Dịch ngôn ngữ cho bài đăng trong Trung tâm thông báo

Các bài đăng trong Trung tâm thông báo chỉ được viết bằng Tiếng Anh nhằm đảm bảo tính kịp thời cho thông tin mà chúng tôi đăng tải nhưng có thể tự động hiển thị bằng ngôn ngữ đã được chỉ định bởi cài đặt ngôn ngữ cá nhân cho Office 365 của bạn. Nếu ngôn ngữ ưa dùng bạn đặt không phải là Tiếng Anh, bạn sẽ thấy một tùy chọn trong Trung tâm thông báo để dịch tự động các bài đăng. Các thông báo sẽ được dịch bằng máy sang ngôn ngữ ưa dùng của bạn, tức là máy đã thực hiện việc dịch. Tùy chọn này kiểm soát dạng xem mặc định nhưng bạn cũng có thể sử dụng menu thả xuống để dịch và hiển thị các bài đăng bằng bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ dịch. Nếu bạn chọn Tiếng Anh, chúng tôi sẽ hoàn nguyên thông báo về phiên bản Tiếng Anh gốc.

Quan trọng: Trước khi có thể chọn cài đặt ngôn ngữ cho Trung tâm thông báo, bạn phải đặt ngôn ngữ ưa dùng của mình cho Office 365. Tùy chọn dịch không hiển thị khi ngôn ngữ của bạn được đặt là tiếng Anh. Bạn không thể chỉ định ngôn ngữ ưa dùng cho người khác, mỗi người phải tự thay đổi cài đặt này cho mình.

Đặt ngôn ngữ ưa dùng của bạn

  1. Từ Trung tâm Quản trị hoặc trang chủ Office 365, chọn biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải của cửa sổ. 

    Ảnh chụp màn hình: Bảng thiết đặt mô tả biểu tượng thiết đặt và thiết đặt ngôn ngữ
  2. Bung rộng Ngôn ngữ và múi giờ để hiển thị các tùy chọn sẵn có. Chọn ngôn ngữ bạn muốn từ menu thả xuống, rồi bấm vào Lưu. Office 365 sẽ tìm cách làm mới và hiển thị ngôn ngữ mới. Nếu hoạt động đó không diễn ra ngay hoặc có vẻ như mất quá nhiều thời gian, bạn có thể làm mới trình duyệt hoặc đăng xuất, rồi đăng nhập lại.

    Ảnh chụp màn hình hiển thị cài đặt tùy chọn ngôn ngữ

Dịch máy trong Trung tâm thông báo

Khi ngôn ngữ ưa dùng của bạn không phải là Tiếng Anh, tùy chọn dịch sẽ xuất hiện trong Trung tâm thông báo.

Để đặt dịch máy tự động và hiển thị bài đăng trong Trung tâm thông báo bằng ngôn ngữ ưa dùng của bạn, hãy đi tới Tình trạng > Trung tâm thông báo. Bạn sẽ thấy một công tắc ở trên đầu dạng xem danh sách thông báo để bật hoặc tắt tính năng dịch tự động. Khi cài đặt này tắt, các bài đăng sẽ được hiển thị bằng Tiếng Anh. Khi cài đặt này bật, các thông báo sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ ưa dùng của bạn. Cài đặt được chọn sẽ giữ nguyên cho mỗi lần truy nhập vào Trung tâm thông báo. 

Ảnh chụp màn hình công tắc bật tắt dịch tự động

Dù cài đặt dịch tự động đang tắt hay bật thì bạn vẫn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị sang ngôn ngữ khác theo cách thủ công. Trong ví dụ này, ngôn ngữ ưa dùng là Tiếng Đức (Đức) và các bài đăng được đặt để tự động dịch và hiển thị bằng ngôn ngữ đó. Tùy chọn Dịch sang Tiếng Anh được chọn từ menu thả xuống nên bài đăng được hiển thị ở phiên bản Tiếng Anh gốc. 

Ảnh chụp màn hình menu thả xuống dịch trong trung tâm thông báo

Cài đặt ngôn ngữ này sẽ giữ nguyên khi bạn đang hoạt động trong Trung tâm thông báo nhưng sẽ hoàn nguyên về cài đặt ngôn ngữ mặc định của bạn khi bạn dẫn hướng ra khỏi Trung tâm thông báo. 

Chủ đề Liên quan

Luôn cập nhật các thay đổi của Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×