Dùng PivotTable và các công cụ nghiệp vụ thông minh khác để phân tích dữ liệu của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các PivotTable được khuyên dùng cho dữ liệu của bạn

Khi bạn muốn tiện dụng lượng lớn dữ liệu — đó là hay trong trang tính của bạn hoặc có thể truy nhập chỗ khác — Excel cung cấp cho bạn các công cụ mạnh mẽ.

Bạn có thể phân tích dữ liệu trong một hoặc nhiều bảng, và tạo báo cáo tương tác và trực quan, bạn có thể chia sẻ với bên liên quan của bạn.

Mẹo trước khi bạn bắt đầu

  • Cho phép Excel gợi ý PivotTable    Để nhanh chóng Hiển thị dữ liệu bạn muốn phân tích trong Excel, hãy bắt đầu bằng cách chọn một PivotTable trong một bố trí mà Excel đề xuất cho dữ liệu của bạn.

  • Phân tích dữ liệu trong nhiều bảng    bạn có thể phân tích dữ liệu từ nhiều hơn một bảng trong báo cáo PivotTable của bạn trong Excel, ngay cả khi bạn không sử dụng Power Pivot. Chức năng mô hình dữ liệu được xây dựng vào Excel. Chỉ thêm dữ liệu trong nhiều bảng trong Excel và sau đó tạo mối quan hệ giữa chúng trong một trang tính Power View hoặc PivotTable. Thì đấy! Bây giờ bạn có một mô hình dữ liệu để thêm nhiều power để phân tích dữ liệu của bạn.

  • Vẽ dữ liệu của bạn trực tiếp vào một PivotChart tương tác    Trong Excel, bạn có thể tạo độc lập (tách) PivotChart cho phép bạn tương tác với và lọc dữ liệu ngay trong biểu đồ.

  • Gõ nhẹ vào power đầy đủ của Power Pivot và Power View    Nếu bạn đã có Office Pro Plus cài đặt, hãy thử lợi của mạnh mẽ bổ trợ:

    • Mô hình dữ liệu dựng sẵn có thể là tất cả bạn cần phải phân tích dữ liệu trong nhiều bảng, nhưng Power Pivot giúp bạn tạo một mô hình dữ liệu phức tạp trong một cửa sổ riêng biệt Power Pivot . Có sự một vài sự khác nhau bạn có thể muốn so sánh trước khi bạn bắt đầu.

    • Power View sẽ giúp bạn bật Power Pivot dữ liệu của bạn (hoặc bất kỳ dữ liệu Excel nào khác trong bảng) vào báo cáo tương tác mạnh mẽ trông chuyên nghiệp. Chỉ cần bấm vào nút Power View trên tab chèn để bắt đầu.

Tạo báo cáo PivotTable hoặc PivotChart

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Thực hiện các quyết định kinh doanh tốt hơn bằng cách dữ liệu của bạn từ các góc độ khác nhau trong một báo cáo PivotTable. Excel sẽ giúp bạn bắt đầu bằng cách giới thiệu một phù hợp với dữ liệu của bạn.

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu ngoài

Khi bạn muốn khám phá dữ liệu được lưu trữ trong một tệp bên ngoài Excel, chẳng hạn như một cơ sở dữ liệu Access hoặc tệp khối vuông trực tuyến phân tích xử lý (OLAP), bạn có thể kết nối với nguồn dữ liệu ngoài đó để phân tích dữ liệu trong báo cáo PivotTable.

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trong nhiều bảng

Nếu bạn muốn phân tích dữ liệu trong nhiều bảng, bạn có thể làm điều đó trong Excel. Tìm hiểu về các cách khác nhau để tạo mối quan hệ giữa nhiều bảng trong báo cáo PivotTable để phân tích dữ liệu. Ở phía sau cảnh, Excel sẽ tạo một mô hình dữ liệu.

Tìm hiểu cách sử dụng mô hình dữ liệu trong Excel 2013

Trước khi bạn bắt đầu ra của riêng bạn, nó sẽ hữu ích nếu bạn làm theo các hướng dẫn trong hướng dẫn này để xây dựng một mẫu PivotTable trong Excel kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng vào mô hình dữ liệu.

