Dự đoán giá trị trong một chuỗi

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cho dù bạn cần để dự báo chi phí trong năm tiếp theo hoặc dự án kết quả dự kiến cho một chuỗi, thử nghiệm khoa học, bạn có thể sử dụng Microsoft Office Excel để tự động tạo giá trị tương lai dựa trên dữ liệu hiện có hoặc để tự động tạo suy luận giá trị theo xu hướng tuyến tính hoặc tính toán xu hướng gia tăng.

Bạn có thể điền vào một chuỗi giá trị phù hợp với đường xu hướng tuyến tính đơn giản hoặc một xu hướng hàm mũ gia tăng bằng cách dùng núm điều khiển điền hoặc lệnh chuỗi . Để mở rộng dữ liệu phức tạp và phi tuyến tính, bạn có thể dùng hàm trang tính hoặc công cụ phân tích hồi quy trong Analysis ToolPak bổ trợ.

Trong một chuỗi tuyến tính, giá trị bước, hay sự chênh lệch giữa giá trị thứ nhất và giá trị tiếp theo trong chuỗi, được thêm vào giá trị bắt đầu, sau đó thêm vào từng giá trị tiếp theo.

Vùng chọn ban đầu

Mở rộng chuỗi tuyến tính

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Để điền vào một chuỗi cho xu hướng tuyến tính phù hợp nhất, bạn hãy làm như sau:

 1. Chọn ít nhất hai ô có chứa những giá trị bắt đầu cho xu hướng.

  Nếu bạn muốn tăng độ chính xác của chuỗi xu hướng, hãy chọn các giá trị bắt đầu bổ sung.

 2. Kéo núm điều khiển điền theo hướng mong muốn để điền giá trị tăng lên hoặc giá trị giảm đi.

  Ví dụ, nếu giá trị bắt đầu đã chọn trong các ô C1:E1 là 3, 5 và 8, hãy kéo điều khiển điền sang phải để điền giá trị có xu hướng tăng lên hoặc kéo sang trái để điền các giá trị giảm đi.

Mẹo: Để điều khiển việc tạo chuỗi theo cách thủ công hoặc để dùng bàn phím để điền vào chuỗi, hãy bấm vào lệnh Chuỗi (tab Trang đầu, nhóm Chỉnh sửa, nút Điền).

Trong một chuỗi gia tăng, giá trị bắt đầu được nhân với giá trị bước để có được giá trị tiếp theo trong chuỗi. Tích số kết quả đó và từng tích số sau đó lại được nhân với giá trị bước.

Vùng chọn ban đầu

Chuỗi gia tăng mở rộng

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5, 6,75, 10,125

Để điền vào một chuỗi cho xu hướng gia tăng, bạn hãy làm như sau:

 1. Chọn ít nhất hai ô có chứa những giá trị bắt đầu cho xu hướng.

  Nếu bạn muốn tăng độ chính xác của chuỗi xu hướng, hãy chọn các giá trị bắt đầu bổ sung.

 2. Nhấn giữ nút chuột phải, kéo điều khiển điền theo hướng mong muốn để điền giá trị tăng lên hoặc giá trị giảm đi, nhả nút chuột, rồi bấm Xu hướng Gia tăng trên menu lối tắt.

Ví dụ, nếu giá trị bắt đầu đã chọn trong các ô C1:E1 là 3, 5 và 8, hãy kéo điều khiển điền sang phải để điền giá trị có xu hướng tăng lên hoặc kéo sang trái để điền các giá trị giảm đi.

Mẹo: Để điều khiển việc tạo chuỗi theo cách thủ công hoặc để dùng bàn phím để điền vào chuỗi, hãy bấm vào lệnh Chuỗi (tab Trang đầu, nhóm Chỉnh sửa, nút Điền).

Khi bạn bấm lệnh Chuỗi, bạn có thể điều khiển việc tạo xu hướng tuyến tính hoặc xu hướng gia tăng theo cách thủ công, sau đó dùng bàn phím để điền các giá trị.

 • Trong chuỗi tuyến tính, giá trị bắt đầu được áp dụng cho thuật toán bình phương nhỏ nhất (y=mx+b) để tạo ra chuỗi.

 • Trong chuỗi gia tăng, giá trị bắt đầu được áp dụng cho thuật toán đường hàm mũ (y=b*m^x) để tạo ra chuỗi.

Trong trường hợp, giá trị bước được bỏ qua. Chuỗi được tạo ra là tương đương với các giá trị do hàm TREND hoặc hàm GROWTH trả về.

Để điền giá trị theo cách thủ công, hãy làm như sau:

 1. Chọn ô mà bạn muốn bắt đầu chuỗi ở đó. Ô đó phải chứa giá trị thứ nhất trong chuỗi.

  Khi bạn bấm lệnh Chuỗi, chuỗi được tạo ra sẽ thay thế các giá trị gốc đã chọn. Nếu bạn muốn lưu các giá trị gốc, hãy sao chép chúng vào một hàng hoặc cột khác, rồi tạo chuỗi bằng cách chọn giá trị đã sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm Điền, rồi bấm Chuỗi.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để điền chuỗi xuống phía dưới trang tính, hãy bấm Cột.

  • Để điền chuỗi sang ngang trang tính, hãy bấm Hàng.

