Dùng hàm và hàm lồng nhau trong công thức Excel

Hàm là công thức được định sẵn thực hiện tính toán bằng cách sử dụng các giá trị cụ thể, gọi là các tham đối, theo một thứ tự hoặc cấu trúc cụ thể. Hàm có thể được sử dụng để thực hiện các phép tính đơn giản hoặc phức tạp. Bạn có thể tìm thấy tất cả các hàm Excel trong tab Công thức trên Dải băng:

Tab Công thức Excel trên Dải băng
 • Cú pháp hàm Excel

  Ví dụ sau đây về hàm ROUND làm tròn một số trong ô A10 sẽ minh họa cú pháp của một hàm.

  Cấu trúc của một hàm

  1. Cấu trúc. Cấu trúc của một hàm bắt đầu với dấu bằng (=), theo sau bởi tên hàm, một dấu ngoặc đơn mở, các tham đối cho hàm được phân tách bởi dấu phẩy, rồi đến dấu ngoặc đơn đóng.

  2. Tên hàm. Để xem danh sách các hàm sẵn có, hãy bấm một ô, rồi nhấn SHIFT+F3, thao tác này sẽ khởi chạy hộp thoại Chèn Hàm.

  Công thức Excel - Hộp thoại Chèn Hàm

  3. Tham đối. Tham đối có thể là số, văn bản, giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, mảng, giá trị lỗi như #N/A hoặc tham chiếu ô. Tham đối mà bạn chỉ định phải tạo ra giá trị hợp lệ cho tham đối đó. Tham đối cũng có thể là hằng số, công thức hoặc hàm khác.

  4. Mách nước về tham đối. Mách nước kèm theo cú pháp và tham đối xuất hiện khi bạn nhập hàm. Ví dụ: nhập =ROUND(, mách nước sẽ xuất hiện. Mách nước sẽ chỉ xuất hiện cho các hàm tích hợp.

  Lưu ý: Bạn không cần viết hoa toàn bộ khi nhập hàm, như =ROUND, vì Excel sẽ tự động viết hoa tên hàm cho bạn sau khi bạn nhấn enter. Nếu nhập sai chính tả tên hàm, chẳng hạn như =SUME(A1:A10) thay vì =SUM(A1:A10), Excel sẽ trả về lỗi #NAME?.

 • Nhập các hàm Excel

  Khi bạn tạo một công thức có bao gồm một hàm, bạn có thể sử dụng hộp thoại Chèn Hàm để giúp bạn nhập các hàm cho trang tính. Sau khi bạn chọn một hàm từ hộp thoại Chèn Hàm, Excel sẽ khởi chạy một trình hướng dẫn hàm hiển thị tên của hàm, từng tham đối trong hàm, mô tả về hàm và từng tham đối, kết quả hiện tại của hàm và kết quả hiện tại của toàn bộ công thức.

  Trình hướng dẫn Hàm Excel

  Để giúp bạn tạo và chỉnh sửa công thức dễ dàng hơn và giảm thiểu lỗi nhập và cú pháp, hãy sử dụng Tự động Hoàn tất Công thức. Sau khi bạn nhập = (dấu bằng) và chữ cái bắt đầu của hàm, Excel sẽ hiển thị danh sách thả xuống các hàm hợp lệ, tham đối và các tên hiện hoạt khớp với những chữ cái đó. Khi đó, bạn có thể chọn một mục từ danh sách thả xuống và Excel sẽ nhập thay bạn.

  Tự động Hoàn tất Công thức Excel

 • Lồng các hàm Excel

  Trong những trường hợp nhất định, bạn có thể cần sử dụng một hàm làm một trong các tham đối của một hàm khác. Ví dụ, công thức sau đây sử dụng hàm AVERAGE lồng và so sánh kết quả với giá trị 50.

  Các hàm được lồng vào

  1. Các hàm AVERAGE và SUM được lồng vào trong hàm IF.

  Giá trị trả về hợp lệ     Khi một hàm lồng được sử dụng như một đối số, hàm lồng phải trả về dạng giá trị giống với giá trị mà đối số sử dụng. Ví dụ, nếu một hàm trả về giá trị TRUE hoặc FALSE, hàm được lồng vào phải trả về giá trị TRUE hoặc FALSE. Nếu một hàm không trả về, Excel sẽ hiển thị giá trị lỗi #VALUE! .

  Giới hạn mức độ lồng    Một công thức có thể chứa tối đa bảy mức độ hàm lồng. Khi một hàm (chúng ta sẽ gọi là Hàm B) được sử dụng làm tham đối trong một hàm khác (chúng ta sẽ gọi là Hàm A), Hàm B đóng vai trò một hàm mức hai. Ví dụ: cả hàm AVERAGE và hàm SUM đều là hàm mức hai nếu chúng được sử dụng làm tham đối của hàm IF. Một hàm được lồng vào trong hàm AVERAGE đã được lồng khi đó sẽ là hàm mức ba, v.v.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×