Dùng Lync trên Windows Phone của tôi

Giữ liên lạc với đồng nghiệp của bạn khi bạn không ở bàn làm việc bằng Microsoft Lync 2010 cho Windows Phone. Ứng dụng này cho phép bạn làm được rất nhiều điều như với Microsoft Lync 2010 trên máy tính—gửi tin nhắn tức thời (IM), thiết đặt trạng thái sẵn sàng của bạn, xem trạng thái sẵn sàng của người khác hoặc gọi điện thoại—ngay trên điện thoại của bạn.

Cùng với Windows Phone, đây là những điều bạn cần để bắt đầu:

 • Lync 2010 cho Windows Phone (tải xuống từ Store)

 • Gói Microsoft Office 365 bao gồm Lync Online hoặc tài khoản email Microsoft Exchange dành cho công việc cho phép bạn đăng nhập vào Máy chủ Microsoft Lync 2010.

 • Kết nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi trên điện thoại của bạn.

  Lưu ý: 

  • Để gọi điện thoại, bạn phải có tài khoản với một nhà mạng điện thoại di động, cũng như tín hiệu di động hoạt động tại vị trí hiện tại của bạn.

  • Để biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng Lync 2010 cho Windows Phone, hãy xem Trợ giúp trực tuyến trên website Microsoft Office.

Đăng nhập vào Lync trên điện thoại của bạn

 1. Tải xuống và cài đặt Lync từ Store (nếu bạn chưa làm điều này).

 2. Trong Danh sách ứng dụng, gõ nhẹ Lync 2010 Biểu tượng Lync .

 3. Trong hộp Địa chỉ đăng nhập, nhập địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập vào Lync trên máy tính của bạn, gõ mật khẩu vào hộp tương ứng, rồi gõ nhẹ Đăng nhập Biểu tượng Xong .

 4. Gõ nhẹ Tiếp Biểu tượng Tiếp , nhập số điện thoại của bạn trên màn hình Thiết lập cuộc gọi công việc, gõ nhẹ Tiếp Biểu tượng Tiếp , rồi gõ nhẹ Tiếp Biểu tượng Tiếp một lần nữa.

 5. Để xem thông báo khi mọi người muốn liên lạc với bạn trên Lync, trên màn hình Bật thông báo đẩy Lync?, gõ nhẹ Bật Biểu tượng Xong .

Thiết đặt trạng thái của bạn

 1. Vuốt đến Thông tin của tôi và gõ nhẹ vào trạng thái sẵn sàng hiện tại của bạn.

 2. Trên Thiết đặt trạng thái của bạn, gõ nhẹ vào một trạng thái.

 3. Để thêm ghi chú cá nhân ngắn, gõ nhẹ Điều gì đang xảy ra hôm nay?, gõ một ghi chú ngắn, rồi gõ nhẹ Xong Biểu tượng Xong .

Bắt đầu một hội thoại tin nhắn tức thời (IM)

 1. Vuốt đến Liên hệ, gõ nhẹ tên liên hệ, rồi gõ nhẹ Gửi IM.

 2. Gõ tin nhắn, rồi gõ nhẹ vào Gửi Biểu tượng Gửi .

 3. Để mời người khác tham gia hội thoại, gõ nhẹ Thêm Biểu tượng Thêm > Mời, rồi gõ nhẹ vào liên hệ khác hoặc gõ tên của một người để tìm kiếm trong danh bạ công ty của bạn.

  Lưu ý: 

  • Liên hệ bạn nhìn thấy trong Lync trên điện thoại cũng là những người bạn nhìn thấy trong Lync trên máy tính của bạn.

  • Để xem một hội thoại bạn đã thực hiện trên điện thoại của mình, vuốt đến Hội thoại, rồi gõ nhẹ vào hội thoại mà bạn muốn xem. Để xóa hội thoại, gõ nhẹ Thêm Biểu tượng Thêm > Xóa hội thoại.

Gọi người khác

 1. Vuốt đến Liên hệ, gõ nhẹ tên liên hệ, rồi gõ nhẹ Gọi công việc.

 2. Để gọi người khác bằng cách quay số điện thoại, hãy vuốt đến Liên hệ, gõ nhẹ Bàn phím số Biểu tượng bàn phím số , nhập số điện thoại, rồi gõ nhẹ Gọi Biểu tượng Cuộc gọi .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×