Dùng Tự động Điền Công thức

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

To make it easier to create and edit formulas and minimize typing and syntax errors, use Formula AutoComplete. After you type an = (equal sign) and beginning letters or a display trigger, Microsoft Office Excel displays below the cell a dynamic drop-down list of valid functions, names, and text strings that match the letters or trigger. You can then insert an item in the drop-down list into the formula by using an insert trigger.

Tự động Điền Công thức

1. Hãy gõ = (dấu bằng) và chữ cái bắt đầu hoặc kích hoạt hiển thị để khởi động Tự động Điền Công thức.

2. Khi bạn gõ nhập, một danh sách có thể cuộn được gồm các mục hợp lệ sẽ hiển thị, với kết quả phù hợp nhất được tô sáng.

3. Icons represent the type of entry, such as a function or table reference.

4. Mẹo màn hình chi tiết sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Bạn muốn làm gì?

Control the drop-down list by using display triggers

Navigate the Formula AutoComplete drop-down list by using keys

Enter an item from the drop-down list by using an insert trigger

Turn Formula AutoComplete on or off

Điều khiển danh sách thả xuống bằng cách dùng kích hoạt hiển thị

Bảng sau đây tóm tắt cách linh hoạt điều khiển việc hiển thị các mục trong danh sách thả xuống Tự động Điền Công thức.

Để hiển thị

Hãy gõ

Tên hàm Excel và hàm do người dùng xác định

Một hoặc nhiều chữ cái bắt đầu ở bất kỳ đâu có thể nhập hàm vào.

Ví dụ: Su

Đối số của hàm

(No display trigger).

Type the argument, such as a number or cell reference, or use a display trigger, such as beginning letters or an [ (opening bracket).

Ví dụ: SUM(5, A2, [

Đối với mỗi đối số sau đó, hãy gõ một dấu phẩy, sau đó gõ đối số hoặc kích hoạt hiển thị khác.

Lưu ý: The following functions have arguments with enumerated constants that automatically display in the drop-down list: CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK, SUBTOTAL, and VLOOKUP.

Tên bảng và tên đã xác định

Một hoặc nhiều chữ cái bắt đầu ở nơi tên có thể được nhập vào.

Example: Ann

Mã xác định cột bảng và mã xác định mục đặc biệt ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Một hoặc nhiều ký tự sau đây:

 • [ (dấu ngoặc vuông mở) ngay sau tên bảng.

  Ví dụ: AnnualSummary[

 • , (dấu phẩy) ngay sau mục đặc biệt.

  Ví dụ: =AnnualSummary[#All],

 • : (dấu hai chấm) ngay sau tên cột.

  Ví dụ: AnnualSummary[Sales:

Lưu ý: Nếu ô nằm trong bảng, thì tên bảng là tùy chọn. Ví dụ, các công thức sau đây sẽ giống nhau:

=[Sales]/[Costs]

=AnnualSummary[Sales]/AnnualSummary[Costs]

Tên kết nối trong các hàm Khối

" (dấu mở ngoặc kép) ngay sau dấu mở ngoặc của tên hàm Khối.

Ví dụ: CUBEMEMBER("

Lưu ý: Chỉ riêng các kết nối OLAP được lưu giữ trong sổ làm việc hiện tại mới được liệt kê.

Chuỗi văn bản biểu thức đa chiều (MDX) trong các hàm Khối

Một hoặc nhiều ký tự sau đây:

 • " (dấu mở ngoặc kép) ngay sau dấu phẩy cho đối số.

  Ví dụ: CUBEMEMBER("SalesCubeData","

 • . (dấu chấm) ngay sau dấu ngoặc vuông đóng.

  Ví dụ: CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].

  Ví dụ: CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].[Mexico].

 • ( (opening parenthesis) immediately after an opening quotation mark for an MDX text string to indicate the beginning of a tuple.

  Ví dụ: CUBEVALUE("SalesCubeData","(

 • ,  (dấu phẩy) ngay sau dấu ngoặc vuông đóng trong chuỗi văn bản MDX để cho biết phần thứ hai của một bộ.

  Ví dụ: CUBEVALUE("SalesCubeData","([Customers].[Mexico],

 • { (dấu ngoặc nhọn mở) ngay sau dấu ngoặc kép mở cho chuỗi văn bản MDX để cho biết việc bắt đầu biểu thức bộ.

