Dùng PowerPoint 2007 để mở hoặc lưu bản trình bày trong định dạng tệp khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: 

  • Microsoft Office PowerPoint 2007 không hỗ trợ lưu vào PowerPoint 95 và các tệp định dạng.

  • Nếu bạn lưu bản trình bày Office PowerPoint 2007 vào phiên bản trước của định dạng tệp PowerPoint, định dạng và các tính năng duy nhất để Office PowerPoint 2007 có thể không được lưu giữ.

  • Khi mở hoặc lưu tài liệu trong định dạng bản trình bày tài liệu mở (.odp), một số định dạng có thể bị mất và hành vi của một số tính năng có thể giới hạn hoặc không sẵn dùng. Để biết danh sách các tính năng được hỗ trợ trong định dạng mở tài liệu, hãy xem các tính năng được hỗ trợ trong định dạng OpenDocument bản trình bày (.odp).

  1. Trong Office PowerPoint 2007, mở bản trình bày mà bạn muốn lưu thành định dạng tệp khác.

  2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Lưu như.

  3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho bản trình bày, hoặc không làm gì cả để chấp nhận tên tệp như gợi ý.

  4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, chọn định dạng tệp mong muốn, rồi bấm Lưu.

    Để biết thêm thông tin về cách chọn một định dạng tệp, hãy xem định dạng tệp mà được hỗ trợ trong PowerPoint.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×