Dùng phông chữ trang trí từ nhà cung cấp bên thứ ba

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn sử dụng phông chữ không có trong PowerPoint, bạn có thể thêm các bộ phông chữ từ nhà cung cấp bên thứ ba.

Khi bạn tải xuống và cài đặt các phông chữ (từ Windows) bạn có thể dùng chúng trong bất kỳ ứng dụng phần mềm của bạn. Nhưng hãy ghi nhớ những điều:

  • Bạn tải xuống phông chữ của bên thứ ba rủi ro.

  • Không có nhiều site hợp lệ, nơi bạn có thể mua phông. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp không cho phép bạn nhúng chúng. (Quyền cấp phép xác định cách thức và việc phông có thể được nhúng trong tài liệu.) Này có thể là sự cố nếu bạn đang lên kế hoạch để gửi bản trình bày của bạn để những người khác không có các phông chữ được cài đặt. Họ sẽ không nhìn thấy các phông chữ bạn cẩn thận đã chọn. Thay vào đó, họ sẽ nhìn thấy thay thế phông được chọn trong số những họ có trên máy tính của họ.

  • Mặc dù có những site phông chữ miễn phí trên trang web, cũng có một số bộ phông chữ chưa hoàn chỉnh, và những phông chữ khác có thể xung đột với phông chữ mà bạn đã có trên máy tính.

Phông chữ mà bạn có thể tìm thấy trên web
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×