  Ví dụ: CUBEVALUE("SalesCubeData","{

  Lưu ý: 

  • Bạn phải được kết nối với nguồn dữ liệu OLAP để nhập chuỗi văn bản MDX bằng tính năng Tự động Điền Công thức.

  • Nếu chú thích được xác định, nó sẽ được hiển thị trong Mẹo màn hình để giúp xác nhận lựa chọn.

  • Nếu chuỗi văn bản MDX không rõ ràng, thì tên phần tử duy nhất vẫn được nhập vào nhưng bạn phải xác định xem đã nhập vào tên chính xác hay chưa. Ví dụ, nếu có hai giá trị cho chuỗi văn bản MDX sau đây:

   CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].[Mexico].[Hidalgo].[Dora N. Boots]

   Một trong các giá trị sau đây sẽ được nhập vào:

   [Customers].[Name].&[54342]

   [Customers].[Name].&[34297]

   Nếu giá trị được nhập vào không phải là giá trị bạn mong muốn, bạn hãy xóa bỏ giá trị đó rồi chọn giá trị khác.

  • Tên hàm của Dịch vụ Phân tích Microsoft SQL Server, chẳng hạn như "Con cái", "Cha mẹ" hay "Kết chéo" không được hiển thị trong danh sách thả xuống nhưng bạn vẫn có thể gõ nhập chúng.

Lưu ý: 

 • Tại bất kỳ thời điểm nào bạn dùng Tự động Điền Công thức, bạn có thể gõ nhập nội dung bạn muốn để hoàn tất công thức.

 • Bạn có thể dùng Tự động Điền Công thức ở giữa một công thức hoặc hàm lồng hiện có. Văn bản ngay trước điểm chèn được dùng để hiển thị các giá trị trong danh sách thả xuống, tất cả các văn bản sau điểm chèn giữ nguyên không đổi.

 • Các tên đã xác định mà bạn tạo cho hằng số liệt kê, chẳng hạn như các hằng số được dùng trong hàm SUBTOTAL và kết nối hàm Khối sẽ không hiển thị trong danh sách thả xuống Tự động Điền nhưng bạn vẫn có thể gõ nhập chúng.

Top of Page

Dẫn hướng danh sách thả xuống Tự động Điền Công thức bằng cách dùng phím

Bảng sau đây tóm tắt các phím bạn có thể dùng để dẫn hướng danh sách thả xuống Tự động Điền Công thức.

Để

Nhấn

Chuyển điểm chèn sang trái một ký tự.

MŨI TÊN TRÁI

Chuyển điểm chèn sang phải một ký tự.

MŨI TÊN PHẢI

Chuyển vùng chọn lên trên một mục.

MŨI TÊN LÊN

Chuyển vùng chọn xuống dưới một mục.

MŨI TÊN XUỐNG

Chọn mục cuối cùng.

END

Chọn mục đầu tiên.

HOME

Di chuyển xuống một trang và chọn mục mới.

PAGE DOWN

Di chuyển lên một trang và chọn mục mới.

PAGE UP

Đóng danh sách thả xuống.

ESCAPE (or click another cell)

Bật hoặc tắt Tự động Điền Công thức.

ALT+MŨI TÊN XUỐNG

Top of Page

Nhập một mục từ danh sách thả xuống bằng cách dùng kích hoạt chèn

Quan trọng: Khi bạn gõ công thức, ngay cả sau khi dùng kích hoạt chèn, hãy nhớ gõ dấu đóng ngoặc cho hàm, dấu ngoặc vuông đóng cho tham chiếu bảng hay dấu ngoặc kép đóng cho chuỗi văn bản MDX.

 • Để chèn mục đã chọn vào công thức và đặt điểm chèn ngay sau đó, hãy nhấn TAB hoặc bấm đúp vào mục đó.

Top of Page

Bật hoặc tắt tính năng Tự động Điền Công thức

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm Tùy chọn Excel, rồi sau đó bấm thể loại Công thức.

 2. Dưới Làm việc với công thức, hãy chọn hoặc xóa Tự động Điền Công thức.

Mẹo: You can also press ALT+DOWN ARROW.

Top of Page

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×