Dùng OneDrive for Business trên Windows phone của bạn

Dùng OneDrive for Business trên Windows phone của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Truy nhập điện thoại OneDrive for Business tài khoản của bạn trên Windows của bạn với ứng dụng OneDrive cùng một ứng dụng để tải lên, chia sẻ, và làm việc với tệp trong OneDrive for Business tài khoản của bạn sẽ giống như nó làm việc với tài khoản cá nhân của bạn.

Thêm tài khoản OneDrive for Business trên Windows phone của bạn

  1. Trong OneDrive, gõ nhẹ vào Menu Menu OneDrive > Thiết đặt tài khoản.

  2. Gõ nhẹ vào Thêm tài khoản, sau đó gõ nhẹ cơ quan hoặc trường học tài khoản.

  3. Đăng nhập thông tin bạn dùng cho tài khoản OneDrive for Business của bạn, sau đó gõ nhẹ vào đăng nhập.

Lưu ý: Đăng nhập vào OneDrive for Business, tổ chức của bạn cần phải có một gói SharePoint Online hoặc Office 365 business gói đăng ký. Bạn không thể đăng nhập bằng tài khoản từ một thư mục tại chỗ.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập bằng tài khoản OneDrive for Business của bạn, hãy thử sử dụng trình duyệt web trên điện thoại của bạn để đăng nhập tại https://portal.office.com/onedrive, hoặc liên hệ với bộ phận CNTT của bạn.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Ứng dụng OneDrive của bạn trong Windows phone cho phép bạn tài khoản cá nhân OneDrive của bạn và một hoặc nhiều tài khoản OneDrive for Business .

Gõ nhẹ vào Menu Menu OneDrive ở phía trên cùng của màn hình, và sau đó gõ nhẹ vào tài khoản mà bạn muốn dùng.

Lưu ý: Bạn có thể có nhiều tài khoản OneDrive for Business với ứng dụng OneDrive , nhưng chỉ có một tài khoản cá nhân.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

OneDrive for Business là gì?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×