Dừng xử lý thêm quy tắc trong Outlook.com

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quy tắc cho phép bạn xử lý thông điệp email tự động dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Ví dụ, bạn có thể di chuyển tất cả các thư từ một ai đó vào một thư mục, hoặc ngay lập tức có thể xóa bỏ tất cả các thư từ một trang web trực tuyến mua sắm gây khó chịu.

Đôi khi, bạn có thể thiết lập một số quy tắc có thể áp dụng cho một thư duy nhất. Nếu bạn đã tạo một quy tắc để di chuyển tất cả các thư với một dòng chủ đề "Đám cưới gói" vào một thư mục, ví dụ, và sau đó tạo các quy tắc khác để xóa tất cả các thư có phần đính kèm, bạn có thể sẽ không muốn thư liên quan đến đám cưới gói có phần đính kèm có xóa bỏ. Để ngăn ngừa điều này xảy ra, bạn có thể đặt tùy chọn dừng xử lý thêm quy tắc trên quy tắc đầu tiên. Quy tắc sau đó sẽ bị bỏ qua, ngay cả khi chúng áp dụng cho thư.

Biểu mẫu quy tắc

Không có thiết đặt này, tất cả quy tắc áp dụng cho thư sẽ được áp dụng.

Cách thực hiện việc này tất cả công việc?

Trong ví dụ này, quy tắc đám cưới trình lập kế hoạch di chuyển bất kỳ thông điệp email từ Jasmin Wolfe vào thư mục đám cưới ngoại trừ nếu thư được đánh dấu Mức quan trọng cao. Dừng xử lý thêm quy tắc được chọn, vì vậy không xử lý bổ sung sẽ xảy ra.

Nhiều quy tắc được áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp về quy tắc?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×