Dùng Tự động Điền Công thức

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để giúp tạo và sửa các công thức dễ dàng hơn và giảm thiểu lỗi gõ nhập và cú pháp, hãy dùng chức năng Tự động Điền Công thức. Sau khi bạn nhập một = (dấu bằng) và chữ cái bắt đầu hoặc kích hoạt Hiển thị, Microsoft Excel sẽ hiển thị bên dưới ô một danh sách thả xuống động hợp lệ, hàm, tên, và chuỗi văn bản phù hợp với chữ cái hoặc kích hoạt. Bạn đó có thể chèn một mục nào trong danh sách thả xuống vào công thức bằng cách dùng kích hoạt chèn.

Tự động Điền Công thức

1. Hãy nhập = (dấu bằng) và chữ cái bắt đầu hoặc kích hoạt Hiển thị để bắt đầu tự động điền công thức.

2. khi bạn gõ, cuộn danh sách các mục hợp lệ được hiển thị với phù hợp nhất được tô sáng.

3. biểu tượng đại diện cho loại mục nhập, chẳng hạn như một tham chiếu hàm hoặc bảng.

4. chi tiết, mẹo màn hình giúp bạn thực hiện lựa chọn tốt nhất.

Bảng sau đây tóm tắt cách linh hoạt điều khiển hiển thị các mục trong danh sách thả xuống tự động điền công thức.

Để hiển thị

Hãy nhập

Hàm do người dùng xác định tên và Excel

Một chữ cái hoặc chữ cái bắt đầu bất kỳ chỗ nào có thể nhập một hàm.

Ví dụ: Su

Đối số hàm

(Không kích hoạt Hiển thị).

Nhập đối số, chẳng hạn như một số hoặc tham chiếu ô, hoặc dùng kích hoạt Hiển thị, chẳng hạn như chữ cái bắt đầu hoặc một [(mở ngoặc đơn).

Ví dụ: Tính tổng (5, A2, [

Đối với mỗi đối số sau đó, gõ một dấu phẩy và sau đó là đối số hoặc kích hoạt Hiển thị khác.

Lưu ý: Hàm sau đây có các đối số với hằng số liệt kê tự động hiển thị trong danh sách thả xuống: Ô, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, thứ hạng, SUBTOTAL và VLOOKUP.

Tên đã xác định và tên bảng

Một chữ cái hoặc chữ cái bắt đầu nơi mà tên có thể nhập.

Ví dụ: Ann

Bảng mã xác định cột và mã xác định mục đặc biệt ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Một hoặc nhiều thao tác sau:

 • [(dấu ngoặc vuông mở) ngay sau tên bảng.

  Ví dụ: AnnualSummary[

 • , (dấu phẩy) ngay sau mục đặc biệt.

  Ví dụ: = AnnualSummary [#All],

 • : (dấu hai chấm) ngay sau tên cột.

  Ví dụ: AnnualSummary [Sales:

Lưu ý: Nếu ô trong bảng, tên bảng là tùy chọn. Ví dụ, công thức sau đây sẽ là giống nhau:

= [Doanh số] / [chi phí]

= AnnualSummary [Sales] / AnnualSummary [chi phí]

Tên kết nối trong các hàm khối

"(dấu mở ngoặc kép) ngay sau dấu mở ngoặc của tên hàm khối.

Ví dụ: CUBEMEMBER ("

Lưu ý: Chỉ các kết nối OLAP được lưu trữ trong sổ làm việc hiện tại được liệt kê.

Chuỗi văn bản biểu thức đa chiều (MDX) trong các hàm khối

Một hoặc nhiều thao tác sau:

 • "(dấu mở ngoặc kép) ngay sau dấu phẩy cho đối số.

  Ví dụ: CUBEMEMBER ("SalesCubeData", "

 • . (dấu chấm) ngay sau dấu ngoặc vuông đóng.

  Ví dụ: CUBEMEMBER ("SalesCubeData", "[Customers].

  Ví dụ: CUBEMEMBER ("SalesCubeData", "[Customers]. [ Mexico].

 • ((dấu mở ngoặc) ngay sau dấu ngoặc kép mở cho chuỗi văn bản MDX để cho biết bắt đầu một bộ.

