Dùng hàm SUMPRODUCT để cộng tích của các giá trị tương ứng trong phạm vi ô

SUMPRODUCT dùng các phạm vi ô làm đối số của hàm (các phần của công thức giúp nó hoạt động). Nó nhân các mục trong phạm vi ô, sau đó cộng kết quả lại.

Để tạo công thức với danh sách thực phẩm mẫu của chúng tôi, hãy gõ =SUMPRODUCT(B2:B5,C2:C5) rồi nhấn Enter. Mỗi ô trong cột B được nhân với ô tương ứng của nó trong cùng hàng ở cột C và kết quả được cộng lại. Tổng số tiền mua thực phẩm là $21,60.

Danh sách thực phẩm mẫu hiển thị cách dùng hàm SUMPRODUCT

Để viết công thức dài hơn cho bạn cùng một kết quả, hãy gõ =B2*C2+B3*C3+B4*C4+B5*C5 và nhấn Enter. Sau khi nhấn Enter, kết quả sẽ giống như thế: $21,60. Ô B2 được nhân với C2 và kết quả của nó được cộng vào kết quả của ô B3 nhân với ô C3, v.v. Bạn có thể tưởng tượng là nếu bạn có hàng trăm (hoặc thậm chí là hàng ngàn) hàng, việc dùng hàm SUMPRODUCT sẽ dễ hơn nhiều như thế nào.

Lưu ý: 

  • Các cột hoặc hàng phải có chiều dài bằng nhau.

  • Nếu trong ô là văn bản, thay vì một con số, nó được xem như số không.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×