Dự đoán giá trị trong một chuỗi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cho dù bạn cần để dự báo chi phí trong năm tiếp theo hoặc dự án kết quả dự kiến cho một chuỗi, thử nghiệm khoa học, bạn có thể sử dụng Microsoft Office Excel để tự động tạo giá trị tương lai dựa trên dữ liệu hiện có hoặc để tự động tạo suy luận giá trị theo xu hướng tuyến tính hoặc tính toán xu hướng gia tăng.

Bạn có thể điền vào một chuỗi giá trị phù hợp với đường xu hướng tuyến tính đơn giản hoặc một xu hướng hàm mũ gia tăng bằng cách dùng núm điều khiển điền hoặc lệnh chuỗi . Để mở rộng dữ liệu phức tạp và phi tuyến tính, bạn có thể dùng hàm trang tính hoặc công cụ phân tích hồi quy trong Analysis ToolPak bổ trợ.

Trong một chuỗi tuyến tính, giá trị bước, hoặc sự khác biệt giữa đầu tiên và tiếp theo giá trị trong chuỗi, được thêm vào giá trị bắt đầu và đó được thêm vào mỗi giá trị tiếp theo.

Vùng chọn ban đầu

Mở rộng chuỗi tuyến tính

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Để điền vào một chuỗi cho xu hướng tuyến tính phù hợp nhất, hãy làm như sau:

 1. Chọn ít nhất hai ô có chứa các giá trị bắt đầu cho xu hướng.

  Nếu bạn muốn tăng độ chính xác của chuỗi xu hướng, hãy chọn giá trị bắt đầu bổ sung.

 2. Kéo núm điều khiển điền theo hướng mà bạn muốn để điền giá trị tăng lên hoặc giá trị giảm đi.

  Ví dụ, nếu đã chọn giá trị bắt đầu trong ô C1:E1 là 3, 5 và 8, hãy kéo núm điều khiển điền sang phải để điền giá trị xu hướng tăng lên hoặc kéo nó sang trái để điền giá trị giảm đi.

Mẹo: Để theo cách thủ công kiểm soát cách thức tạo chuỗi hoặc sử dụng bàn phím để điền vào một chuỗi, hãy bấm vào lệnh chuỗi (tabtrang đầu , nhóm sửa , nút màu tô ).

Trong một chuỗi gia tăng, giá trị bắt đầu được nhân với giá trị bước để lấy giá trị tiếp theo trong chuỗi. Kết quả là sản phẩm và mỗi sản phẩm tiếp theo đó được nhân với giá trị bước.

Vùng chọn ban đầu

Chuỗi gia tăng mở rộng

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9 27, 81

2, 3

4,5 6,75, 10.125

Để điền vào một chuỗi cho xu hướng gia tăng, hãy làm như sau:

 1. Chọn ít nhất hai ô có chứa các giá trị bắt đầu cho xu hướng.

  Nếu bạn muốn tăng độ chính xác của chuỗi xu hướng, hãy chọn giá trị bắt đầu bổ sung.

 2. Nhấn giữ nút chuột phải, hãy kéo núm điều khiển điền theo hướng mà bạn muốn để điền giá trị tăng lên hoặc giá trị, giảm đi thả nút chuột, sau đó bấm Xu hướng gia tăng trên menu lối tắt.

Ví dụ, nếu đã chọn giá trị bắt đầu trong ô C1:E1 là 3, 5 và 8, hãy kéo núm điều khiển điền sang phải để điền giá trị xu hướng tăng lên hoặc kéo nó sang trái để điền giá trị giảm đi.

Mẹo: Để theo cách thủ công kiểm soát cách thức tạo chuỗi hoặc sử dụng bàn phím để điền vào một chuỗi, hãy bấm vào lệnh chuỗi (tabtrang đầu , nhóm sửa , nút màu tô ).

