Dạng xem biểu mẫu dữ liệu trong một thư mục biểu mẫu InfoPath

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Microsoft Office Outlook 2007, bạn có thể sử dụng một kiểu mới của thư mục, được gọi là một thư mục biểu mẫu InfoPath, lưu trữ tuyển tập biểu mẫu email có liên quan của Microsoft Office InfoPath.

Lần đầu tiên bạn nhận được một biểu mẫu InfoPath email trong hộp thư đến của bạn, bạn sẽ được nhắc để tạo một thư mục biểu mẫu InfoPath để lưu trữ biểu mẫu đó và bất kỳ biểu mẫu liên quan mà bạn nhận được.

Bạn muốn làm gì?

Dùng thư mục biểu mẫu InfoPath để hiển thị dữ liệu

Cấu hình một thư mục biểu mẫu InfoPath để hiển thị dữ liệu

Dùng thư mục biểu mẫu InfoPath để hiển thị dữ liệu

Bằng cách lưu trữ tuyển tập biểu mẫu email có liên quan InfoPath trong thư mục biểu mẫu InfoPath trong Office Outlook 2007, bạn có thể tổ chức và xem lại dữ liệu dễ dàng. Ví dụ, nếu bạn thu thập báo cáo trạng thái từ nhóm của bạn dưới dạng biểu mẫu InfoPath email, bạn có thể lưu trữ các biểu mẫu đã hoàn thành trong một thư mục biểu mẫu InfoPath trong hộp thư đến của bạn. Ngoài việc giữ tất cả biểu mẫu email InfoPath có liên quan ở một nơi, bạn cũng có thể hiển thị dữ liệu từ mỗi biểu mẫu trong cột trong một dạng xem tùy chỉnh cho thư mục đó. Điều này cho phép bạn nhanh chóng nhóm, lọc và sắp xếp dữ liệu từ nhiều InfoPath e-mail biểu mẫu.

Trước khi bạn có thể hiển thị dữ liệu từ một biểu mẫu InfoPath email trong một dạng xem của một thư mục biểu mẫu InfoPath, mẫu biểu mẫu liên kết với biểu mẫu phải được cấu hình để sử dụng thuộc tính khuyến mãi. Quảng bá thuộc tính cho phép các trường trong biểu mẫu InfoPath để hiển thị giá trị trong thư mục biểu mẫu InfoPath trong Office Outlook 2007 hoặc trên máy chủ chạy Windows SharePoint Services 3.0 hoặc InfoPath Forms Services. Chỉ người thiết kế mẫu biểu mẫu có thể bật thuộc tính khuyến mãi cho mẫu biểu mẫu bằng cách dùng Microsoft Office InfoPath 2007.

Để tìm hiểu về cách hoạt động của thuộc tính quảng bá với các thư mục biểu mẫu InfoPath trong Office Outlook 2007, giả sử rằng biểu mẫu InfoPath email được dùng bởi bộ phận của bạn chứa một trường có tên là ăn, được dùng để ghi lại số tiền mà nhóm của bạn dành ở nhà hàng trong khi đi du lịch. Nếu trình thiết kế mẫu biểu mẫu cho phép thuộc tính khuyến mãi cho trường đó, và nếu bạn cấu hình một thư mục biểu mẫu InfoPath để hiển thị dữ liệu từ các biểu mẫu báo cáo chi phí mà bạn lưu trữ trong thư mục đó, bạn có thể xem tổng của báo cáo chi phí mỗi ăn trường theo cách xem dạng xem thư mục.

Đầu trang

Cấu hình một thư mục biểu mẫu InfoPath để hiển thị dữ liệu

Để cấu hình một thư mục biểu mẫu InfoPath trong Office Outlook 2007 để hiển thị dữ liệu từ biểu mẫu email InfoPath dùng quảng bá thuộc tính, hãy làm như sau.

Lưu ý: Trước tiên 10 trường vào biểu mẫu được hiển thị tự động, nhưng bạn có thể dùng quy trình sau để thêm, loại bỏ hoặc thay đổi các trường đó.

Trong Office Outlook 2007, hãy làm như sau:

 1. Bấm vào một thư mục biểu mẫu InfoPath.

  Nếu bạn không có một thư mục biểu mẫu InfoPath, bạn có thể tạo một.

  Cách thực hiện?

  1. Trên menu tệp , trỏ đến mới, sau đó bấm thư mục.

  2. Trong hộp Tên, hãy nhập tên cho thư mục.

  3. Trong hộp thư mục chứa , hãy bấm Mục biểu mẫu InfoPath.

  4. Trong danh sách chọn nơi đặt thư mục , bấm vào vị trí cho thư mục.

 2. Bấm chuột phải vào thư mục biểu mẫu InfoPath trong danh Sách thư mục, sau đó bấm Tăng cấp thuộc tính biểu mẫu trên menu lối tắt.

 3. Bấm tab Biểu mẫu InfoPath .

 4. Bấm chọn biểu mẫu.

 5. Trong hộp thoại Chọn biểu mẫu InfoPath , bấm vào biểu mẫu mà bạn muốn liên kết với thư mục, sau đó bấm chọn biểu mẫu.

 6. Xác nhận rằng hộp kiểm tăng cấp biểu mẫu thuộc tính và hiển thị dữ liệu dưới dạng cột trong dạng xem mới được chọn, sau đó bấm OK.

 7. Bấm chuột phải vào dạng xem thư mục, sau đó bấm Tùy chỉnh dạng xem hiện tại trên menu lối tắt.

 8. Bấm trường.

 9. Trong hộp chọn trường sẵn có từ , bấm vào Biểu mẫu InfoPath.

 10. Trong danh sách trường sẵn dùng , hãy bấm vào trường mà bạn muốn, sau đó bấm Thêm.

  Mẹo: Để chọn nhiều mục, nhấn giữ phím CTRL và chọn các mục riêng lẻ, hoặc nhấn giữ Shift và chọn một phạm vi mục.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×