Dùng thẻ liên hệ trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn đã nhận được email từ một khách hàng tiềm năng ai đang quan tâm trong một số sản phẩm của bạn. Từ thông điệp của mình, bạn biết rằng cô ấy được gọi cho bạn, và bạn có đủ thông tin để tạo bản ghi đầu mối cho liên hệ này. Sử dụng Thẻ liên hệ để tạo bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlook.

Bài viết này mô tả tính năng thẻ liên hệ trong Business Contact Manager cho Outlook, cách bạn có thể dùng nó và làm thế nào để chọn thông tin được hiển thị trong thẻ.

Trong bài viết này

Thẻ liên hệ là gì?

Tạo bản ghi từ thẻ liên hệ

Chọn các trường được hiển thị trên thẻ liên hệ

Thẻ liên hệ là gì?

Business Contact Manager cho Outlook có phù hợp tính năng Thẻ liên hệ của Microsoft Outlook 2010 để bao gồm thông tin cụ thể cho dữ liệu nghiệp vụ của bạn. Phía trên cùng của Thẻ liên hệ xuất hiện khi bạn bấm chuột phải hoặc đặt con trỏ (di chuột qua) trên một địa chỉ email trong hộp thư đến của bạn, trên bản ghi Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc , và bất kỳ vị trí nào Hiển thị một chỉ báo hiện diện, chẳng hạn như dấu chấm màu trong Office Communicator.

phần trên cùng của thẻ liên hệ
Phía trên cùng của thẻ liên hệ mở ra khi bạn bấm chuột phải vào một địa chỉ email.

Thẻ liên hệ là một cách khác để truy nhập một số nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp của bạn. Thẻ Hiển thị dữ liệu cơ bản cho liên hệ, bao gồm chức danh và phòng ban, số điện thoại và của người đã lên lịch sự kiện trên lịch.

thẻ liên hệ
Hiển thị toàn bộ thẻ liên hệ bằng cách bấm đúp vào một địa chỉ email.

Từ Thẻ liên hệ, bạn có thể thực hiện tất cả mọi thứ bạn có thể làm trong Microsoft Outlook: gửi thông điệp email tới liên hệ; bắt đầu một hội thoại nhắn; hoặc gọi cho liên hệ bằng cách dùng Office Communicator. Bấm nút tùy chọn để thực hiện thêm: tìm kiếm bản ghi trong sổ địa chỉ của bạn, hãy tạo bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc cho liên hệ nếu chưa có bản ghi; lên lịch cuộc họp; thực hiện cuộc gọi video.

Lưu ý: Office Communicator sẽ không được bao gồm việc cài đặt Microsoft Office.

Đầu trang

Tạo bản ghi từ thẻ liên hệ

 1. Để mở trên cùng của Thẻ liên hệ, bấm chuột phải vào một địa chỉ email.

 2. Trỏ tới tạo trong Business Contact Manager, sau đó bấm vào loại bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc mà bạn muốn tạo.

  Lưu ý: Nếu bạn đã tạo tùy chỉnh loại bản ghi, những mục này được bao gồm trong danh sách.

  Đã chọn biểu mẫu sẽ mở ra, với một số dữ liệu của liên hệ đã nhập.

 3. Hoàn thành biểu mẫu, sau đó bấm lưu & đóng để lưu trữ bản ghi mới.

Trước khi bạn tạo bản ghi, bạn có thể dùng tính năng tra cứu trên Thẻ liên hệ để tìm hiểu nếu là đã có một bản ghi trong cơ sở dữ liệu của bạn cho người này.

Đầu trang

Chọn các trường được hiển thị trên thẻ liên hệ

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

 3. Bấm tùy chỉnh, sau đó bấm Chọn trường thẻ liên hệ.

 4. Trong danh sách chọn ghi nhập , hãy bấm vào loại bản ghi mà bạn muốn thay đổi Thẻ liên hệ.

  Lưu ý: Nếu bạn đã tạo tùy chỉnh loại bản ghi, những mục này được bao gồm trong danh sách.

 5. Trong danh sách Trường sẵn có , bấm vào một trường, sau đó bấm Thêm để chèn một trường mới.

  Lưu ý: Bạn có thể hiển thị chỉ tám trường trong thẻ, để bạn có thể cần phải loại bỏ các trường tùy chỉnh của bạn. Trong danh sách trường trên thẻ liên hệ , bấm vào trường mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ.

 6. Để di chuyển trường lên hoặc xuống danh sách, bấm trường, và sau đó bấm lên hoặc xuống nút mũi tên để di chuyển trường đến vị trí bạn muốn trên Thẻ liên hệ.

 7. Nếu bạn muốn hoàn tác tất cả các thay đổi của bạn, hãy bấm đặt lại. Thiết đặt hiển thị mặc định cho Thẻ liên hệ được khôi phục.

 8. Bấm OK.

Thay đổi của bạn sẽ xuất hiện trên Thẻ liên hệ trong vòng vài phút. Nếu họ không, bạn có thể cần phải khởi động lại Business Contact Manager cho Outlook.

Lưu ý: 

 • Nếu tùy chỉnh của bạn không được phản ánh trong Thẻ liên hệ ngay lập tức, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã tùy chỉnh thẻ cho loại bản ghi mà bạn đang xem.

 • Nếu thay đổi của bạn sẽ vẫn không phản ánh trong thẻ liên hệ sau khi bạn đã xác nhận rằng các thay đổi được thực hiện đối với loại bản ghi mà bạn đang xem, khởi động lại Outlook.

Thay đổi bạn thực hiện với thẻ liên hệ không được xuất dưới dạng tùy chỉnh Business Contact Manager.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×