Khi bạn bấm vào lệnh chuỗi , bạn có thể theo cách thủ công kiểm soát cách một xu hướng tuyến tính hoặc xu hướng gia tăng tạo và sau đó dùng bàn phím để điền giá trị.

 • Trong một chuỗi tuyến tính, giá trị bắt đầu được áp dụng cho thuật toán bình phương nhỏ nhất (y = mx + b) để tạo ra chuỗi.

 • Trong một chuỗi gia tăng, giá trị bắt đầu được áp dụng cho thuật toán đường cong hàm mũ (y = b * m ^ x) để tạo ra chuỗi.

Trong trường hợp, giá trị bước được bỏ qua. Chuỗi được tạo ra là tương đương với các giá trị do hàm TREND hoặc hàm GROWTH trả về.

Để điền giá trị theo cách thủ công, hãy làm như sau:

 1. Chọn ô mà bạn muốn bắt đầu dòng. Ô phải chứa giá trị đầu tiên trong chuỗi.

  Khi bạn bấm vào lệnh chuỗi , Chuỗi kết quả sẽ thay thế các giá trị ban đầu đã chọn. Nếu bạn muốn lưu các giá trị gốc, sao chép chúng vào các hàng hoặc cột, sau đó tạo chuỗi bằng cách chọn các giá trị được sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Điền, rồi bấm Chuỗi.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để điền chuỗi xuống trang tính, hãy bấm cột.

  • Để điền chuỗi sang ngang trang tính, bấm hàng.

 4. Trong hộp giá trị bước , hãy nhập giá trị mà bạn muốn chuỗi sẽ tăng theo.

Chuỗi kiểu

Bước giá trị kết quả

Tuyến tính

Giá trị bước được thêm vào giá trị đầu tiên bắt đầu và sau đó thêm mỗi giá trị tiếp theo.

Gia tăng

Giá trị bắt đầu tiên được nhân với giá trị bước. Kết quả là sản phẩm và mỗi sản phẩm tiếp theo đó được nhân với giá trị bước.

 1. Dưới kiểu, bấm tuyến tính hoặc gia tăng.

 2. Trong hộp giá trị dừng , hãy nhập giá trị mà bạn muốn ngừng chuỗi ở.

Lưu ý: Nếu có nhiều hơn một giá trị bắt đầu trong chuỗi và bạn muốn Excel tạo xu hướng, hãy chọn hộp kiểm xu hướng .

Khi bạn có dữ liệu hiện có mà bạn muốn một xu hướng dự báo, bạn có thể tạo một đường xu hướng trong biểu đồ. Ví dụ, nếu bạn có một biểu đồ trong Excel Hiển thị dữ liệu doanh số cho một số tháng đầu tiên của năm, bạn có thể thêm đường xu hướng vào biểu đồ cho thấy xu hướng chung của doanh số (tăng dần hoặc giảm hoặc phẳng) hoặc cho thấy xu hướng dự kiến cho tháng trước.

Quy trình này giả định rằng bạn đã tạo một biểu đồ dựa trên dữ liệu hiện có. Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy xem chủ đề tạo biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Bấm chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm đường xu hướng hoặc trung bình di chuyển.

 3. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm đường xu hướng, sau đó bấm kiểu đường xu hướng hồi quy trung bình hoặc đường bạn muốn.

 4. Để đặt các tùy chọn và định dạng đường xu hướng hồi quy hoặc đường trung bình, bấm chuột phải vào đường xu hướng, sau đó bấm Định dạng đường xu hướng trên menu lối tắt.

 5. Chọn tùy chọn đường xu hướng, đường kẻ và hiệu ứng mà bạn muốn.

  • Nếu bạn chọn đa thức, hãy nhập trong hộp thứ tự mức cao nhất cho biến độc lập.

  • Nếu bạn chọn Đường trung bình, nhập trong hộp thời gian số chu kỳ được dùng để tính trung bình di chuyển.

