Danh sách các tệp .msp mới nhất cho các sản phẩm Office 2013

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối: 10, tháng 4 năm 2018

Thông tin sau đây cung cấp danh sách các tệp .msp mới nhất mà các chuyên gia CNTT cần tích hợp khi tạo hình ảnh cài đặt cho một sản phẩm Office 2013, bao gồm Visio 2013 và Project 2013. Bằng cách tích hợp các tệp .msp này, khi người dùng cài đặt sản phẩm Office 2013, các bản cập nhật bảo mật và không liên quan đến bảo mật mới nhất sẽ tự động được áp dụng cho cài đặt Office.

Thông tin này chỉ áp dụng cho các sản phẩm Office 2013 sử dụng công nghệ cài đặt Windows Installer (MSI). Ví dụ: các phiên bản giấy phép số lớn của Office Professional Plus 2013 và Visio Standard 2013 sử dụng MSI.

Các tệp .msp cập nhật gần đây nhất

Bảng sau đây liệt kê các tệp .msp được Cập Nhật tháng tư 2018.

Các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật

Các bản cập nhật bảo mật

lync-x-none

excel-x-none

msptls-x-none

mso-x-none

osfclient-x-none

oart-x-none

outlook-x-none

word-x-none

powerpoint-x-none

project-x-none

Danh sách tất cả các tệp .msp

Bảng sau đây liệt kê tất cả các tệp .msp đã được phát hành kể từ khi Office 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1) được phát hành vào Tháng Hai 2014.

tên tệp .msp

Sản phẩm

Ngày phát hành bản không liên quan đến bảo mật

Bài viết KB không liên quan đến bảo mật

Ngày phát hành bản bảo mật

Bài viết KB phát hành bảo mật

KB bảo mật được thay thế

access-x-none

Access 2013

3 tháng 10, 2017

3172543

13/03/2018

4011234

3085584

ace-x-none

Office 2013

1 tháng mười một, 2016

3039750

13/02/2018

3172459

Không áp dụng

acmserver-x-none

Office 2013

05/09/2017

3172512

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

airspacewer-x-none

Office 2013

09/12/2014

2899522

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

analys32-x-none

Office 2013

09/02/2016

3054819

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

clview-x-none

Office 2013

05/07/2016

3101503

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

conv-x-none

Office 2013

Không áp dụng

Không áp dụng

12/09/2017

3213564

3203392

csi-x-none

Office 2013

11/07/2017

3172545

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

csisyncclient-x-none

Office 2013

08/03/2016

3114488

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

dcf-x-none

Office 2013

08/12/2015

3023068

13/06/2017

3162051

Không áp dụng

duetserver-x-none1

Office 2013

14/04/2015

2965214

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

ediscovery-x-none2

Office 2013

05/09/2017

3172484

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

eqnedt32-x-none

Office 2013

Không áp dụng

Không áp dụng

09/01/2018

4011580

3162047

excel-x-none

Excel 2013

06/02/2018

4011700

10, tháng 4 năm 2018

4018350

4018291

excelpp-x-none

Office 2013

06/06/2017

3191872

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

exppdf-x-none

Office 2013

05/04/2016

3085587

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

filterpack-x-none

Office 2013

05/04/2016

3039756

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

fm20-x-none

Office 2013

14/07/2015

3023052

09/12/2014

2726958

Không có

gfonts-x-none

Office 2013

14/10/2014

2760371

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

gkall-x-none

Office 2013

07/06/2016

3039795

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

groove-x-none

OneDrive for Business

07/03/2017

3178645

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

ieawsdc-x-none

Office 2013

Không áp dụng

Không áp dụng

Ngày 11 tháng 8 năm 2015

3039798

Không có

infopath-x-none

InfoPath 2013

03/05/2016

3114946

08/03/2016

3114833

3054793

infopathpc-x-none

Office 2013

1 tháng mười một, 2016

3127916

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

ipeditor-x-none

InfoPath 2013

03/05/2016

3114818

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

lync-x-none

Lync 2013 (Skype for Business)

3 tháng 4, 2018

4018334

10/10/2017

4011179

4011107

lynchelp-ll-cc3

Lync 2013 (Skype for Business)

