Dùng dạng xem biểu dữ liệu trong Office 2010 64-bit

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, dạng xem biểu dữ liệu danh sách hoặc thư viện không được hỗ trợ khi bạn đang dùng phiên bản 64-bit của Microsoft Office 2010 được cài đặt trên một hệ điều hành Windows 64-bit.

Nếu bạn muốn sử dụng dạng xem biểu dữ liệu, chúng tôi khuyên bạn cài đặt phiên bản 32-bit của Microsoft Office trên một hệ điều hành Windows 64-bit.

Nếu doanh nghiệp của bạn cần yêu cầu sử dụng phiên bản 64-bit của Office 2010, bạn có thể cài đặt trình điều khiển hệ thống Office 2007: cấu phần kết nối dữ liệu để cho phép các thành phần biểu dữ liệu. Các cấu phần có sẵn ở đây trên Trung tâm tải xuống Microsoft:

Ổ đĩa hệ thống office 2007: dữ liệu kết nối cấu phần

Trong bài viết này

Tìm hiểu nếu Office của bạn là 32 - hoặc 64-bit

Về cách cài đặt trình điều khiển hệ thống Office 2007: dữ liệu kết nối cấu phần

Lý do khác nhau, dạng xem biểu dữ liệu không thể hoạt động

Tìm hiểu nếu Office của bạn là 32 - hoặc 64-bit

Để tìm phiên bản bit của Microsoft Office 2010, trên tab tệp , bấm Trợ giúp, và sau đó lưu ý phiên bản bit dưới về phần.

Tìm thêm thông tin về 64-bit Office 2010 trong phần Xem thêm .

Về cách cài đặt trình điều khiển hệ thống Office 2007: dữ liệu kết nối cấu phần

Ổ đĩa hệ thống Office 2007: Dữ liệu kết nối cấu phần cài đặt phiên bản 32-bit của các thành phần biểu dữ liệu hoạt động với phiên bản 64-bit của Office 2010 miễn là bạn đang dùng phiên bản 32-bit của một trình duyệt Internet.

Quan trọng: Nếu bạn đang dùng phiên bản 64-bit của một trình duyệt Internet, ví dụ như phiên bản 64-bit của Microsoft Internet Explorer 8.0, bạn sẽ không hỗ trợ sửa trong biểu dữ liệu tính năng.

Bạn phải cài đặt tất cả các phiên bản 64-bit của sản phẩm Office trước khi bạn cài đặt trình điều khiển hệ thống Office 2007: các cấu phần kết nối dữ liệu.

Ví dụ, nếu bạn định cài đặt cấu phần Microsoft Project 2010, Microsoft Visio 2010 hoặc Microsoft SharePoint Designer 2010, không được cài đặt như là một phần của bộ Office 2010, bạn phải cài đặt phiên bản 64-bit của các sản phẩm này trước khi bạn cài đặt các cấu phần kết nối dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt trình điều khiển hệ thống Office 2007: các cấu phần kết nối dữ liệu, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức liên quan.

Lý do khác nhau, dạng xem biểu dữ liệu không thể hoạt động

Có thể có các lý do vì sao dạng xem biểu dữ liệu không hoạt động, bao gồm các thao tác sau:

  • Một biểu dữ liệu cấu phần tương thích với SharePoint 2010 không được cài đặt.

  • Trình duyệt của bạn không hỗ trợ điều khiển ActiveX.

  • Các thư viện và danh sách không hỗ trợ dạng xem biểu dữ liệu, chẳng hạn như thư viện bản chiếu, và do đó lệnh dạng xem biểu dữ liệu bị mờ đi.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×