Dùng lại thiết kế của một phần của mẫu hiện có

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn tạo thiết kế của một phần của mẫu mới theo một phần của mẫu hiện có, bạn phải mở phần của mẫu hiện có, thay đổi tên của nó trong hộp thoại Thuộc tính phần mẫu và sau đó lưu phần mới của mẫu với nhau, phân biệt tên tệp. Khi bạn thay đổi tên một phần của mẫu trong hộp thoại Thuộc tính phần mẫu , mẫu phần ID được cập nhật tự động. ID này thêm phân biệt một phần của mẫu với nhau.

  1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

  2. Bên dưới mở mẫu biểu mẫu trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu , hãy bấm Trên máy tính của tôi.

  3. Trong danh sách tệp của loại , bấm Phần của mẫu InfoPath.

  4. Duyệt đến và bấm vào phần của mẫu mà bạn muốn mở, sau đó bấm mở.

  5. Trên menu Tệp, bấm vào Thuộc tính.

  6. Trong hộp thoại Thuộc tính phần mẫu , hãy nhập tên mới trong hộp tên mẫu phần .

    Khi bạn thực hiện điều này, văn bản xác định trong hộp mẫu phần ID phản ánh tên mới. Mẫu phần ID được tạo tự động bằng InfoPath. Nó phải là duy nhất cho từng phần mẫu mới mà bạn tạo.

  7. Trên menu tệp , bấm Lưu như, và nhập tên tệp mới cho phần của mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×