Dùng danh sách trường để hiển thị dữ liệu trong PivotTable

Sau khi bạn tạo PivotTable dựa trên dữ liệu trang tính, dữ liệu bên ngoài hoặc nhiều bảng, bạn có thể truy nhập danh sách trường để thêm, sắp xếp và loại bỏ các trường trong báo cáo PivotTable của bạn ở bất kỳ lúc nào.

Tạo PivotChart

Cho bản trình bày trực quan, bạn có thể tạo một PivotChart với điều khiển lọc tương tác để bạn có thể phân tích tập con của dữ liệu của bạn. Excel thậm chí có thể gợi ý một PivotChart cho dữ liệu của bạn. Nếu bạn chỉ muốn biểu đồ tương tác, bạn không cần phải tạo một PivotTable lần đầu tiên.

Xóa PivotTable

Khi bạn muốn xóa bỏ một PivotTable, Mẹo là để chọn toàn bộ PivotTable trước khi bạn nhấn phím Delete, ngay cả khi nó có rất nhiều dữ liệu — bài viết này cung cấp một cách nhanh để chọn một toàn bộ PivotTable.

Thay đổi định dạng báo cáo PivotTable của bạn

Thiết kế bố trí và định dạng của PivotTable

Sau khi bạn tạo một PivotTable và thêm các trường mà bạn muốn, bạn có thể thay đổi bố trí PivotTable và dễ dàng đọc quét. Chỉ chọn một bố trí báo cáo khác nhau để thay đổi bố trí nhắn tin tức thời.

Thay đổi kiểu PivotTable của bạn

Nếu bạn không thích hình thức PivotTable của bạn sau khi tạo xong, bạn có thể chọn một kiểu khác. Ví dụ: khi bạn có nhiều dữ liệu trong PivotTable, nó có thể giúp làm hiện các cột hoặc các hàng dạng dải để dễ dàng xem hoặc để tô sáng những dữ liệu quan trọng nhằm làm cho nó nổi bật.

Hiện chi tiết của PivotTable

Sắp xếp dữ liệu trong PivotTable

Sắp xếp sẽ giúp bạn tổ chức số lượng lớn dữ liệu PivotTable, vì vậy thật dễ dàng tìm thấy các mục bạn muốn phân tích. Bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái hoặc từ cao nhất để giá trị thấp nhất (hoặc ngược lại).

Lọc dữ liệu trong PivotTable

Tập trung vào một phần nhỏ hơn số lượng lớn dữ liệu PivotTable để phân tích sâu hơn, bạn có thể lọc dữ liệu. Không có một vài cách để thực hiện việc này. Ví dụ, chèn một hoặc nhiều slicer cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả để lọc dữ liệu của bạn.

Nhóm hoặc rã nhóm dữ liệu trong báo cáo PivotTable

Nhóm dữ liệu trong PivotTable có thể giúp bạn xem một tập hợp con dữ liệu bạn muốn phân tích.

Truy sâu vào dữ liệu PivotTable

Truy sâu vào lượng lớn dữ liệu trong cấu trúc phân cấp PivotTable luôn là công việc tốn kém thời gian với nhiều thao tác bung rộng, thu nhỏ và lọc.

Trong Excel, tính năng khám phá nhanh mới cho phép bạn truy sâu vào OLAP cube hoặc cấu trúc phân cấp PivotTable dựa trên mô hình dữ liệu để phân tích dữ liệu chi tiết về cấp độ khác nhau của bạn. Nhanh chóng khám phá giúp bạn dẫn hướng đến dữ liệu bạn muốn xem và hành vi thích một bộ lọc khi bạn truy sâu xuống. Nút xuất hiện bất cứ khi nào bạn chọn một mục trong một trường.

Dùng đường thời gian PivotTable để lọc ngày

Thay vì phát với bộ lọc để hiển thị ngày, bây giờ bạn có thể dùng đường thời gian PivotTable. Thêm một đường thời gian vào PivotTable của bạn, bộ lọc theo thời gian, và phóng to trên khoảng thời gian bạn muốn.

Tính toán giá trị PivotTable

Hiển thị tổng phụ trong PivotTable

Trong PivotTable, tổng phụ được tính toán tự động và hiển thị theo mặc định. Nhưng nếu bạn không nhìn thấy chúng, bạn có thể thêm chúng.

