Biểu đồ

Sử dụng biểu đồ thu nhỏ để thể hiện xu hướng dữ liệu

Dùng biểu đồ thu nhỏ để hiện xu thế dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mới trong Excel 2010, biểu đồ thu nhỏ có một biểu đồ rất nhỏ trong một ô trang tính có cung cấp biểu thị trực quan của dữ liệu. Sử dụng biểu đồ thu nhỏ để hiển thị xu hướng trong loạt giá trị, chẳng hạn như theo mùa tăng hoặc giảm, chu kỳ kinh tế, hoặc để tô sáng giá trị tối đa và tối thiểu. Vị trí biểu đồ thu nhỏ bên cạnh dữ liệu để đạt hiệu.

"Biểu đồ thu nhỏ cho phép chúng tôi để tạo kiểu biểu thị trực quan của dữ liệu với một cú bấm chuột. Nó này giúp dễ dàng nắm bắt dữ liệu, và nó giúp đỡ của chúng tôi CFO phân tích các xu hướng tại chỗ."
Matt Stuckey, giám đốc CNTT Levick chiến lược liên lạc

Trong bài viết này

Biểu đồ thu nhỏ là gì?

Tại sao dùng biểu đồ thu nhỏ?

Tạo biểu đồ thu nhỏ

Tùy chỉnh biểu đồ thu nhỏ

biểu đồ thu nhỏ là gì?

Không giống như biểu đồ trên một trang tính Excel , biểu đồ thu nhỏ không phải là đối tượng — biểu đồ thu nhỏ là thực sự là biểu đồ rất nhỏ trong nền của một ô. Hình ảnh sau đây Hiển thị biểu đồ thu nhỏ cột trong ô F2 và biểu đồ thu nhỏ đường kẻ trong F3. Cả hai biểu đồ thu nhỏ các lấy dữ liệu của họ từ các ô từ A2 đến E2 và hiển thị một biểu đồ bên trong ô Hiển thị hiệu suất của một chứng khoán. Các biểu đồ hiển thị các giá trị theo quý, tô sáng giá trị cao (3/31/08) và thấp giá trị (31/12/08), Hiển thị tất cả các điểm dữ liệu và hiển thị xu hướng xuống trong năm.

Biểu đồ thu nhỏ trong ví dụ về Excel

Biểu đồ thu nhỏ trong ô F6 hiệu suất 5 năm cho chứng khoán cùng Hiển thị, nhưng Hiển thị được/mất thanh biểu đồ hiển thị chỉ xem năm có một lời (như trong năm 2004 qua 2007) hoặc giảm (2008). Biểu đồ thu nhỏ này sử dụng giá trị từ ô A6 đến E6.

Vì biểu đồ thu nhỏ là biểu đồ nhỏ được nhúng trong một ô, bạn có thể nhập văn bản trong một ô và sử dụng biểu đồ thu nhỏ làm nền, như minh họa trong hình ảnh sau đây.

Ví dụ về biểu đồ thu nhỏ trong ô cùng với văn bản
Hình 1: Trong biểu đồ thu nhỏ này, đánh dấu cao giá trị là màu xanh lá cây và đánh dấu các giá trị thấp là màu cam. Tất cả các đánh dấu khác được hiển thị màu đen.

Bạn có thể áp dụng màu phối hợp cho biểu đồ thu nhỏ của bạn bằng cách chọn một định dạng dựng sẵn từ bộ sưu tập kiểu (tabthiết kế , mà trở nên sẵn dùng khi bạn chọn một ô có chứa biểu đồ thu nhỏ). Bạn có thể sử dụng Biểu đồ thu nhỏ màu hoặc Dấu màu lệnh để chọn màu cho cao, thấp, đầu tiên và cuối giá trị như (màu xanh lục cho cao) và màu cam cho thấp.

Đầu trang

Vì sao lại dùng biểu đồ thu nhỏ?

