Dùng thử, mua hoặc kích hoạt Office được cài đặt sẵn trên PC mới

Office được tích hợp dưới dạng bản dùng thử miễn phí 1 tháng của Office 365 Home với PC mới của bạn. Để tiếp tục sử dụng Office, bạn có thể bắt đầu dùng thử miễn phí, kích hoạt Office bằng cách sử dụng khóa sản phẩm hoặc đăng ký Office 365 hiện có, hoặc mua Office.

Lưu ý: Nếu bạn thấy thông báo Office được tích hợp với PC này khi khởi động một ứng dụng Office, hãy xem mục Kích hoạt gói mua hoặc gói đăng ký Office trên PC mới

Tôi nghĩ PC này đã tích hợp Office

Để bắt đầu bản dùng thử, hãy hoàn thành các bước dưới đây. Gần cuối bản dùng thử, bạn sẽ nhận được một email gia hạn và Office sẽ nhắc bạn bắt đầu đăng ký Office 365 đã thanh toán. Bạn cũng có thể chọn cho phép bản dùng thử của mình hết hạn. Để hủy bỏ bản dùng thử trước khi hết hạn, hãy xem mục Hủy bỏ bản dùng thử miễn phí Office 365 Home của bạn.

 1. Để bắt đầu Office, nhấn nút bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 ở góc dưới bên trái màn hình của bạn, nhập Word, rồi chọn biểu tượng Word .

 2. Chọn nút thử để bắt đầu một bản dùng thử của Office 365 Home tháng 1 tháng.

 3. Hãy làm theo lời nhắc để hoàn tất thiết lập bản dùng thử của bạn.

Như một phần của quy trình này, bạn sẽ tạo hoặc chỉ định tài khoản Microsoft để liên kết với Office. Hãy nhớ tài khoản này để bạn có thể cài đặt Office trên các máy tính hoặc thiết bị bổ sung như một phần trong đăng ký của bạn. Nếu bạn có tài khoản Microsoft nhưng không thể nhớ tài khoản hoặc mật khẩu, hãy xem mục Tôi không thể nhớ tài khoản Microsoft hoặc mật khẩu mà tôi sử dụng với Office.

Các bước tiếp theo dành cho người đăng ký Office 365:

Sau đây là cách bắt đầu đăng ký Office 365 mới hoặc mua Office cho PC mới của bạn. Office được cài đặt sẵn trên PC mới của bạn sẽ chuyển sang phiên bản bạn mua thông qua quy trình này.

Quan trọng: Bản dùng thử Office 365 có các tính năng mới dành riêng, như hiệu ứng viết tay trong Excel, Word hoặc PowerPoint 2016 và các hàm IFS, MAXIFS, MINIFS trong Excel. Sẽ không còn các tính năng dành riêng cho Office 365 này nếu bạn chuyển sang gói Office mua một lần sau khi thời gian dùng thử kết thúc. Nguyên nhân là do các gói mua Office 2016 một lần sẽ nhận được bản cập nhật bảo mật và hiệu năng nhưng không nhận được tính năng mới.

 1. Để bắt đầu Office, nhấn nút bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 ở góc dưới bên trái màn hình của bạn, nhập Word, rồi chọn biểu tượng Word .

 2. Chọn nút mua để xem các tùy chọn để mua Office 365 đăng ký hoặc gói mua một lần của Office. Nếu bạn cần trợ giúp về việc chọn, hãy xem sự khác biệt giữa office 365 và Office là gì?

 3. Làm theo các lời nhắc để hoàn tất việc mua hàng của bạn tại Microsoft Store.

  Nếu bạn mua gói mua một lần của Office, chẳng hạn như Office Home & Student, hãy đảm bảo chọn trả lời ngay trên trang cảm ơn cho bạn, rồi nhập tài khoản Microsoft của bạn (hoặc tạo một) trên hi. Hãy đưa văn phòng của bạn .

  Quan trọng: Nếu bạn có tài khoản Microsoft nhưng không thể nhớ ra tài khoản hay mật khẩu, xem mục Tôi không thể nhớ ra tài khoản Microsoft hoặc mật khẩu mà tôi sử dụng với Office.

 4. Tại Office trên PC mới của bạn, hãy đăng nhập để kích hoạt Office bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã liên kết với Office.

 5. Hãy làm theo các lời nhắc để hoàn tất quy trình kích hoạt.

 6. Đóng và khởi động lại toàn bộ các ứng dụng Office. Office hiện được đặt cấu hình dưới dạng phiên bản bạn đã mua.