  Ví dụ: CUBEVALUE ("SalesCubeData","(

 • , (dấu phẩy) ngay sau dấu ngoặc vuông đóng trong văn bản MDX chuỗi để cho biết phần thứ hai của một bộ.

  Ví dụ: CUBEVALUE ("SalesCubeData", "([Customers]. [ Mexico],

 • {(dấu ngoặc nhọn mở) ngay sau dấu ngoặc kép mở cho chuỗi văn bản MDX để cho biết phần đầu của biểu thức bộ.

  Ví dụ: CUBEVALUE ("SalesCubeData","{}

  Lưu ý: 

  • Bạn phải được kết nối với nguồn dữ liệu OLAP để nhập chuỗi văn bản MDX bằng cách dùng tự động điền công thức.

  • Nếu chú thích được xác định, nó được hiển thị trong Mẹo màn hình để giúp xác nhận lựa chọn.

  • Nếu một chuỗi văn bản MDX không xác định, sau đó vẫn nhập một tên duy nhất thành viên nhưng bạn phải quyết định nếu đúng đã được nhập vào. Ví dụ, nếu có hai giá trị cho chuỗi văn bản MDX sau đây:

   CUBEMEMBER ("SalesCubeData", "[Customers]. [ Mexico]. [Hidalgo]. [Dora N. Boots]

   Một trong các giá trị sau đây sẽ được nhập vào:

   [Customers]. [Tên] .& [54342]

   [Customers]. [Tên] .& [34297]

   Nếu giá được nhập vào không như mong muốn, bạn sẽ xóa bỏ nó, và sau đó chọn một trong.

  • Tên hàm của Microsoft SQL Server Analysis Services, chẳng hạn như "Con cái", "Mẹ" hay "Kết chéo" không được hiển thị trong danh sách thả xuống, nhưng bạn vẫn có thể nhập chúng.

Lưu ý: 

 • Bất kỳ lúc nào bạn dùng tự động điền công thức, bạn có thể nhập những gì bạn muốn hoàn tất công thức.

 • Bạn có thể sử dụng tự động điền công thức ở giữa một hàm lồng nhau hiện có hoặc công thức. Văn bản ngay lập tức trước khi điểm chèn được dùng để hiển thị giá trị trong danh sách thả xuống, và tất cả các văn bản sau khi điểm chèn vẫn không thay đổi.

 • Tên đã xác định rằng bạn tạo cho hằng số liệt kê, chẳng hạn như những người dùng trong hàm SUBTOTAL và các hàm khối kết nối để không hiển thị trong danh sách thả xuống tự động hoàn tất, nhưng bạn vẫn có thể nhập chúng.

Bảng sau đây tóm tắt các phím bạn có thể dùng để dẫn hướng danh sách thả xuống tự động điền công thức.

Để

Nhấn

Di chuyển điểm chèn một ký tự ở bên trái.

MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển điểm chèn một ký tự ở bên phải.

MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển vùng chọn lên trên một mục.

MŨI TÊN LÊN

Di chuyển vùng chọn xuống dưới một mục.

MŨI TÊN XUỐNG

Chọn mục cuối cùng.

END

Chọn mục đầu tiên.

HOME

Di chuyển xuống một trang và chọn một mục mới.

PAGE DOWN

Di chuyển lên một trang và chọn một mục mới.

PAGE UP

Đóng danh sách thả xuống.

Thoát khỏi (hoặc bấm vào một ô khác)

Bật hoặc tắt tự động điền công thức.

ALT+MŨI TÊN XUỐNG

Quan trọng: Khi bạn đang nhập công thức, ngay cả sau khi dùng kích hoạt chèn, hãy nhớ nhập dấu đóng ngoặc cho hàm, dấu đóng ngoặc cho tham chiếu bảng hoặc dấu ngoặc kép cho chuỗi văn bản MDX.

 • Để chèn mục đã chọn vào công thức và đặt điểm chèn ngay sau đó, hãy nhấn TAB hoặc bấm đúp vào mục.

Lưu ý: Phần này không áp dụng cho Excel Online.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Công thức.

  Trong Excel 2007: Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm Tùy chọn Excel, sau đó bấm thể loại công thức .

 2. Bên dưới làm việc với công thức, hãy chọn hoặc xóa Tự động điền công thức.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhấn ALT + mũi tên xuống.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×