Bạn cũng có thể muốn tìm hiểu cách tính toán tỷ lệ phần trăm cho tổng phụhoặc ẩn tổng phụ và tổng cộng để loại bỏ chúng.

Tính tổng các giá trị trong PivotTable

Để tóm tắt các giá trị trong PivotTable, hãy dùng hàm như Sum, Count và Average. Hàm tổng hợp không sẵn dùng trong Pivottable dựa trên dữ liệu nguồn OLAP.

Thay đổi hoặc cập nhật dữ liệu PivotTable

Thay đổi dữ liệu nguồn cho PivotTable

Sau khi tạo một PivotTable, bạn có thể muốn thay đổi nguồn dữ liệu, nó phân tích — ví dụ, để bao gồm nhiều hay ít hơn dữ liệu.

Cập nhật (làm mới) dữ liệu trong PivotTable

Khi một PivotTable được kết nối với dữ liệu ngoài, làm mới theo thời gian để giữ dữ liệu PivotTable của bạn Cập Nhật.

Gõ nhẹ vào power Power Pivot

Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu trong Excel

Nếu bạn đã có Office Professional Plus cài đặt, bắt đầu Power Pivot bổ trợ bộ đi kèm với Excel để thực hiện phân tích dữ liệu. Sau đó dùng cửa sổ Power Pivot để tạo một mô hình dữ liệu phức tạp.

Tìm hiểu cách sử dụng mô hình dữ liệu trong Excel 2013

Nhập nhiều bảng dữ liệu mẫu cùng một lúc trong hướng dẫn này. Trong nửa sau của hướng dẫn này, bạn sẽ làm việc với mô hình dữ liệu trong cửa sổ Power Pivot .

Nhận dữ liệu bằng bổ trợ PowerPivot

Thử nhập dữ liệu quan hệ trong cửa sổ Power Pivot như một giải pháp thay thế nhanh chóng và hiệu quả để nhập hoặc kết nối với dữ liệu trong Excel.

Tạo mối quan hệ giữa hai bảng

Power lập phân tích dữ liệu của bạn bằng cách tạo mối quan hệ giữa các bảng khác nhau có phù hợp với dữ liệu, chẳng hạn như một trường ID tương tự. Mối quan hệ bảng cho phép bạn xây dựng báo cáo PivotTable sử dụng các trường từ mỗi bảng, ngay cả khi các bảng gửi từ nguồn khác nhau.

Dùng tính toán trong Power Pivot

Xử lý phân tích dữ liệu và lập mô hình vấn đề trong Power Pivot bằng cách sử dụng các phép tính chẳng hạn như tự động tính tổng, cột được tính toán và công thức trường được tính toán hoặc tùy chỉnh biểu thức phân tích dữ liệu (DAX) công thức.

Thêm KPI vào PivotTable của bạn

Sử dụng Power Pivot để tạo chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) bạn có thể thêm vào Pivottable của bạn.

Tối ưu hóa mô hình dữ liệu cho Power View

Hướng dẫn này cho bạn biết cách thực hiện thay đổi trong mô hình dữ liệu của bạn để cải thiện báo cáo Power View.

Khám phá dữ liệu của bạn với Power View

Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn với Power View

Dùng Power View (mà đi kèm được cài đặt Office Professional Plus) để tạo biểu đồ tương tác và trực quan hóa khác trong riêng biệt, trang tính Power View giống như bảng điều khiển bạn có thể trình bày cho bên liên quan của bạn.

Ở cuối Tìm hiểu cách sử dụng mô hình dữ liệu trong Excel 2013, bạn sẽ nhận được một số hướng dẫn hữu ích để tối ưu hóa Power Pivot dữ liệu của bạn cho Power View.

Tạo báo cáo Power View với dữ liệu Microsoft Azure Marketplace

Trong hướng dẫn này, bạn tải xuống miễn phí dữ liệu từ Microsoft Azure Marketplace và kết hợp nó với dữ liệu khác trên Web để tạo thú vị, báo cáo tương tác Power View. Tìm hiểu những sân bay và hãng hàng không thực hiện tốt nhất trong tháng 12 năm 2011!

Hãy xem Power View và Power Pivot trong hành động

Xem các đoạn video này để tìm hiểu Power View có thể làm gì cho bạn với Power Pivot trong vai trò hỗ trợ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×