Dạng xem nhiệm vụ trong nhóm lớp học của bạn (học viên)

Dạng xem nhiệm vụ trong nhóm lớp học của bạn (học viên)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm và xem nhiệm vụ của bạn trong một nhóm lớp học. Ví dụ: sinh học 101. Điều này cho phép bạn kiểm tra ngày đến hạn của nhiệm vụ, trạng thái, và chi tiết.

Xem một nhiệm vụ trong một nhóm cụ thể lớp học

 1. Dẫn hướng đến một nhóm lớp học, sau đó chọn chung bên dưới tên của lớp học của bạn.

 2. Chọn nhiệm vụ.

  Chọn tab nhiệm vụ.
 3. Nhiệm vụ bạn có trong lớp học của bạn sẽ hiển thị dưới dạng thẻ và xuất hiện trên ngày tháng họ đang đến hạn. Dùng các mũi tên để di chuyển chuyển tiếp và lùi. Kiểm tra một thẻ nhiệm vụ cho trạng thái hiện tại của nó:

  • Hoạt động — trước khi ngày hết hạn. Bạn chưa bật trong làm việc chưa.

  • Bật — bạn có bật trong công việc cho nhiệm vụ này.

  • Xem xét — giáo viên của bạn có trả về phản hồi.

  • Quá hạn — bạn chưa bật nhiệm vụ của bạn chưa và đó là quá ngày đến hạn. Điều này chỉ xuất hiện nếu giáo viên có phép chậm bật bổ trợ.

  • Không được bật — bạn đã bỏ sót hạn chót cho nhiệm vụ này và bật trong không còn sẵn dùng.

  Kiểm tra một thẻ nhiệm vụ cho trạng thái hiện tại của nó
 4. Để mở một nhiệm vụ và xem thêm chi tiết, hãy chọn thẻ nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ của bạn sẽ hiển thị dưới dạng thẻ được sắp xếp theo ngày tháng họ đang đến hạn. Chọn một bài tập thẻ để mở nhiệm vụ đó.
 5. Từ đây, bạn có thể xem chi tiết nhiệm vụ của bạn.

  Để mở một nhiệm vụ và xem thêm chi tiết, hãy chọn thẻ nhiệm vụ.

Tìm hiểu thêm

Dạng xem nhiệm vụ qua lớp học

Dạng xem nhiệm vụ chi tiết

Bật phân

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×