Dừng xử lý thêm quy tắc trong Outlook trên web

Quy tắc cho phép bạn xử lý các thư email dựa trên một loạt các tiêu chí khác nhau. Ví dụ: bạn có thể di chuyển tất cả thư từ người quản lý vào một thư mục hoặc ngay lập tức xóa tất cả thư từ một trang mua sắm trực tuyến gây phiền toái.

Đôi khi, bạn có thể thiết lập một vài quy tắc có thể áp dụng cho riêng một thư. Nếu bạn đã tạo quy tắc để di chuyển tất cả thư có dòng chủ đề ví dụ là "Báo cáo doanh số bán hàng" vào một thư mục, sau đó tạo quy tắc thứ hai để xóa tất cả thư có tệp đính kèm, bạn có thể không muốn xóa email Báo cáo doanh số bán hàng có tệp đính kèm. Nếu không, bạn có thể sử dụng tùy chọn dừng xử lý thêm quy tắc trên quy tắc thứ nhất.

Các quy tắc tiếp theo sẽ bị bỏ qua, ngay cả khi chúng áp dụng cho thư đó. Không có cài đặt này, từng quy tắc áp dụng cho thư này sẽ chạy.

Cài đặt này hoạt động thế nào?

Trong ví dụ này, quy tắc Báo cáo doanh số bán hàng sẽ di chuyển mọi thư email có từ Báo cáo doanh số bán hàng trong chủ đề vào thư mục Báo cáo doanh số bán hàng. Quy tắc MUA NGAY sẽ xóa tất cả thư có từ Mua ngay trong nội dung thư. Nếu bạn nhận được thư có chủ đề là Báo cáo doanh số bán hàng và từ mua ngay trong nội dung thư, bạn có muốn thư đó bị xóa không?

Nếu không, hãy thêm tiêu chí dừng xử lý thêm quy tắc cho quy tắc Báo cáo doanh số bán hàng.

Hộp thoại Quy tắc và Cảnh báo

Bạn cần trợ giúp thêm với các quy tắc?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×