Dấu ngắt phần nằm ở đâu trong tài liệu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đã thêm dấu ngắt phần trong tài liệu của bạn cách dễ nhất để xem chúng bắt đầu và kết thúc đầu tiên Hiển thị tất cả các dấu định dạng ở đâu.

  1. Chọn nhà > Hiện/ẩn .

    Nút đánh dấu định dạng
  2. Các dấu ngắt phần mà bạn mới thêm sẽ bắt đầu và kết thúc với:

    Một dấu ngắt phần trông như thế nào

    Lưu ý: Loại dấu ngắt phần Hiển thị ở trên là dấu ngắt phần liên tục ; có các kiểu dấu ngắt phần khác và sẽ được dán nhãn như vậy.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×