 4. Trong hộp Giá trị bước, hãy nhập giá trị mà bạn muốn chuỗi sẽ tăng theo giá trị đó.

Kiểu chuỗi

Bước giá trị kết quả

Tuyến tính

Giá trị bước được thêm vào giá trị bắt đầu thứ nhất, sau đó được thêm vào mỗi giá trị tiếp theo.

Gia tăng

Giá trị bắt đầu thứ nhất được nhân với giá trị bước. Tích số kết quả đó và từng tích số sau đó lại được nhân với giá trị bước.

 1. Dưới Kiểu, bấm Tuyến tính hoặc Gia tăng.

 2. Trong hộp giá trị dừng , hãy nhập giá trị mà bạn muốn ngừng chuỗi ở.

Lưu ý: Nếu có nhiều giá trị bắt đầu trong chuỗi và bạn muốn Excel tạo xu hướng, hãy chọn hộp kiểm Xu hướng.

Khi bạn có dữ liệu hiện tại và bạn muốn dự báo xu hướng cho dữ liệu đó, bạn có thể tạo đường xu hướng trong biểu đồ. Ví dụ, nếu bạn có một biểu đồ trong Excel thể hiện dữ liệu doanh số của một vài tháng đầu trong năm, bạn có thể thêm đường xu hướng vào biểu đồ để hiển thị xu hướng doanh số tổng thể (tăng, giảm hoặc không đổi) hoặc thể hiện xu hướng dự đoán cho những tháng tiếp theo.

Quy trình này giả định rằng bạn đã tạo một biểu đồ dựa trên dữ liệu hiện có. Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy xem chủ đề tạo biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Bấm chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm một đường xu hướng hoặc trung bình di chuyển vào đó.

 3. Trên tab Bố trí, trong nhóm Phân tích, hãy bấm Đường xu hướng, rồi bấm vào kiểu đường trung bình hoặc đường xu hướng hồi quy mà bạn muốn.

 4. Để đặt các tùy chọn và định dạng đường xu hướng hồi quy hoặc đường trung bình, bấm chuột phải vào đường xu hướng, sau đó bấm Định dạng đường xu hướng trên menu lối tắt.

 5. Chọn các tùy chọn đường xu hướng, đường kẻ và hiệu ứng bạn muốn dùng.

  • Nếu bạn chọn Đa thức, hãy nhập lũy thừa cao nhất của biến độc lập vào hộp Thứ tự.

  • Nếu bạn chọn Đường Trung bình, hãy nhập số chu kỳ dùng để tính toán đường trung bình vào hộp Chu kỳ.

Lưu ý: 

 • Hộp Chuỗi cơ sở liệt kê tất cả các chuỗi dữ liệu trong biểu đồ mà chuỗi đó hỗ trợ các đường xu hướng. Để thêm đường xu hướng vào một chuỗi khác, bạn hãy bấm vào tên trong hộp rồi chọn các tùy chọn mong muốn.

 • Nếu bạn thêm đường trung bình vào một biểu đồ xy (phân tán), thì đường trung bình đó dựa vào thứ tự của giá trị x được vẽ trong biểu đồ. Để có giá trị mong muốn, bạn có thể cần phải sắp xếp giá trị x trước khi thêm đường trung bình.

Sử dụng hàm FORECAST    Hàm FORECAST tính toán hoặc dự đoán, một giá trị tương lai bằng cách sử dụng giá trị hiện có. Dự đoán giá trị là một giá trị y cho một giá trị x cho trước. Các giá trị đã biết hiện có giá trị x và giá trị y và giá trị mới dự đoán bằng cách dùng hồi quy tuyến tính. Bạn có thể dùng hàm này để dự đoán bán hàng trong tương lai, yêu cầu về hàng tồn kho, và người tiêu dùng xu hướng.

Bằng cách dùng hàm TREND hoặc hàm GROWTH    Hàm TREND và tăng trưởng có thể ngoại suy trong tương lai y-giá trị mở rộng một đường thẳng hoặc đường cong hàm mũ mà nhất mô tả dữ liệu hiện có. Họ có thể cũng trả về chỉ y-giá trị dựa trên các x-giá trị cho phù hợp nhất đường kẻ hoặc đường cong. Để vẽ đường kẻ hoặc đường cong mô tả dữ liệu hiện có, hãy dùng hiện có x-giá trị và y-giá trị trả về bằng hàm GROWTH hoặc xu hướng.

Bằng cách dùng hàm LINEST hoặc hàm LOGEST    Bạn có thể sử dụng hàm LINEST hoặc LOGEST để tính toán đường thẳng hoặc đường cong hàm mũ từ dữ liệu hiện có. Hàm LINEST và hàm LOGEST trả về thống kê hồi quy khác nhau, bao gồm độ dốc và giao cắt của đường phù hợp nhất.

Bảng sau đây có chứa các nối kết tới thông tin bổ sung về những hàm trang tính này.

Hàm

Mô tả

DỰ BÁO

Dự đoán giá trị

XU HƯỚNG

Dự đoán các giá trị phù hợp với một đường xu hướng thẳng

GIA TĂNG

Dự đoán các giá trị phù hợp với đường cong hàm mũ

LINEST

Tính toán đường thẳng từ giá trị hiện có

LOGEST

Tính toán đường cong hàm mũ từ dữ liệu hiện có

Khi bạn cần thực hiện phân tích hồi quy phức tạp hơn — bao gồm tính toán và vẽ sơ đồ số dư — bạn có thể sử dụng công cụ phân tích hồi quy trong Analysis ToolPak bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem tải ToolPak phân tích.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×