Dùng PowerPoint để mở hay lưu bản trình bày có định dạng Bản trình bày OpenDocument (.odp)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bắt đầu với Microsoft PowerPoint, bạn có thể mở và lưu tệp theo định dạng tệp bản trình bày OpenDocument (.odp) được dùng bởi một số ứng dụng bản trình bày, chẳng hạn như Apache OpenOffice Ấn tượng và LibreOffice Ấn tượng.

Bạn muốn làm gì?

Mở tệp Bản trình bày OpenDocument trong PowerPoint

Lưu bản trình bày PowerPoint theo định dạng Bản trình bày OpenDocument

Tìm hiểu thêm về Định dạng OpenDocument

Mở tệp Bản trình bày OpenDocument trong PowerPoint

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Mở.

 3. Để chỉ xem tệp đã lưu theo định dạng OpenDocument, trong danh sách Tệp có loại, hãy bấm Bản trình bày OpenDocument.

 4. Bấm tệp mà bạn muốn mở rồi sau đó bấm Mở.

  Mẹo: Để mở tệp, bạn cũng có thể bấm đúp vào tệp sau khi bạn tìm thấy.

Lưu ý: Khi bạn mở tệp Bản trình bày OpenDocument trong PowerPoint, tệp có thể không có cùng định dạng như trong ứng dụng ban đầu đã tạo ra tệp này. Điều này là vì sự khác biệt giữa các ứng dụng dùng Định dạng OpenDocument.

Lưu bản trình bày PowerPoint theo định dạng Bản trình bày OpenDocument

Quan trọng: Nếu bạn muốn giữ lại phiên bản PowerPoint của tệp, trước tiên bạn phải lưu tệp thành dạng bản trình bày PowerPoint, ví dụ ở định dạng tệp .pptx rồi sau đó lưu lại tệp ở định dạng Bản trình bày OpenDocument (.odp).

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy bấm Bản trình bày OpenDocument.

 4. Đặt tên và lưu tệp của bạn.

Tìm hiểu thêm về Định dạng OpenDocument

Khi bạn mở hoặc lưu bản trình bày trong định dạng bản trình bày OpenDocument (.odp), một số định dạng có thể bị mất. Đây là do tính năng khác nhau và tùy chọn, chẳng hạn như định dạng, bản trình bày OpenDocument ứng dụng và PowerPoint hỗ trợ.

Mẹo

 • Trước khi gửi tệp cho người khác, bạn có thể phải đóng tệp và mở lại tệp để xem tệp trông như thế nào ở định dạng Bản trình bày OpenDocument (.odp).

 • Để giữ lại định dạng đối tượng nâng cao không được hỗ trợ trong định dạng Bản trình bày OpenDocument, hãy chuyển đổi đối tượng thành ảnh.

 • Khi làm việc với bảng, hãy hoàn tất bảng trước khi đóng PowerPoint. Bảng được chuyển đổi thành ảnh khi bạn đóng PowerPoint và do đó, không thể sửa.

 • Tránh dùng hoạt hình nhấn mạnh (hoạt hình không phải là hoạt hình đi vào hay thoát ra) liên quan đến thay đổi màu sắc hoặc co giãn, vì những phần đó của hoạt hình sẽ mất đi khi bạn lưu bản trình bày theo định dạng tệp .odp.

Bạn muốn làm gì?

Mở tệp Bản trình bày OpenDocument trong PowerPoint

Lưu bản trình bày PowerPoint theo định dạng Bản trình bày OpenDocument

Tìm hiểu thêm về Định dạng OpenDocument

Mở tệp Bản trình bày OpenDocument trong PowerPoint

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm mở.

 2. Trong tệp của danh sách kiểu, bấm Bản trình bày OpenDocument.

 3. Bấm vào tệp bạn muốn mở, sau đó bấm mở

Lưu ý: Khi bạn mở một tệp bản trình bày OpenDocument trong PowerPoint 2007, nó có thể không có cùng một định dạng như nó đã thực hiện trong ứng dụng gốc được tạo trong. Đây là do sự khác biệt giữa ứng dụng sử dụng định dạng OpenDocument.

Lưu bản trình bày PowerPoint theo định dạng Bản trình bày OpenDocument

Quan trọng: Nếu bạn muốn giữ lại phiên bản PowerPoint của tệp của bạn, bạn phải đầu tiên lưu tệp dưới dạng tài liệu PowerPoint, ví dụ trong định dạng tệp .pptx, và sau đó lưu nó lại theo định dạng bản trình bày OpenDocument (.odp).

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , và bấm Lưu như.

 2. Bấm vào bản trình bày OpenDocument.

Tìm hiểu thêm về Định dạng OpenDocument

Khi bạn mở hoặc lưu bản trình bày trong định dạng bản trình bày OpenDocument (.odp), một số định dạng có thể bị mất. Đây là do tính năng khác nhau và tùy chọn, chẳng hạn như định dạng, bản trình bày OpenDocument ứng dụng và PowerPoint 2007 hỗ trợ.

Mẹo

 • Trước khi gửi tệp cho người khác, bạn có thể phải đóng tệp và mở lại tệp để xem tệp trông như thế nào ở định dạng Bản trình bày OpenDocument (.odp).

 • Để giữ lại định dạng đối tượng nâng cao không được hỗ trợ trong định dạng Bản trình bày OpenDocument, hãy chuyển đổi đối tượng thành ảnh.

 • Khi bạn làm việc với bảng, hãy hoàn thành bảng trước khi đóng PowerPoint 2007. Bảng được chuyển đổi thành ảnh khi bạn đóng PowerPoint 2007 và sau đó không thể sửa được.

 • Tránh dùng hoạt hình nhấn mạnh (hoạt hình không phải là hoạt hình đi vào hay thoát ra) liên quan đến thay đổi màu sắc hoặc co giãn, vì những phần đó của hoạt hình sẽ mất đi khi bạn lưu bản trình bày theo định dạng tệp .odp.

Xem thêm

Sửa tệp OpenDocument .odp và PowerPoint .pptx trong PowerPoint Online

Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×