Lưu ý: 

 • Hộp dựa trên chuỗi liệt kê tất cả các chuỗi dữ liệu trong biểu đồ có đường xu hướng hỗ trợ. Để thêm đường xu hướng vào một chuỗi, bấm vào tên trong hộp, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

 • Nếu bạn thêm một đường trung bình vào biểu đồ xy (phân tán), Trung bình di chuyển được dựa trên thứ tự của các giá trị x vẽ trong biểu đồ. Để có kết quả mà bạn muốn, bạn có thể cần sắp xếp các giá trị x trước khi bạn thêm một đường trung bình.

Khi bạn cần thực hiện phân tích hồi quy phức tạp hơn — bao gồm tính toán và vẽ sơ đồ số dư — bạn có thể sử dụng công cụ phân tích hồi quy trong Analysis ToolPak bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem tải ToolPak phân tích.

Trong Excel Online, bạn có thể dự giá trị trong một chuỗi bằng cách dùng hàm trang tính, hoặc bạn có thể bấm và kéo núm điều khiển điền để tạo một đường xu hướng tuyến tính của số. Nhưng bạn không thể tạo một xu hướng gia tăng bằng cách dùng điều khiển điền.

Đây là cách bạn sử dụng điều khiển điền để tạo một đường xu hướng tuyến tính của số trong Excel Online:

 1. Chọn ít nhất hai ô có chứa các giá trị bắt đầu cho xu hướng.

  Nếu bạn muốn tăng độ chính xác của chuỗi xu hướng, hãy chọn giá trị bắt đầu bổ sung.

 2. Kéo núm điều khiển điền theo hướng mà bạn muốn để điền giá trị tăng lên hoặc giá trị giảm đi.

  Điền một chuỗi tuyến tính

Sử dụng hàm FORECAST    Hàm FORECAST tính toán hoặc dự đoán, một giá trị tương lai bằng cách sử dụng giá trị hiện có. Giá trị được dự đoán là một giá trị y cho một giá trị x đã biết. Giá trị đã biết là các giá trị x và giá trị y hiện có, giá trị mới được dự đoán bằng cách dùng hồi quy tuyến tính. Bạn có thể dùng hàm này để dự đoán bán hàng trong tương lai, yêu cầu về hàng tồn kho, và người tiêu dùng xu hướng.

Bằng cách dùng hàm TREND hoặc hàm GROWTH    Hàm TREND và tăng trưởng có thể ngoại suy trong tương lai y-giá trị mở rộng một đường thẳng hoặc đường cong hàm mũ mà nhất mô tả dữ liệu hiện có. Họ có thể cũng trả về chỉ y-giá trị dựa trên các x-giá trị cho phù hợp nhất đường kẻ hoặc đường cong. Để vẽ đường kẻ hoặc đường cong mô tả dữ liệu hiện có, hãy dùng hiện có x-giá trị và y-giá trị trả về bằng hàm GROWTH hoặc xu hướng.

Bằng cách dùng hàm LINEST hoặc hàm LOGEST    Bạn có thể sử dụng hàm LINEST hoặc LOGEST để tính toán đường thẳng hoặc đường cong hàm mũ từ dữ liệu hiện có. Hàm LINEST và hàm LOGEST trả về thống kê hồi quy khác nhau, bao gồm độ dốc và giao cắt của đường phù hợp nhất.

Bảng sau đây chứa các nối kết để biết thêm thông tin về các hàm trang tính.

Hàm

Mô tả

DỰ BÁO

Dự đoán giá trị

XU HƯỚNG

Dự đoán giá trị phù hợp với một đường xu hướng thẳng

GIA TĂNG

Dự đoán giá trị phù hợp với một đường cong hàm mũ

LINEST

Tính toán đường thẳng từ dữ liệu hiện có

LOGEST

Tính toán một đường cong hàm mũ từ dữ liệu hiện có

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×