Dùng PowerPoint Mobile cho Windows Phone

Bạn muốn xem lại bản trình bày Microsoft PowerPoint của bạn trước một cuộc họp quan trọng? Hoặc có thể là sửa một lỗi đánh máy nhỏ mà bạn nhìn thấy? Bạn có thể thực hiện điều đó ngay trên điện thoại bằng Microsoft PowerPoint Mobile của bạn. Chỉ cần đi tới Office Hub để bắt đầu.

Bản trình bày PowerPoint đã mở

Để mở bản trình bày PowerPoint

 1. Trong Danh sách ứng dụng, chạm vào Office Biểu tượng Office .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong Vị trí, gõ nhẹ vào vị trí chứa bản trình bày và sau đó gõ nhẹ vào bản trình bày. Nó có thể ở bất kỳ đâu trong các vị trí này—trên điện thoại, trong email, trên OneDrive, trên site Microsoft SharePoint 2010 trở lên, hoặc trên site SharePoint Online, vốn sẵn dùng với Microsoft Office 365.

  • Chạm vào Gần đây, sau đó chạm vào bản trình bày bạn đã mở gần đây.

  • Chạm vào Tìm kiếm Biểu tượng Tìm kiếm . Trong hộp Tìm kiếm, bắt đầu nhập tên bản trình bày, sau đó chạm vào bản trình bày khi bạn nhìn thấy nó.

   Lưu ý: 

   • Để mở bản trình bày đã được lưu trên OneDrive, tài khoản Microsoft cần phải được thiết lập trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về việc lưu và đồng bộ các tài liệu trên OneDrive, hãy xem Đồng bộ tài liệu với OneDrive.

   • Bạn đang tìm kiếm bản trình bày bạn đã mở từ email? Chỉ cần chạm vào Vị trí, chạm vào Email và sau đó chạm vào bản trình bày.

   • Để tìm hiểu về cách làm việc với bản trình bày trên SharePoint hoặc trang SharePoint Online, hãy xem phần Làm việc với tài liệu trên SharePoint.

   • PowerPoint Mobile không hỗ trợ tất cả các tính năng có trong Microsoft PowerPoint 2010 trở lên. Nếu bản trình bày có nội dung không được hỗ trợ, bạn vẫn có thể mở bản trình bày trên điện thoại của bạn. Nội dung không được hỗ trợ sẽ không được hiển thị hoặc sẽ được hiển thị khác đi và bạn có thể không sửa được bản trình bày đó.

Mẹo: Có bản trình bày bạn sử dụng nhiều trong thời gian gần đây? Ghim nó vào Bắt đầu để bạn có thể lấy nó nhanh chóng. Trong Office Hub, hãy chạm vào Gần đây, chạm và giữ bản trình bày và sau đó chạm vào Ghim vào bắt đầu.

Để dẫn hướng qua các trang chiếu trong bản trình bày

 1. Thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau trong bản trình bày PowerPoint:

  • Chạm vào bên trái để đi tới trang chiếu tiếp theo (hoặc hoạt hình trang chiếu), hoặc chạm vào bên phải để đi tới trang chiếu trước đó.

  • Để đi tới trang chiếu đã định, chạm vào trang chiếu (nếu bạn đang trong chế độ hướng ngang), chạm vào Bản chiếu Biểu tượng Trang chiếu , sau đó chạm vào trang chiếu bạn muốn đi tới.

  • Để phóng to hoặc thu nhỏ trang chiếu, bạn có thể chụm các ngón tay vào với nhau trên màn hình, hoặc kéo dãn chúng ra xa nhau.

Để sửa văn bản trong trang chiếu

 1. Trong bản trình bày đã mở, hãy đi tới trang chiếu có văn bản bạn muốn sửa, chạm vào trang chiếu (nếu bạn đang trong chế độ hướng ngang) và sau đó chạm vào Sửa Biểu tượng Sửa .

 2. Để chọn văn bản bạn muốn sửa, hãy chạm vào văn bản.

 3. Chạm vào hộp văn bản đã chọn, nhập văn bản mới hoặc đã chỉnh sửa và sau đó chạm vào Xong Biểu tượng Xong .

 4. Chạm vào Chiếu hình Biểu tượng Chiếu hình .

Để thêm ghi chú vào một trang chiếu

 1. Trong bản trình bày, chạm vào trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú vào và sau đó chạm vào bất cứ đâu trong khu vực ghi chú bên dưới trang chiếu. (Nếu bạn đang trong chế độ hướng ngang, bạn sẽ cần phải chạm vào để xem khu vực ghi chú.)

 2. Nhập ghi chú của bạn và sau đó chạm vào Xong Biểu tượng Xong .

 3. Để sửa một ghi chú đã có, hãy chạm vào ghi chú, nhập các thay đổi của bạn và sau đó chạm vào Xong Biểu tượng Xong .

Để lưu bản trình bày

 1. Trong bản trình bày bạn đã thay đổi, hãy chạm vào Khác Biểu tượng Thêm > Lưu.

 2. Để lưu nó với tên khác, hãy chạm vào Khác Biểu tượng Thêm > Lưu dưới dạng.

 3. Gõ tên tệp tin mới vào hộp Tên tệp và sau đó gõ nhẹ vào danh sách Lưu vào > OneDrive hoặc Điện thoại > Lưu.

Để gửi bản trình bày trong email

 1. Trong Danh sách ứng dụng, chạm vào Office Biểu tượng Office .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau để tìm bản trình bày bạn muốn gửi:

  • Đối với bản trình bày bạn đã mở, hãy chạm vào Gần đây.

  • Chạm vào Vị trí và sau đó chạm vào vị trí có bản trình bày trong đó.

  • Chạm vào Tìm kiếm Biểu tượng Tìm kiếm và sau đó tìm kiếm bản trình bày.

 3. Chạm và giữ bản trình bày, chạm vào Chia sẻ và sau đó chạm vào tên tài khoản email.

 4. Thêm người nhận và bất kỳ thông tin nào khác vào email của bạn, sau đó chạm vào Gửi Biểu tượng Gửi email .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×