Dùng thư viện bản chiếu để chia sẻ và dùng lại bản chiếu PowerPoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể chia sẻ và dùng lại bản chiếu riêng lẻ PowerPoint bằng cách lưu chúng trong thư viện bản chiếu trên một máy chủ đang chạy Office SharePoint Server 2007 hoặc Microsoft SharePoint Server 2010. Bạn hoặc bất kỳ đồng nghiệp có quyền truy nhập vào thư viện bản chiếu, có thể thêm các trang chiếu vào thư viện trang chiếu, chèn trang chiếu từ thư viện bản chiếu vào bản trình bày, thực hiện thay đổi cho các trang chiếu trong thư viện bản chiếu, theo dõi thay đổi đã được thực hiện bản chiếu, và xác định vị trí mới nhất Phiên bản của một trang chiếu.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập thư viện bản chiếu, hãy xem tạo thư viện bản chiếu.

Quan trọng: 

 • Để lưu trữ, chia sẻ, và dùng lại bản chiếu trong thư viện bản chiếu, máy tính của bạn phải đang chạy Microsoft Office PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 hoặc PowerPoint 2013và nó phải được kết nối với một máy chủ đang chạy Office SharePoint Server 2007 hoặc Microsoft SharePoint Server 2010. Nếu bạn không biết liệu máy tính của bạn được kết nối với máy chủ SharePoint, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn.

 • Để thêm một hoặc nhiều trang chiếu từ tệp bản trình bày khác nằm trên máy tính của bạn hoặc một mạng chia sẻ, hãy xem dùng lại bản chiếu từ tệp bản trình bày khác.

Thư viện trang chiếu đã được giới thiệu trong Microsoft Office 2007 để cho phép người khác để chia sẻ bản chiếu. Bây giờ, Office có các tính năng đồng tác giả dưới dạng một lựa chọn thay thế thư viện trang chiếu. Nếu bạn muốn chia sẻ bản chiếu bây giờ, chúng tôi khuyên bạn sử dụng các tính năng chia sẻ và đồng tác giả trong PowerPoint làm như vậy.

Thư viện trang chiếu là một tính năng kế thừa của SharePoint. SharePoint 2016 không thể thực hiện một thư viện trang chiếu.

Phát hành bản chiếu vào thư viện bản chiếu

Lưu ý: Trước khi bạn có thể phát hành bản chiếu vào thư viện bản chiếu, bạn phải tạo một thư viện bản chiếu trên một máy chủ đang chạy SharePoint 2010 hoặc SharePoint 2007. Để tạo thư viện bản chiếu, hãy xem trợ giúp SharePoint.

 1. Mở bản trình bày chứa bản chiếu mà bạn muốn phát hành lên thư viện bản chiếu.

 2. Trên tab tệp , bấm lưu & gửi, và sau đó bấm đúp vào Phát hành bản chiếu.

  Hộp thoại Phát hành Trang chiếu

  Lưu ý: Trong PowerPoint 2007, bấm Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới phát hành, sau đó bấm Phát hành bản chiếu.

 3. Trong hộp thoại Phát hành Bản chiếu, hãy chọn hộp kiểm cạnh bản chiếu mà bạn muốn phát hành cho Thư viện Bản chiếu.

  Để chọn tất cả bản chiếu, hãy bấm Chọn Tất cả.

 4. Trong phần Tên tệp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đổi tên một hoặc nhiều trang chiếu tệp, bấm vào tên tệp hiện có, sau đó nhập tên mới.

  • Để giữ bản chiếu mặc định tên tệp, hãy tiếp tục đến bước 5.

   Lưu ý: PowerPoint sẽ tự động tên tệp mỗi trang chiếu bằng cách sử dụng tên bản trình bày và một số định danh (ID) bản chiếu duy nhất làm tên tệp mặc định. Nếu bạn di chuyển trang chiếu của bạn, ID số trang chiếu không còn xuất hiện trong thứ tự liên tiếp.

 5. Bên dưới mô tả, hãy bấm và nhập mô tả của tệp trang chiếu.

 6. Trong bản Phát hành vào danh sách, nhập hoặc bấm vào vị trí của thư viện bản chiếu mà bạn muốn phát hành trang chiếu của bạn để, và sau đó bấm phát hành.

Đầu trang

Thêm trang chiếu từ thư viện bản chiếu vào bản trình bày của bạn

 1. Mở bản trình bày bạn muốn thêm trang chiếu.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm vào mũi tên bên dưới Trang chiếu mới, sau đó bấm Dùng lại bản chiếu.

 3. Trong ngăn Dùng lại bản chiếu , hãy bấm mở thư viện bản chiếu. Trong hộp thoại chọn một thư viện bản chiếu , bấm thư viện bản chiếu mà bạn muốn, sau đó bấm chọn. Hoặc bấm duyệt để định vị thư viện bản chiếu.

