Dùng lịch trong Outlook.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bằng cách dùng Outlook.com, bạn có thể tạo, thay đổi, xóa và chia sẻ lịch sự kiện. Bạn cũng có thể nhập lịch từ bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn hoặc nối kết với những người trên web.

Tạo sự kiện lịch

 1. Trong Outlook.com, hãy chọn lịch ở dưới cùng của trang.

  Ảnh chụp màn hình của nút lịch

 2. Ở đầu trang, chọn Mới.

  Ảnh chụp màn hình của nút mới

 3. Thêm tiêu đề, địa điểm, và bắt đầu và kết thúc ngày và thời gian.

 4. Các bước sau đây là tùy chọn:

  • Nếu đó là sự kiện cả ngày, hãy chọn hộp kiểm Cả ngày.

  • Khi bạn không muốn người khác nhìn thấy chi tiết về một sự kiện lịch, hãy chọn hộp kiểm Riêng tư.

  • Để thực hiện một sự kiện định kỳ, trong menu thả xuống lặp lại , hãy chọn mức độ thường xuyên bạn muốn nó diễn ra, và trong menu thả xuống từđến , đặt ngày tháng mà bạn muốn sự kiện định kỳ để bắt đầu và kết thúc.

  • Trong menu thả xuống lời nhắc , chọn thời điểm nhắc nhở người dự về mà sự kiện.

   Lưu ý: Chọn Thêm một lời nhắc email để gửi một lời nhắc email cho chính bạn hoặc người dự.

 5. Bên dưới mọi người, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email của những người bạn muốn mời.

 6. Ở phía trên cùng của trang, chọn lưu (nếu sự kiện là chỉ cho bạn) hoặc gửi (nếu bạn đang mời người dự).

Để biết thông tin về cách đính kèm tệp vào thư mời, hãy xem đính kèm tệp trong Outlook.com.

Sửa hoặc xóa sự kiện lịch

 1. Trong Outlook.com, hãy chọn lịch ở dưới cùng của trang.

  Ảnh chụp màn hình của nút lịch

 2. Chọn sự kiện lịch bạn muốn sửa hoặc xóa bỏ, hãy chọn sửa hoặc xóa bỏ.

  Một ảnh chụp màn hình hiển thị các nút sửa và xóa

 3. Nếu sự kiện là một phần của một chuỗi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để mở và thay đổi một sự kiện lịch, bấm Mở sự kiện.

  • Để mở và thay đổi một chuỗi các sự kiện lịch, bấm Mở chuỗi sự kiện.

  • Để xóa một sự kiện lịch, bấm Xóa sự kiện.

  • Để xóa một chuỗi sự kiện lịch, bấm Xóa chuỗi sự kiện.

 4. Ở phía trên cùng của trang, chọn lưu (nếu sự kiện là chỉ cho bạn) hoặc gửi (nếu bạn đang mời người dự).

Chia sẻ lịch của bạn

 1. Trong Outlook.com, hãy chọn lịch ở dưới cùng của trang.

  Ảnh chụp màn hình của nút lịch

 2. Trong ngăn bên trái, hãy chọn lịch.

 3. Ở phía trên cùng của trang, chọn chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình của nút chia sẻ

 4. Nhập địa chỉ email hoặc tên của người mà bạn muốn chia sẻ lịch của bạn với và nhấn Enter.

 5. Trong menu thả xuống dưới đây, hãy chọn những gì bạn muốn những người bạn đang chia sẻ để xem và thực hiện với lịch của bạn, sau đó chọn chia sẻ.

  Lưu ý: Người mà bạn đang chia sẻ lịch của mình với họ sẽ nhận được lời mời chia sẻ trong email.

Nhập lịch

Hãy làm theo quy trình dưới đây đối với lịch bạn muốn nhập.

Nhập lịch tĩnh

 1. Trong Outlook.com, hãy chọn lịch ở dưới cùng của trang.

  Ảnh chụp màn hình của nút lịch

 2. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Thêm lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Thêm lịch

 3. Chọn từ tệp > duyệt, chọn tệp .ics, rồi chọn mở.

 4. Chọn Lưu lưu.

Nối kết đến lịch trên internet

 1. Trong Outlook.com, hãy chọn lịch ở dưới cùng của trang.

  Ảnh chụp màn hình của nút lịch

 2. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Thêm lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Thêm lịch

 3. Chọn từ internet, trong hộp nối kết đến lịch , hãy nhập hoặc sao chép và dán địa chỉ web của lịch. (Ví dụ, iCalShare duy trì hàng ngàn lịch trên website của họ.)

 4. Trong hộp Tên lịch, nhập tên cho lịch đã nối kết.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×