Các bước tiếp theo dành cho người đăng ký Office 365:

Tùy chọn Kích hoạt cung cấp cho bạn hai cách để kích hoạt Office trên PC mới:

 • Nhập khóa sản phẩm Office 365, Office 2019 hoặc Office 2016. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn mua thẻ khóa sản phẩm Office từ cửa hàng bán lẻ, cửa hàng trực tuyến hay nhà sản xuất PC của bạn.

  Nếu bạn không mua thẻ khóa sản phẩm Office, hãy xem các tab Dùng thử (bản dùng thử miễn phí)Mua ở trên để kích hoạt Office.

 • Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn để thêm Office vào thuê bao Office 365 hiện có của bạn.

Nếu bạn đã mua thẻ khóa sản phẩm Office 365, Office 2019 hoặc Office 2016 với PC mới của mình, bạn có thể nhập khóa sản phẩm để kích hoạt Office.

Quan trọng: khóa sản phẩm dành cho Office 365, Office 2019 và Office 2016 có thể được dùng để kích hoạt Office được cài đặt sẵn. Nếu bạn muốn sử dụng khóa sản phẩm cho phiên bản Office cũ hơn, hãy chọn tab Cài đặt ở trên.

 1. Định vị thẻ khóa sản phẩm Office mà bạn đã mua cùng PC mới của mình (hoặc mua riêng).

  Hộp và thẻ

  Khóa sản phẩm Office có 25 ký tự và sử dụng định dạng XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX. Nếu bạn có thẻ khóa sản phẩm, bạn có thể cần cào lớp phủ bạc.

  Cào lớp phủ để xem khóa sản phẩm Office
 2. Để bắt đầu Office, nhấn nút bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 ở góc dưới bên trái màn hình của bạn, nhập Word, rồi chọn biểu tượng Word .

 3. Chọn nút Kích hoạt, rồi chọn Nhập Khóa Sản phẩm.

 4. Nhập khóa sản phẩm của bạn (bạn có thể bỏ dấu gạch ngang--những dấu này sẽ được nhập cho bạn), rồi chọn Tiếp tục.

 5. Trong hộp thoại Thêm khóa này vào tài khoản, chọn Quy đổi Trực tuyến, rồi làm theo lời nhắc trong trình duyệt web của bạn để tạo hoặc chỉ định tài khoản Microsoft.

  Như một phần của quy trình này, bạn sẽ tạo hoặc chỉ định tài khoản Microsoft để liên kết với Office. Hãy nhớ tài khoản này để bạn có thể cài đặt lại Office trên PC này trong tương lai hoặc cài đặt Office trên các máy tính hoặc thiết bị bổ sung nếu bạn có đăng ký Office 365. Nếu bạn có tài khoản Microsoft nhưng không thể nhớ tài khoản hoặc mật khẩu, hãy xem mục Tôi không thể nhớ tài khoản Microsoft hoặc mật khẩu mà tôi sử dụng với Office.

 6. Quay lại hộp thoại Thêm khóa này vào tài khoản, rồi chọn Hoàn tất Kích hoạt,

 7. Đăng nhập vào Office, nếu được nhắc.

Các bước tiếp theo dành cho người đăng ký Office 365:

Nếu bạn đã có đăng ký Office 365, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn để kích hoạt Office trên PC mới của bạn.

 1. Để bắt đầu Office, nhấn nút bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 ở góc dưới bên trái màn hình của bạn, nhập Word, rồi chọn biểu tượng Word .

 2. Chọn nút Kích hoạt, rồi chọn Đăng nhập.

 3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu liên kết với gói đăng ký Office 365 của bạn. Nếu bạn có tài khoản Microsoft nhưng không thể nhớ tài khoản hoặc mật khẩu, hãy xem mục Tôi không thể nhớ tài khoản Microsoft hoặc mật khẩu mà tôi sử dụng với Office.

 4. Hãy làm theo các lời nhắc để hoàn tất quy trình kích hoạt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã vượt quá số lượng bản cài đặt cho đăng ký của mình thì bạn có thể cần hủy kích hoạt bản cài đặt Office trước khi có thể kích hoạt Office trên PC mới.

