Dự đoán giá trị trong một chuỗi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Excel Online, bạn dự đoán giá trị trong một chuỗi bằng cách dùng hàm trang tính hoặc bạn có thể bấm và kéo núm điều khiển điền để tạo một xu hướng tuyến tính của các số. Nhưng bạn không thể tạo một xu hướng tăng trưởng bằng cách dùng núm điều khiển điền.

Sau đây là cách dùng núm điều khiển điền để tạo một xu hướng tuyến tính của các số trong Excel Online:

  1. Chọn ít nhất hai ô có chứa những giá trị bắt đầu cho xu hướng.

    Nếu bạn muốn tăng độ chính xác của chuỗi xu hướng, hãy chọn các giá trị bắt đầu bổ sung.

  2. Kéo núm điều khiển điền theo hướng mong muốn để điền giá trị tăng lên hoặc giá trị giảm đi.

    Điền một chuỗi tuyến tính

Dùng các hàm để dự đoán giá trị

Hàm FORECAST tính toán hoặc ước đoán một giá trị tương lai dựa trên các giá trị hiện tại. Giá trị được dự đoán là một giá trị y cho một giá trị x đã biết. Giá trị đã biết là các giá trị x và giá trị y hiện có, giá trị mới được dự đoán bằng cách dùng hồi quy tuyến tính. Bạn có thể dùng hàm này để dự đoán doanh số, các yêu cầu hàng tồn kho và xu hướng tiêu dùng trong tương lai.

Hàm TRENDGROWTH có thể ước đoán giá trị y tương lai mà giá trị đó kéo dài đường thẳng hoặc đường cong hàm mũ để mô tả đúng nhất dữ liệu hiện tại. Chúng cũng có thể chỉ trả về giá trị y dựa vào giá trị x đã biết cho đường cong hoặc đường thẳng phù hợp nhất. Để vẽ đồ thị đường thẳng hoặc đường cong mô tả dữ liệu hiện tại, hãy dùng các giá trị x và giá trị y mà hàm TREND hoặc hàm GROWTH trả về.

Bạn có thể dùng hàm LINEST hoặc LOGEST để tính toán đường thẳng hoặc đường cong hàm mũ từ dữ liệu hiện có. Hàm LINEST và hàm LOGEST trả về nhiều thống kê hồi quy, bao gồm độ dốc và đoạn cắt của đường phù hợp nhất.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×