Dừng chia sẻ thư mục hoặc tệp OneDrive hoặc SharePoint, hoặc thay đổi quyền

Dừng chia sẻ thư mục hoặc tệp OneDrive hoặc SharePoint, hoặc thay đổi quyền

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dừng chia sẻ một mục, hãy xem ai đó chia sẻ với, hoặc thay đổi các quyền của người khác vào đó, nếu bạn là người sở hữu của mục.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi quyền của liên kết chia sẻ từ chỉnh sửa thành xem hoặc từ xem thành chỉnh sửa. Ngược lại, bạn có thể xóa liên kết chia sẻ của mình và tạo một liên kết mới với quyền khác.

Dừng hoặc thay đổi việc chia sẻ

Nếu bạn là chủ sở hữu của tệp, bạn có thể ngừng hoặc thay đổi quyền chia sẻ. Dưới đây là các bước:

 1. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn dừng chia sẻ.

 2. Chọn Thông tin Thông tin ở góc trên bên phải để mở ngăn Chi tiết.

 3. Chọn quản lý truy nhập.

 4. Bấm vào nối kết mà bạn muốn sửa, và sau đó trên sửa nối kết trang:

  • Chọn Loại bỏ nối kết để xóa bỏ nối kết và dừng chia sẻ với nối kết đó.

  • Chọn mật khẩu và thay đổi nó, hoặc xóa hộp kiểm đặt mật khẩu để loại bỏ mật khẩu.

  • Cập Nhật nối kết ngày hết hạn, hoặc xóa hộp kiểm hết hạn đặt nối kết để loại bỏ ngày hết hạn từ nối kết.

Ảnh chụp màn hình của các nối kết sửa thiết đặt

Lưu ý: 

 • Nếu tài khoản Microsoft của bạn được thiết đặt với An toàn Gia đình và cha mẹ bạn đã tắt tính năng quản lý liên hệ, thì bạn chỉ có thể chia sẻ mục với những người đã nằm trong danh sách liên hệ của bạn.

 • Vui lòng tôn trọng bản quyền và cẩn thận với nội dung bạn chia sẻ trực tuyến. Việc sao chép hoặc chia sẻ tài liệu trái phép sẽ vi phạm Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft.

Xem mục bạn đã chia sẻ

Trên OneDrive.com, chọn chia sẻ trong ngăn bên trái.

Dừng hoặc thay đổi việc chia sẻ

Tệp và thư mục có thể được chia sẻ bằng cách gửi cho người một nối kết chia sẻ, hoặc cho phép họ truy nhập trực tiếp vào các tệp hoặc thư mục. (Người cũng có thể có quyền truy nhập vào một tệp hoặc thư mục nếu họ đã cung cấp quyền truy nhập vào trang đó.)

Nếu bạn là chủ sở hữu của tệp, bạn có thể dừng chia sẻ tệp hoặc thư mục.

Nếu ai đó đã được cho truy nhập trực tiếp hoặc có quyền truy nhập thông qua nối kết những người cụ thể, bạn cũng có thể thay đổi quyền chia sẻ giữa dạng xem và sửa.

Dưới đây là các bước:

 1. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn dừng chia sẻ.

 2. Chọn Thông tin Thông tin ở góc trên bên phải để mở ngăn Chi tiết.

 3. Chọn Quản lý truy nhập và:

  • Để dừng chia sẻ tệp hoàn toàn, hãy bấm dừng chia sẻ.

  • Để xóa bỏ một nối kết chia sẻ, bấm vào dấu chấm lửng (…) bên cạnh nối kết và bấm dấu X.

  • Để dừng chia sẻ với những người cụ thể, bung rộng danh sách bên dưới nối kết những người cụ thể và bấm vào dấu X để loại bỏ ai đó.

  • Nếu thay đổi quyền hoặc ngừng chia sẻ với người khác có quyền truy nhập trực tiếp, bên dưới Truy nhập trực tiếp, hãy bấm danh sách thả xuống bên cạnh tên của người đó và chọn tùy chọn mà bạn muốn.

Ảnh chụp màn hình hiển thị Pa-nen truy nhập quản lý chia sẻ nối kết. Ảnh chụp màn hình của nối kết truy nhập trực tiếp

Mẹo: Bạn cũng có thể quản lý tệp hoặc thư mục của quyền chia sẻ thông qua ứng dụng trên máy tính OneDrive cho Windows 7, Windows 10, và máy Mac. Tất cả bạn cần làm là bấm chuột phải được chia sẻ tệp hoặc thư mục trong thư mục OneDrive của bạn trên máy tính của bạn, và chọn chia sẻ, sau đó chọn Thêm Nút tùy chọn khác trên OneDrive.com. > quản lý truy nhập, và hộp thoại sẽ mở trên màn hình máy tính của bạn để bạn có thể thực hiện lựa chọn của bạn như được mô tả ở trên trong bước 3.

Xem mục bạn đã chia sẻ

Trên OneDrive.com, chọn Đã chia sẻ ở ngăn bên trái, rồi chọn Do tôi chia sẻ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bảo vệ nâng cao của Office 365

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive for Business từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive for Business Người quản trị còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×