Dùng hộp thư của trang để cộng tác trên tài liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ngoài việc cộng tác trên email, bạn cũng có thể cộng tác trên tài liệu bằng cách dùng hộp thư của trang. Một lợi thế để sử dụng hộp thư của site để cộng tác tài liệu là rằng bạn có thể truy nhập tài liệu được lưu trữ trên SharePoint site, hoặc từ bên trong Outlook. Bạn có thể cũng dễ dàng chia sẻ tài liệu với người khác. Hãy xem Thêm một ứng dụng hộp thư của trang để giữ email trong ngữ cảnh trên một trang web để biết thêm thông tin trên hộp thư của trang có thể giúp như thế nào.

Quan trọng: Tính năng hộp thư của trang trong SharePoint Online không được được chấp nhận bắt đầu trong tháng 3, 2017. Tính năng này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trong bản phát hành trong tương lai. Mới SharePoint Online tổ chức không còn có quyền truy nhập vào các tính năng hộp thư của trang. Tổ chức SharePoint Online hiện có không còn có thể tạo hộp thư của trang mới. Bất kỳ hộp thư của trang nào mà đã được thiết lập và triển khai trước tháng 3, 2017 sẽ tiếp tục hoạt động.
Chúng tôi sẽ cung cấp một quy trình để giúp chuyển tiếp của bạn hiện có trang hộp thư của site để một nhóm Office 365 trong tháng 9, 2017. Nếu bạn hiện đang sử dụng tính năng hộp thư của trang trong SharePoint Online, bạn nên cân nhắc thay đổi thành nhóm Office 365 thay vào đó để hỗ trợ các kịch bản cộng tác email của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng Office 365 nhóm thay vì hộp thư của Site.

Lưu ý: Tính năng hộp thư của trang sẽ vẫn được hỗ trợ, nhưng không chấp nhận trong SharePoint Server 2019 SharePoint Server 2016, sản phẩm SharePoint 2013 và SharePoint 2010. Khách hàng được đề xuất để khám phá hộp thư chia sẻ một cách khác thay vì hộp thư của site.

Quan trọng:  Khi người dùng xem hộp thư của site trong Outlook, họ sẽ thấy một danh sách tất cả các tài liệu trong thư viện tài liệu của site đó. Hộp thư của site trình bày cùng một danh sách các tài liệu cho mọi người dùng, do đó một số người dùng có thể nhìn thấy tài liệu nhưng họ không có quyền truy nhập để mở.

Để thêm tài liệu bằng cách dùng hộp thư của site, chỉ cần kéo các tài liệu vào email và họ sẽ được thêm vào thư viện tài liệu trên site SharePoint của bạn.

Mẹo: Bạn có biết rằng bạn cũng có thể sử dụng hộp thư của trang để phối hợp email nhóm?

Chuyển tiếp tài liệu từ hộp thư của site

Sau khi tài liệu được lưu trữ trên SharePoint site, điều quan trọng là bất kỳ thay đổi trong tương lai vào tài liệu xảy ra trong phiên bản được lưu trữ trên site. Để giúp trỏ mọi người phải phiên bản của tài liệu, bạn có thể dễ dàng chuyển tiếp tài liệu trong Outlook bằng cách bấm chuột phải nó, rồi bấm chuyển tiếp.

Chuyển tiếp tài liệu từ hộp thư của trang

Nếu bạn có nhiều tài liệu mà bạn muốn chia sẻ, bạn có thể chỉ cần kéo và thả chúng vào thư để bao gồm nối kết đến từng tài liệu tự động.

Gắn nối kết vào tài liệu trong email.

Thêm thư mục tài liệu vào yêu thích của bạn trong Outlook

Nếu bạn sử dụng danh sách yêu thích trong Outlook, bạn có thể thấy hữu ích nếu bạn cũng có thể bao gồm các thư mục tài liệu từ hộp thư của site trong danh sách yêu thích của bạn. Bạn có thể bấm chuột phải vào thư mục tài liệu , sau đó bấm Hiển thị trong mục yêu thích.

Nếu bạn tình cờ có hai thư mục tài liệu trong danh sách yêu thích của bạn có cùng tên, Outlook sẽ tự động thêm tên hộp thư để tên thư mục (ví dụ như "tài liệu – HRTeamSite@contosobistro.onmicrosoft.com") sao cho bạn có thể dễ dàng xem thư mục nào đó.

Tìm hiểu thêm về Outlook yêu thích trong thư mục thư giữ được dùng thường xuyên trong mục yêu thích.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×