Dùng nhiều chủ đề trong một bản trình bày

Nếu bạn muốn bản trình bày của mình chứa nhiều hơn một chủ đề (bố trí có màu, phông chữ và hiệu ứng), thêm một bản cái trang chiếu khác vào đó, rồi áp dụng một chủ đề cho bản cái trang chiếu mới.

Sử dụng nhiều chủ đề ở một bản trình bày trong PowerPoint 2016 và 2013

Bản trình bày của bạn hiện có một trang chiếu cái với một chủ đề được áp dụng. Để thêm một chủ đề thứ nhì, hãy thêm trang chiếu cái khác với chủ đề khác. Sau đây là cách thực hiện:

 1. Trên tab Xem, hãy chọn Trang chiếu Cái.

  hiển thị nút bản cái trang chiếu trên dải băng trong PowerPoint

 2. Trên tab Trang chiếu Cái, chọn Chèn Trang chiếu Cái.

  Bản cái trang chiếu thứ 2 đã được chèn vào ngăn hình thu nhỏ ở bên trái.

 3. Sau khi chọn bản cái trang chiếu mới trong ngăn hình thu nhỏ, trên tab Bản cái trang chiếu của dải băng, hãy chọn Chủ đề và chọn một chủ đề trong danh sách.

  Hiển thị tùy chọn Chủ đề bản cái trang chiếu trong PowerPoint

  Lúc này, Bản cái trang chiếu bạn vừa thêm sẽ có chủ đề khác với Bản cái trang chiếu còn lại trong bản trình bày của bạn.

 4. Khi bạn đã chọn xong, hãy chọn Đóng dạng xem Bản cái trang chiếu.

Chủ đề mới bạn vừa chọn vẫn chưa được áp dụng với trang chiếu nào nhưng hiện tại, bạn có hai chủ đề khác nhau mà bạn có thể áp dụng cho các trang chiếu. Xem hai quy trình bên dưới để tận dụng chủ đề và bản cái trang chiếu mới bạn vừa thêm.

Sử dụng nhiều chủ đề trong một bản trình bày thuộc PowerPoint 2010 hoặc 2007

 1. Trên tab Xem, bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trên tab Trang chiếu Cái, trong nhóm Sửa Chủ đề, bấm Chủ đề.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để áp dụng chủ đề tích hợp sẵn, bên trong mục Tích hợp sẵn, hãy bấm vào chủ đề bạn muốn.

  • Để áp dụng một chủ đề mới được tạo hoặc một chủ đề hiện có mà bạn đã sửa đổi và lưu lại, bên trong mục Tùy chỉnh, hãy bấm vào chủ đề bạn muốn.

   Lưu ý: Tùy chỉnh chỉ sẵn dùng trong bộ sưu tập Chủ đề khi bạn đã tạo một hoặc nhiều chủ đề tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh một chủ đề trong SharePoint 2010, hãy xem mục Tùy chỉnh và lưu chủ đề trong PowerPoint. Để biết thông tin về cách tùy chỉnh một chủ đề trong SharePoint 2007, hãy xem mục Tùy chỉnh và lưu chủ đề trong PowerPoint 2007.

  • Để áp dụng một tài liệu có chủ đề được lưu trữ ở một vị trí khác, bấm vào Duyệt tìm chủ đề, rồi định vị và chọn chủ đề bạn muốn.

 4. Để áp dụng bản cái trang chiếu và tập hợp bố trí, hãy cuộn đến cuối các bố trí trong Dạng xem Bản cái trang chiếu.

 5. Bấm vào sau bố trí cuối cùng, bấm vào Chủ đề rồi chọn một chủ đề. Một tập hợp các bố trí mới sẽ xuất hiện theo kiểu bạn đã chọn.

 6. Tiếp tục cho đến khi hoàn thành rồi bấm vào Đóng dạng xem Bản cái trang chiếu.

Bây giờ, bạn có 2 chủ đề để chọn trong bản trình bày này, tuy nhiên, chủ đề mới bạn vừa chọn chưa được áp dụng cho bất kỳ trang chiếu nào. Xem hai quy trình bên dưới để tận dụng chủ đề và bản cái trang chiếu mới bạn vừa thêm.

Hai Bản cái trang chiếu trong một bản trình bày
Một bản trình bày có 2 bản cái trang chiếu, mỗi bản có một chủ đề khác nhau được áp dụng

Cách áp dụng một chủ đề cho trang chiếu mới

 1. Trên tab Trang đầu của dải băng, trong Trang chiếu, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Trang chiếu mới để mở bộ sưu tập các hình thu nhỏ bố trí trang chiếu.

  Nút Trang chiếu mới
 2. Cuộn các hình thu nhỏ, rồi bấm vào chủ đề và bố trí bạn muốn sử dụng.

  Bấm vào mũi tên bên cạnh Trang chiếu mới để lựa chọn bản cái

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chỉnh sửa và áp dụng lại bố trí trang chiếu.

Cách áp dụng một chủ đề cho trang chiếu hiện có

 1. Bấm vào trang chiếu bạn muốn thay đổi.

 2. Trong Trang chiếu, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Bố trí để thả xuống danh sách hình thu nhỏ.

  Nút Bố trí
 3. Cuộn các hình thu nhỏ, rồi bấm vào chủ đề và bố trí bạn muốn sử dụng.

  Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Bố trí để lựa chọn bản cái

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chỉnh sửa và áp dụng lại bố trí trang chiếu.

Các liên kết dẫn đến thông tin thêm về chủ đề

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×