Dạng xem thông tin hiện diện

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Đảm bảo rằng dạng xem bao gồm ít nhất một cột được đặt để hiển thị thông tin hiện diện. Nếu một cột có thể hiển thị thông tin hiện diện, bạn sẽ thấy biểu tượng hiện diện ( Presence icon ) trong tiêu đề cột.

  2. Thoát khỏi chế độ soạn thảo bằng cách nhấn ESC.

  3. Tạm dừng con trỏ chuột qua một hàng trong cột để hiển thị biểu tượng hiện diện.

  4. Bấm vào mũi tên xuống trong biểu tượng để hiển thị danh sách các hành động mà bạn có thể thực hiện để cộng tác với người dùng.

Thêm một cột hiển thị thông tin hiện diện

  1. Bấm chuột phải vào cột hiện có và bấm Thêm cột.

  2. Nhập tên cột và chọn người hoặc nhóm là loại thông tin lưu trữ trong cột.

  3. Đảm bảo rằng tên (với trạng thái hiện diện) được chọn trong danh sách thả xuống hiện trường , rồi bấm OK.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×