Dừng hiển thị số được làm tròn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi, một số có vị trí thập phân có thể được hiển thị làm tròn trên trang tính của bạn. Điều này xảy ra khi cột không đủ rộng để hiển thị toàn bộ số hoặc khi định dạng của cột được đặt để hiển thị số lượng vị trí thập phân ít hơn số ban đầu của bạn.

Ví dụ, khi bạn nhập một số vào ô có định dạng là Chung, như tất cả các ô trong trang tính mới, số sẽ tự động hiển thị ít vị trí thập phân hơn để cho số đó vừa với ô. Ví dụ, số trong ô A1 dưới đây hiển thị được làm tròn nhưng toàn bộ số vẫn hiển thị trong thanh công thức ở đầu trang tính và được dùng trong các phép tính toán.

Số xuất hiện được làm tròn trên trang tính nhưng xuất hiện đầy đủ trong thanh công thức

Để dừng làm tròn số trong ô, hãy bấm vào nút Tăng Số thập phân Ảnh nút trên tab Trang đầu cho đến khi bạn đạt đến số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Nút Tăng Số thập phân

Khi bạn tăng số lượng vị trí thập phân, định dạng thay đổi từ Chung sang Số và độ rộng cột sẽ tự động điều chỉnh.

Lưu ý: Nếu độ rộng của cột không điều chỉnh và ######## xuất hiện trong ô, hãy thay đổi độ rộng cột bằng cách bấm đúp vào đường viền bên phải của tiêu đề cột.

Thêm thông tin

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×