Dừng xử lý thêm quy tắc trong Outlook.com

Các quy tắc cho phép bạn xử lý các thư email tự động dựa trên một loạt các tiêu chí khác nhau. Ví dụ: bạn có thể di chuyển tất cả thư từ một số người vào một thư mục hoặc xóa ngay tất cả thư từ một trang mua sắm trực tuyến gây phiền toái.

Đôi khi, bạn có thể thiết lập một vài quy tắc có thể áp dụng cho riêng một thư. Nếu bạn đã tạo quy tắc để di chuyển tất cả thư có dòng chủ đề ví dụ là "Kế hoạch làm đám cưới" vào một thư mục, sau đó tạo quy tắc thứ hai để xóa tất cả thư có tệp đính kèm, bạn có thể không muốn thông điệp liên quan tới kế hoạch làm đám cưới bị xóa. Để ngăn điều này xảy ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn Dừng xử lý thêm quy tắc trên quy tắc thứ nhất.

Các quy tắc tiếp theo sẽ bị bỏ qua, ngay cả khi chúng áp dụng cho thông điệp đó.

Cài đặt này hoạt động thế nào?

Trong ví dụ này, quy tắc Wedding planner di chuyển bất kỳ thông điệp email từ Jasmin Wolfe vào thư mục Wedding ngoại trừ nếu thư được đánh dấu Mức quan trọng cao. Dừng xử lý thêm quy tắc được chọn, vì vậy sẽ không xử lý bổ sung.

Nhiều quy tắc được áp dụng

Làm thế nào để dừng xử lý thêm quy tắc

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com mới hay cổ điển. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook.com mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com mới

  1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook.

  2. Chọn Thư > Quy tắc.

  3. Chọn Sửa bên cạnh quy tắc mà bạn muốn áp dụng Dừng xử lý thêm quy tắc.

  4. Chọn hộp kiểm đối với Dừng xử lý thêm quy tắc.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển

  1. Ở trên cùng màn hình, chọn Cài đặt Cài đặt > Thư.

  2. Trong menu Tùy chọn, hãy chọn thư > Tự động xử lý > Quy tắc hộp thư đến và quét dọn.

  3. Chọn quy tắc mà bạn muốn áp dụng Dừng xử lý thêm quy tắc và chọn Sửa .

  4. Chọn hộp kiểm cho Dừng xử lý thêm quy tắc và chọn OK.

Xem Thêm

Sử dụng các quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×