Dạng xem nhiệm vụ chi tiết trong một nhóm lớp học (giáo viên)

Dạng xem nhiệm vụ chi tiết trong một nhóm lớp học (giáo viên)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Xem các nhiệm vụ của bạn và tiến độ học viên của bạn đã thực hiện. Từ tab nhiệm vụ, hãy xem gán trong lớp học của mình bằng ngày đến hạn và xem số lượng học viên đã bật trong nhiệm vụ của họ.

Dạng xem nhiệm vụ chi tiết

 1. Dẫn hướng đến kênh chung dưới lớp học mong muốn, sau đó chọn nhiệm vụ.

  Chọn tab nhiệm vụ trong kênh chung.
 2. Theo mặc định, dạng xem tuần hiện tại sẽ xuất hiện. Dạng xem tuần Hiển thị đường thời gian thứ hai-thứ sáu. Nhiệm vụ của bạn sẽ hiển thị dưới dạng thẻ trên ngày tháng họ được đến hạn.

 3. Dùng các mũi tên ở phía trên cùng để di chuyển để đi đến quá khứ hoặc tuần trong tương lai. Mỗi thẻ bao gồm:

  • Tiêu đề của nhiệm vụ

  • Số đếm số lượng học viên đã bật trong nhiệm vụ của họ

  • Hay không, bạn đã xem lại một nhiệm vụ

  • Một nhiệm vụ trong trạng thái bản thảo hay không

 4. Chọn bất kỳ thẻ nhiệm vụ để mở và xem chi tiết của nhiệm vụ.

Chọn nhiệm vụ mà bạn muốn sửa.

Tìm hiểu thêm

Dạng xem nhiệm vụ qua các lớp học

Xem lại nhiệm vụ

Tạo nhiệm vụ

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×