Dùng ngăn dẫn hướng trong Word

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để đi đến một trang hoặc đầu đề trong tài liệu Word mà không cần cuộn, hãy dùng ngăn dẫn hướng.

Để mở ngăn Dẫn hướng, hãy nhấn Ctrl+F hoặc bấm Xem > Ngăn Dẫn hướng.

Hộp kiểm ngăn Dẫn hướng

Duyệt theo đầu đề

Nếu bạn đã được áp dụng kiểu đầu đề vào đầu đề trong nội dung tài liệu của bạn, những đầu đề xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Ngăn dẫn hướng không hiển thị đầu đề trong bảng, hộp văn bản, hoặc đầu trang hoặc chân trang.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào tab đầu đề .

 2. Để đi đến đầu đề trong tài liệu của bạn, hãy bấm đầu đề đó trong ngăn Dẫn hướng.

Duyệt theo đầu đề trong ngăn Dẫn hướng

Mẹo: Để hiện hoặc ẩn đầu đề phụ dưới đầu đề, hãy bấm mũi tên kế bên đầu đề.

Nếu bạn cuộn qua tài liệu, Word sẽ tô sáng đầu đề trong ngăn Dẫn hướng để chỉ cho bạn thấy bạn đang ở đâu. Để quay trở lại đầu, bấm Nhảy đến phần đầu.

Nút nhảy đến phần đầu trong Ngăn Dẫn hướng

Duyệt theo trang

Bấm Trang. Sau đó bấm ảnh hình thu nhỏ để đi đến trang đó.

Hình thu nhỏ của trang từ ngăn Dẫn hướng

Khi bạn cuộn qua tài liệu, Word sẽ tô sáng trang bạn đang ở trên đó trong ngăn Dẫn hướng để chỉ cho bạn thấy bạn đang ở đâu.

Tìm kiếm trong tài liệu của bạn

 1. Trong hộp tìm kiếm ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, hãy nhập văn bản mà bạn muốn tìm.

 2. Bấm một kết quả để xem nó trong tài liệu của bạn, hoặc duyệt qua tất cả các kết quả bằng cách bấm lên và xuống mũi tên.

Tổ chức lại tài liệu của bạn

Bạn có thể di chuyển các phần của tài liệu của bạn xung quanh bằng cách di chuyển chúng trong ngăn dẫn hướng. Bạn cũng có thể thay đổi mức đầu đề, và bạn có thể thêm đầu đề mới.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào tab đầu đề .

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Để di chuyển một phần của tài liệu, hãy bấm vào đầu đề và kéo nó đến vị trí mới.

   Duyệt theo đầu đề trong ngăn Dẫn hướng

  • Để thay đổi mức của đầu đề hoặc thêm đầu đề, bấm chuột phải vào đầu đề, sau đó chọn hành động bạn muốn.

   Bấm chuột phải vào tùy chọn menu để có đầu đề trong ngăn Dẫn hướng

   Lưu ý: Nếu tài liệu chứa vùng được bảo vệ, bạn sẽ không thể kéo một phần ngoài vùng được bảo vệ cuối cùng.

Để mở ngăn Dẫn hướng, hãy nhấn Ctrl+F hoặc bấm Xem > Ngăn Dẫn hướng.

Hộp kiểm ngăn Dẫn hướng

Duyệt theo đầu đề

Nếu bạn đã được áp dụng kiểu đầu đề vào đầu đề trong nội dung tài liệu của bạn, những đầu đề xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Ngăn dẫn hướng không hiển thị đầu đề trong bảng, hộp văn bản, hoặc đầu trang hoặc chân trang.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào tab duyệt đầu đề trong tài liệu của bạn .

 2. Để đi đến đầu đề trong tài liệu của bạn, hãy bấm đầu đề đó trong ngăn Dẫn hướng.

Duyệt theo đầu đề trong ngăn Dẫn hướng

Mẹo: Để hiện hoặc ẩn đầu đề phụ dưới đầu đề, hãy bấm mũi tên kế bên đầu đề.

Nếu bạn cuộn qua tài liệu của bạn, Word sẽ tô sáng đầu đề trong ngăn dẫn hướng để hiển thị bạn bạn đang ở đâu.

Duyệt theo trang

Bấm vào tab duyệt trang trong tài liệu của bạn . Sau đó bấm hình thu nhỏ để đi đến trang đó.

Hình thu nhỏ của trang trong ngăn dẫn hướng

Khi bạn cuộn qua tài liệu, Word sẽ tô sáng trang bạn đang ở trên đó trong ngăn Dẫn hướng để chỉ cho bạn thấy bạn đang ở đâu.

Tìm kiếm trong tài liệu của bạn

 1. Trong hộp tìm kiếm ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, hãy nhập văn bản mà bạn muốn tìm.

 2. Bấm một kết quả để xem nó trong tài liệu của bạn, hoặc duyệt qua tất cả các kết quả bằng cách bấm vào mũi tên Kết quả tìm kiếm tiếp theoKết quả tìm kiếm trước đó .

Tổ chức lại tài liệu của bạn

Bạn có thể di chuyển các phần của tài liệu của bạn xung quanh bằng cách di chuyển chúng trong ngăn dẫn hướng. Bạn cũng có thể thay đổi mức đầu đề, và bạn có thể thêm đầu đề mới.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào tab duyệt đầu đề trong tài liệu của bạn .

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Để di chuyển một phần của tài liệu, hãy bấm vào đầu đề và kéo nó đến vị trí mới.

  • Để thay đổi vào đầu đề mức đầu đề cao hoặc thấp hơn, bấm chuột phải vào đầu đề, sau đó bấm tăng cấp hoặc giáng cấp.

  • Để thêm đầu đề, hãy bấm Đầu đề mới trước hoặc Đầu đề mới sau.

   Lưu ý: Nếu tài liệu chứa vùng được bảo vệ, bạn sẽ không thể kéo một phần ngoài vùng được bảo vệ cuối cùng.

Ngăn dẫn hướng trong Word 2007 được gọi là Bản đồ tài liệu.

Để mở bản đồ tài liệu, hãy bấm xem > Bản đồ tài liệu.

Hộp kiểm bản đồ tài liệu

Duyệt theo đầu đề

Nếu bạn đã được áp dụng kiểu đầu đề vào đầu đề trong nội dung tài liệu của bạn, những đầu đề xuất hiện trong bản đồ tài liệu. Bản đồ tài liệu không hiển thị đầu đề trong bảng, hộp văn bản, hoặc đầu trang hoặc chân trang.

 • Trong bản đồ tài liệu, hãy bấm vào đầu đề để nhảy đến vị trí đó trong tài liệu của bạn.

Mẹo: Để hiện hoặc ẩn tiêu đề phụ bên dưới đầu đề, hãy bấm nút dấu cộng hoặc dấu trừ bên cạnh vào đầu đề.

Nếu bạn cuộn qua tài liệu của bạn, Word sẽ tô sáng đầu đề trong bản đồ tài liệu để cho biết bạn bạn đang ở đâu.

Duyệt theo trang

Bấm vào mũi tên bên cạnh Tài liệu bản đồ, sau đó bấm hình thu nhỏ. Sau đó bấm hình thu nhỏ để đi đến trang đó.

Hình thu nhỏ của bản đồ tài liệu

Khi bạn cuộn qua tài liệu của bạn, Word sẽ tô sáng trang bạn đang trong bản đồ tài liệu để cho biết bạn bạn đang ở đâu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×