02/05/2017

3191873

12/09/2017

3213568

3191937

mscomct2-x-none

Office 2013

Không áp dụng

Không áp dụng

13/05/2014

2760272

Không có

mscomctlocx-x-none2

Office 2013

Không áp dụng

Không áp dụng

12/01/2016

3039794

2880502

msmipc-x-none

Office 2013

04/04/2017

3172523

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

mso-x-none

Office 2013

6 tháng 3, 2018

4018297

10, tháng 4 năm 2018

4018330

4011690

msptls-x-none

Office 2013

3 tháng 4, 2018

3178636

Ngày 11 tháng 8 năm 2015

3054816

Không có

msqry32-x-none

Office 2013

09/06/2015

2889863

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

nlgmsfad-x-none

Office 2013

14/10/2014

2883095

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

oart-x-none

Office 2013

06/02/2018

4011646

10, tháng 4 năm 2018

4018288

4011277

ocfxca-x-none

Office 2013

Ngày 13 tháng 10 năm 2015

3039720

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

ocr-x-none

Office 2013

08/04/2014

2760344

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

onenote-x-none

OneNote 2013

07/11/2017

4011075

09/08/2016

3115256

3101371

orgidcrl-x-none

Office 2013

05/07/2016

3085565

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

osc-x-none

Trình kết nối Xã hội Outlook 2013

09/06/2015

3054854

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

oscfb-x-none

Office 2013

09/06/2015

3054856

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

ose-x-none

Office 2013

Không áp dụng

Không áp dụng

10/10/2017

3172524

Không áp dụng

osetup-x-none

Office 2013

09/06/2015

3054783

10/10/2017

3172531

Không áp dụng

osfclient-x-none

Office 2013

3 tháng 4, 2018

4018333

09/06/2015

3039782

Không có

ospp-x-none

Office 2013

Ngày 13 tháng 10 năm 2015

3039778

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

otkruntimertl-x-none

Office 2013

Không áp dụng

Không áp dụng

08/03/2016

3039746

2910941

outexum-x-none

Office 2013

Ngày 10 tháng 11 năm 2015

3101487

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

outlfltr-x-none

Office 2013

Ngày 2 tháng 8 năm 2016

3115404

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

outlook-x-none

Outlook 2013

3 tháng 4, 2018

4018303

13/02/2018

4011697

4011637

peopledatahandler-x-none

Office 2013

08/09/2015

3039766

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

powerpoint-x-none

PowerPoint 2013

3 tháng 4, 2018

4018289

12/09/2017

4011069

3115487

ppaddin-x-none

Office 2013

05/09/2017

3213536

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

project-x-none

Project 2013

3 tháng 4, 2018

4018335

10/11/2015

3101506

Không có

proof-ll-cc3

Office 2013

02/01/2018

3172510

13/05/2014

2880463

Không có

protocolhandler-x-none

Office 2013

07/06/2016

3023049

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

publisher-x-none

Publisher 2013

6 tháng mười hai năm 2015

3114329

Ngày 10 tháng 11 năm 2015

3085561

Không có

riched20-x-none

Office 2013

6 tháng 3, 2018

3172471

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

seguiemj-x-none

Office 2013

05/09/2017

4011087

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

spd-x-none

SharePoint Designer 2013

Ngày 2 tháng 8 năm 2016

3114721

13/05/2014

2863836

Không có

spdcore-x-none

SharePoint Designer 2013

Không áp dụng

Không áp dụng

13/05/2014

2752096

Không có

spdevsdk-x-none

Cấu phần Máy khách SDK SharePoint Designer 2013

01/08/2017

3213571

13/05/2014

2863854

Không có

stslist-x-none

Office 2013

Ngày 10 tháng 11 năm 2015

3055007

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

vbe7-x-none

Office 2013

01/08/2016

3172443

08/11/2016

3115153

3039734

visconv-x-none2

Gói Khả năng Tương thích Visio 2013

14/07/2015

3054828

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

visio-x-none

Visio 2013

6 tháng 3, 2018

4011230

Ngày 14 tháng 6 năm 2016

3115020

3114489

vviewer-x-none

Visio Viewer 2013

08/04/2014

2817301

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

wec-x-none

Office 2013

07/11/2015

3172533

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

word-x-none

Word 2013

3 tháng 10, 2017

4011150

10, tháng 4 năm 2018

4018347

4011695

wordpia-x-none

Word 2013

07/11/2017

3162081

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

wxpcore-x-none

Office 2013

08/03/2016

3114499

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

wxpnse-x-none

Office 2013

Ngày 13 tháng 10 năm 2015

3039701

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

1Tệp này là chỉ dành cho bản cài đặt 64-bit của Office 2013.

2Tệp này là chỉ dành cho bản cài đặt 32-bit của Office 2013.

3 ll-cc đại diện cho ngôn ngữ thích hợp, chẳng hạn như en-us hoặc ja-jp.

Chủ đề Liên quan

Phân phối các bản cập nhật cho các sản phẩm Office 2013

Danh sách các tệp .msp mới nhất cho các sản phẩm Office 2016

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×