Dùng blog hoặc wiki để chia sẻ thông tin

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Blog và wiki cung cấp cách để nhanh chóng chia sẻ thông tin trên một trang web, mà không cần phải công cụ nâng cao hoặc chuyên môn. Họ đủ thường dễ dàng hơn cho mọi người để Cập Nhật hơn một trang trọng tài liệu hoặc trang Web truyền thống.

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn của blog và wiki. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách sử dụng blog và wiki trong phần Xem thêm .

Trong bài viết này

Sự khác biệt giữa blog và wiki

Dùng blog

Dùng wiki

Sự khác biệt giữa blog và wiki

Mặc dù blog và wiki có thể giúp nhóm của bạn cộng tác mà không cần công cụ nâng cao hoặc kiến thức chuyên biệt, có các điểm khác biệt trong cách nhóm của bạn có thể dùng chúng:

Blog    Blog thường có một tác giả hoặc tác giả một vài người viết bài đăng blog và trả lời chú thích từ người đọc. Tác giả, còn được gọi là blogger, cung cấp một quan điểm duy nhất hoặc viết kiểu.

Trong một số blogs vai trò của các blogger là quan trọng. Ví dụ, người quản lý có thể sử dụng một bài đăng blog để giải thích lý do nằm phía sau một số thay đổi chính sách, thành viên nhóm có thể mô tả trải nghiệm của họ trên một dự án đặc biệt hoặc kỹ thuật có thể mô tả cách thực hành tốt nhất hoặc cách nội dung hoạt động trong từ riêng của họ.

Bài đăng blog và chú thích được ghi lại trong đảo ngược thứ tự thời gian. Mọi người có thể cuộn qua các bài viết, tương tự như đọc một Nhật ký.

Wiki    Nhóm thường viết wiki dưới dạng một quy trình chung. Sau khi người nào đó sẽ tạo ra một trang, thành viên nhóm khác có thể thêm nội dung thêm, sửa nội dung hoặc thêm nối kết hỗ trợ. Cộng đồng tác giả giúp đảm bảo tính chính xác và mức độ liên quan của nội dung.

Wiki cải tiến xoay khi mọi người thêm và sửa đổi thông tin. Mặc dù lịch sử Phiên bản được thu thập và lịch sử được được sắp xếp theo thứ tự thời gian, các phiên bản không được hiển thị trong Nhật ký kiểu dạng xem mặc định của một wiki.

Nhóm của bạn có thể sử dụng một wiki để xây dựng một nội dung chung kiến thức hoặc để cho phép lập kế hoạch, chẳng hạn như cho một dự án nhóm, một ấn phẩm hoặc hội thảo.

Đầu trang

Dùng blog

Blog chứa bài đăng, đôi khi tương tự như các mục nhập Nhật ký, từ một người hoặc nhóm. Những bài đăng được ngày và được liệt kê trong đảo ngược thứ tự thời gian. Mọi người có thể chú thích vào bài đăng cũng như cung cấp các nối kết đến site có liên quan, ảnh và blog.

Blog có thể bật một tổ chức để nhanh chóng chia sẻ thông tin giữa nhân viên, hàng hoặc đối tác. Mọi người có thể thêm cái nhìn rõ vào một vùng khó chủ đề, cung cấp cảm hứng và hướng dẫn hoặc giải thích về một hướng dẫn mới hoặc thủ tục.

Ví dụ, thành viên của nhóm tiếp thị có thể dùng blog để trình bày và thu thập phản hồi trên chiến lược ý tưởng. Hoặc bộ phận tài nguyên nhân có thể dùng blog nhận những thành tích của nhân viên. Bằng khuyến khích người đọc để đăng chú thích, mọi người có thể tìm ra người đọc của họ nghĩ gì về một đối tượng đã cho.

Blog có thể tạo trên site bằng cách sử dụng công cụ định dạng đơn giản có sẵn trong trình duyệt Web chẳng hạn như Windows Internet Explorer hỗ trợ điều khiển ActiveX. Bạn cũng có thể sử dụng một số công cụ tác giả phổ biến, chẳng hạn như Microsoft Word. Người đọc blog có thể đăng ký nguồn cấp RSS để họ có thể cập nhật trên bài đăng mới hoặc chú thích.

Đầu trang

Dùng wiki

Wiki là một trang Web cho phép người dùng để thu thập kiến thức nhóm, lập kế hoạch sự kiện hoặc làm việc trên dự án cùng nhau. Mọi người có thể dễ dàng thêm nội dung mới hoặc sửa nội dung hiện có.

Mọi người cần chỉ một trình duyệt Web và quyền đối với trang web wiki — họ không cần công cụ đặc biệt hoặc kiến thức về cách tạo site. Mọi người có thể nhanh chóng thêm vào trang hiện có và dễ dàng tạo nối kết tới trang mới.

Nối kết trong wiki có thể tạo thậm chí trước các trang mà họ trỏ tới thực sự được tạo ra. Ví dụ, một thành viên nhóm có thể nghĩ rằng chủ đề nhu cầu liên quan đến thông tin nhưng không chọn được thời gian để tạo một trang mới ngay lập tức. Thành viên trong nhóm có thể tạo một nối kết chỗ dành sẵn có thể được bật vào một trang thực tế sau này bằng cách thực hiện theo nối kết và thêm nội dung để tạo trang.

Phiên bản được bật cho các trang wiki. Lịch sử Phiên bản cho từng trang bao gồm cách phát triển nội dung. Bạn có thể nhìn thấy người đã thay đổi nội dung và khi nó được thay đổi, và thậm chí cuộn trở về phiên bản trước khi một lỗi được thực hiện.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×