Dùng Spike để di chuyển văn bản và đồ họa từ các vị trí không liền kề

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với Spike, bạn có thể cắt hai hoặc nhiều vùng chọn từ các vị trí không liền kề trong email bạn đang soạn. Sau đó, tất cả các vùng chọn được thêm vào Spike để được dán cùng với nhau.

Ví dụ, bạn có thể thêm một câu từ một đoạn thư của bạn vào Spike. Tiếp theo, chọn một nối kết web xuất hiện ở nơi khác trong thư và thêm nó vào Spike. Cuối cùng, chọn một địa chỉ gửi thư xuất hiện tại vị trí thứ ba trong thư và thêm nó vào Spike. Khi Spike được dán vào một vị trí trong thư của bạn, tất cả ba lựa chọn đã được thêm vào Spike sẽ được chèn vào.

Mỗi vùng chọn được cắt từ thư được nối với Spike cho đến khi bạn dán nội dung được cắt vào vị trí mới trong thư của bạn. Các mục vẫn nằm trong Spike nên bạn có thể chèn các mục nhiều lần.

  1. Chọn văn bản hoặc đồ họa mà bạn muốn di chuyển và sau đó nhấn Ctrl+F3.

    Lưu ý: Việc di chuyển một mục vào Spike tương tự như khi dùng Ctrl+X hoặc cắt. Vùng chọn được di chuyển khỏi vị trí hiện tại của nó.

  2. Lặp lại bước này cho mỗi mục bổ sung mà bạn muốn di chuyển vào Spike.

  3. Bấm vào thư tại nơi bạn muốn chèn nội dung Spike và sau đó nhấn Ctrl+Shift+F3.

Spike được xóa bỏ lần sau khi bạn thêm một vùng chọn vào Spike sau khi dán từ spike (Ctrl + Shift + F3).

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×