Dịch vụ Microsoft Cloud cho các tệp

Khi lưu trữ tệp, có ba dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft để chọn.

Tóm tắt về ba dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft

Dịch vụ điện toán đám mây

Tài khoản để sử dụng

Xem thêm thông tin

OneDrive for Business

Tài khoản cơ quan hoặc trường học Office 365, chẳng hạn như ellen@contoso.com

Xem Onedrive for Business

Video: OneDrive for Business là gì?

Thư viện site

Tài khoản cơ quan hoặc trường học Office 365, chẳng hạn như ellen@contoso.com

Xem Office 365

Thư viện tài liệu là gì?

OneDrive (cá nhân)

Tài khoản Microsoft, chẳng hạn như ellen@hotmail.com

Xem Onedrive

Video: OneDrivehttps://support.office.com/article/ffd8c365-e199-41e0-9d93-1a853e4baa38là gì

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×