Dừng việc tự động chuyển số sang ngày tháng

Để nhập ngày tháng dễ dàng hơn, Excel Online tự động chuyển 12/2 sang 2 tháng 12. Nhưng việc chuyển này có thể gây ra trở ngại khi bạn nhập số nhưng không muốn chuyển nó sang ngày tháng. Trong khi bạn không thể tắt việc tự động chuyển này, có vài cách để giải quyết vấn đề đó.

Nếu bạn phải thêm nhiều số trông tương tự với ngày tháng, như phân số, bạn có thể định dạng các ô như là Văn bản. Cách này Excel Online sẽ không thử chuyển chúng sang ngày tháng.

 1. Hãy chọn các ô mà bạn muốn nhập số vào đó.

 2. Hãy bấm Trang đầu > Định dạng Số > Văn bản.

Nếu bạn chỉ phải nhập một vài số, bạn có thể dừng việc Excel Online chuyển các số đó sang dạng ngày tháng bằng cách nhập:

 • Dấu nháy đơn (‘) trước khi nhập số, ví dụ như ’11-53 hoặc ‘1/47. Dấu nháy đơn sẽ không hiển thị trên ô sau khi bạn nhấn Enter.

 • Số không và một khoảng trống trước khi bạn nhập một phân số chẳng hạn như 1/2 hay 3/4 để không bị đổi thành 2 tháng 1 hoặc 4 tháng 3. Gõ 0 1/2 hay 0 3/4. Số không sẽ không còn nằm trong ô sau khi bạn nhấn Enter và các ô trở thành kiểu số Phân số.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể dùng một khoảng trống thay cho dấu nháy đơn nhưng chúng tôi khuyên bạn nên dùng dấu nháy đơn nếu bạn dự định dùng các hàm tra cứu dữ liệu. Các hàm như MATCH hoặc VLOOKUP bỏ qua dấu nháy đơn khi tính toán kết quả.

  • Nếu số được căn lề trái trong ô thì thường có nghĩa là nó không được định dạng như là số.

  • Nếu bạn gõ một số có chữ “e”, như 1e9, thì nó sẽ tự động cho kết quả dưới dạng số khoa học: 1,00E+09. Nếu bạn không muốn số khoa học, hãy nhập dấu nháy đơn trước số đó: ‘1e9

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×