Để cài đặt bản Office 2007, Office 2010 hoặc Office 2013 hiện có trên PC mới của mình, bạn sẽ cần gỡ cài đặt bản Office được cài sẵn trước, rồi cài đặt phiên bản riêng của bạn. Cách thực hiện như sau:

 1. Làm theo quy trình gỡ cài đặt trong gỡ cài đặt Office khỏi PC để gỡ cài đặt phiên bản Office đi kèm với PC mới của bạn.

 2. Chọn một quy trình dưới đây để cài đặt phiên bản Office của bạn:

Quan trọng: Nếu bạn không thể kích hoạt bản Office của riêng mình trên PC mới thì có thể bạn đã vượt quá giới hạn bản cài đặt Office. Nếu bạn tuân theo các điều khoản chuyển giao trong Điều khoản Cấp phép Phần mềm thì bạn có thể di chuyển bản Office của mình sang PC mới nhưng bạn sẽ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp về việc kích hoạt Office.

Lưu ý: Nếu bạn vẫn nhìn thấy màn hình dùng thử, mua hoặc kích hoạt sau khi cài đặt bản Office của riêng mình, hãy xem Office liên tục nhắc bạn kích hoạt trên PC mới.

Nếu bạn không muốn Office, hãy làm theo các bước trong gỡ cài đặt Office khỏi PC để gỡ cài đặt.

Sau đây là một vài câu hỏi thường gặp về Office đã được cài đặt trên PC mới.

Hãy chọn trong các tùy chọn dưới đây:

Một số nhà sản xuất PC bán hoặc cung cấp thẻ khóa sản phẩm Office cùng với gói mua PC mới. Nếu bạn chưa mua thẻ khóa sản phẩm thì bạn sẽ không nhận được thẻ này. Để sử dụng Office, bạn sẽ cần sử dụng các tùy chọn Dùng thử hay Mua hoặc mua thẻ khóa sản phẩm từ nhà bán lẻ hoặc cửa hàng trực tuyến. Nếu đúng ra bạn đã phải nhận được thẻ khóa sản phẩm Office cùng với gói mua của mình, hãy liên hệ với nhà sản xuất PC của bạn.

Chỉ khóa sản phẩm cho Office 365, Office 2019 và Office 2016 có thể được dùng để kích hoạt Office được cài đặt sẵn. Nếu bạn muốn sử dụng khóa sản phẩm từ một phiên bản cũ hơn của Office, hãy chọn tab cài đặt ở trên.

Nếu bạn đã thu hồi các Office 365, Office 2019 hoặc khóa sản phẩm Office 2016 và cần kích hoạt lại Office trên PC mới của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. Để được trợ giúp đăng nhập, hãy chọn tùy chọn Đăng nhập để kích hoạt Office từ danh sách thả xuống trong tab Kích hoạt ở trên. Sử dụng quy trình này ngay cả khi bạn có gói mua một lần của Office.

Phiên bản Office được bao gồm như bản dùng thử miễn phí 1 tháng với PC mới của bạn chỉ cung cấp dung lượng lưu trữ 5 OneDrive GB cơ bản. Để tải đầy đủ dung lượng lưu trữ 1TB OneDrive và các tính năng khác, hãy đăng ký thuê bao

Để được trợ giúp kích hoạt lại Office sau khi sử dụng nút phục hồi hoặc trên PC thay thế, hãy xem mục Bị thiếu Outlook, Access và Publisher sau khi sử dụng nút phục hồi.

Lỗi này có thể xảy ra khi bạn cố gắng kích hoạt Office trước khi kích hoạt Windows. Để khắc phục sự cố này, hãy xem lỗi 0Xc005f200 khi bạn kích hoạt Office được cài đặt sẵn trên PC mới.

Sau khi kích hoạt, nếu bạn được trả về nhiều lần vào trang bắt đầu , hãy xem mục không thể khởi động các ứng dụng Office sau khi kích hoạt Office.

Điều này có thể xảy ra nếu bạn gỡ cài đặt bản Office được cài đặt sẵn và cài đặt một phiên bản Cấp phép Số lượng lớn của Office. Để khắc phục sự cố này, hãy xem Office liên tục nhắc bạn kích hoạt trên PC mới.

Để loại bỏ biểu tượng, xem mục Các lối tắt Office còn giữ lại sau khi gỡ cài đặt Office.

Nếu điều này xảy ra, hãy đóng ứng dụng Office, rồi khởi động lại. Đây là sự cố tạm thời.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn trong bài viết này và vẫn cần tới trợ giúp, hãy truy nhập trang Hỗ trợ của Microsoft của chúng tôi để được trợ giúp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×