 4. Trong danh sách Tất cả trang chiếu , hãy bấm vào trang chiếu mà bạn muốn thêm.

  Để xem hình thu nhỏ lớn hơn của một trang chiếu, hãy đặt con trỏ lên trang chiếu.

 5. Để thêm nhiều trang chiếu từ thư viện bản chiếu vào bản trình bày của bạn, hãy lặp lại bước 3 và 4.

Lưu ý: Nếu bạn muốn được thông báo khi người nào đó thay đổi trang chiếu mà bạn đã thêm vào bản trình bày của bạn từ thư viện bản chiếu, ở dưới cùng của ngăn Dùng lại bản chiếu , bấm vào trang chiếu, sau đó chọn hộp kiểm cho tôi biết khi thay đổi trang chiếu này .

Đầu trang

Kiểm tra các thay đổi cho trang chiếu được thêm từ thư viện bản chiếu

 1. Mở bản trình bày có chứa một hoặc nhiều trang chiếu ban đầu gửi từ thư viện bản chiếu trên một máy chủ.

  Hộp thoại kiểm tra cập nhật trang chiếu xuất hiện thông báo cho bạn bản trình bày chứa một hoặc nhiều trang chiếu liên kết với thư viện bản chiếu. Hộp thoại cung cấp cho bạn tùy chọn để kiểm tra các thay đổi cho các trang chiếu.

  Hộp thoại Kiểm tra Cập nhật Trang chiếu

 2. Trong hộp thoại kiểm tra cập nhật trang chiếu , bấm kiểm tra.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu có không có trang chiếu trong bản trình bày để Cập Nhật, thư có những trang chiếu không Cập Nhật tại thời điểm này, hãy bấm OK xuất hiện. Bấm OK.

  • Nếu hộp thoại Xác nhận cập nhật trang chiếu xuất hiện, Hiển thị hình thu nhỏ của bản chiếu trong bản trình bày và một bản chiếu từ thư viện bản chiếu, so sánh chúng, và sau đó thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Để thay thế cục bộ trang chiếu với trang chiếu đã thay đổi từ thư viện bản chiếu, bấm thay thế.

   • Để thêm trang chiếu đã thay đổi bản trình bày để bạn có thể so sánh hai bản chiếu kỹ hơn, hãy bấm chắp thêm.

   • Để bỏ qua thêm Phiên bản mới của bản chiếu vào bản trình bày của bạn, hãy bấm bỏ qua.

    Lưu ý: Chắp thêm chèn vào trang chiếu Cập Nhật sau khi một chưa được Cập Nhật trong bản trình bày của bạn.

Đầu trang

Tổng quan về việc lưu trữ và sử dụng lại nội dung bản chiếu

Thư viện bản chiếu cho phép bạn và những người khác trong tổ chức của bạn để tạo một vị trí trung tâm để lưu, lưu trữ và chia sẻ trang chiếu. Khi bạn phát hành bản chiếu lên thư viện bản chiếu, bạn thực hiện sẵn có thể dùng lại trong bất kỳ bản trình bày bởi bất kỳ ai có thể truy nhập thư viện bản chiếu.

Bạn cũng có thể nhận được Cập Nhật cho một trang chiếu bản trình bày đã được chèn vào từ thư viện bản chiếu, bất cứ khi nào người nào đó thực hiện thay đổi với bản chiếu ban đầu. Mỗi khi bạn mở bản trình bày chứa trang chiếu, PowerPoint thông báo cho bạn nếu trang chiếu đã được Cập Nhật và cung cấp cho bạn cơ hội để bỏ qua các bản Cập Nhật, chắp thêm trang chiếu mới vào bản chiếu chưa được Cập Nhật, hoặc thay thế chưa được cập nhật trang chiếu với một Cập Nhật.

Khi bạn thay đổi bản chiếu hiện có trong thư viện bản chiếu, SharePoint Server 2010 tự động thời gian tem và kiểm tra tệp xuất cho bạn, và sau đó thời gian tem và kiểm tra lại trong khi bạn đã xong. SharePoint Server có khả năng lập phiên bản mà bạn có thể dùng để theo dõi lịch sử của tất cả thay đổi đối với một bản chiếu. Để tận dụng các chức năng lập phiên bản thư viện bản chiếu, hãy xem trợ giúp SharePoint.

Để xác định phiên bản mới nhất của bản chiếu trong thư viện bản chiếu, chỉ cần sắp xếp và lọc trong danh sách thư viện bản chiếu. Để tìm hiểu cách xác định phiên bản mới nhất của bản chiếu, hãy xem trợ giúp SharePoint.

PowerPoint 2010 tự động ghi nhớ vị trí của nhiều thư viện bản chiếu để bạn có thể dễ dàng định vị chúng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×