Trình bày dữ liệu trong một hàng hoặc cột sẽ hữu ích, nhưng mẫu có thể khó để địa điểm một cách nhanh chóng. Ngữ cảnh cho các số này có thể được cung cấp bằng cách chèn biểu đồ thu nhỏ bên cạnh dữ liệu. Chiếm một khoảng nhỏ Phòng, biểu đồ thu nhỏ có thể hiển thị một đường xu hướng dựa trên dữ liệu liền kề trong bản trình bày dạng trong đồ họa rõ ràng và thu gọn. Mặc dù không phải là bắt buộc cho ô biểu đồ thu nhỏ có trực tiếp bên cạnh cơ sở dữ liệu, nó là nên.

Bạn có thể nhanh chóng xem mối quan hệ giữa các biểu đồ thu nhỏ và cơ sở dữ liệu, và khi dữ liệu của bạn thay đổi bạn có thể nhìn thấy thay đổi trong biểu đồ thu nhỏ ngay lập tức. Ngoài việc tạo biểu đồ thu nhỏ duy nhất cho một hàng hoặc cột dữ liệu, bạn có thể tạo nhiều biểu đồ thu nhỏ cùng lúc bằng cách chọn nhiều ô tương ứng với cơ sở dữ liệu, như minh họa trong hình ảnh sau đây.

Bạn còn có thể tạo biểu đồ thu nhỏ cho hàng dữ liệu bạn thêm sau này bằng cách dùng điều khiển điền trên ô bên cạnh chứa biểu đồ thu nhỏ.

Nhóm các biểu đồ thu nhỏ và dữ liệu của chúng

1. Phạm vi dữ liệu dùng bởi nhóm các biểu đồ thu nhỏ

2. Nhóm các biểu đồ thu nhỏ

Một lợi thế khi dùng biểu đồ thu nhỏ là: không giống như biểu đồ, biểu đồ thu nhỏ được in ra khi bạn in trang tính chứa chúng.

Đầu trang

Tạo biểu đồ thu nhỏ

 1. Chọn một ô trống hoặc nhóm các ô trống mà bạn muốn chèn một hoặc nhiều biểu đồ thu nhỏ.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm biểu đồ thu nhỏ , bấm vào loại biểu đồ thu nhỏ mà bạn muốn tạo: đường, cộthoặc Được/mất.

  Nhóm Biểu đồ thu nhỏ trên tab Chèn

 3. Trong hộp dữ liệu , hãy nhập phạm vi các ô có chứa dữ liệu mà bạn muốn dựa vào biểu đồ thu nhỏ.

  Ghi chú    Bạn có thể bấm Hình ảnh Nút để tạm thời thu gọn hộp thoại, chọn phạm vi ô mà bạn muốn trên trang tính, sau đó bấm Hình ảnh Nút để khôi phục hộp thoại Kích cỡ thông thường.

Khi một hoặc nhiều biểu đồ thu nhỏ được chọn, Công cụ biểu đồ thu nhỏ xuất hiện, Hiển thị tab thiết kế . Trên tab thiết kế , bạn có thể chọn một hoặc nhiều lệnh một vài trong số các nhóm sau đây: biểu đồ thu nhỏ, kiểu, Hiện/ẩn, kiểunhóm. Sử dụng các lệnh để tạo biểu đồ thu nhỏ mới, thay đổi loại, định dạng nó, hiện hoặc ẩn các điểm dữ liệu trên biểu đồ thu nhỏ đường, hoặc định dạng trục đứng trong nhóm biểu đồ thu nhỏ. Các tùy chọn này được mô tả chi tiết trong phần sau đây.

Đầu trang

Tùy chỉnh biểu đồ thu nhỏ

Sau khi bạn tạo biểu đồ thu nhỏ, bạn có thể kiểm soát điểm giá trị nào được hiển thị (chẳng hạn như cao, thấp, trước tiên, cuối cùng, hoặc bất kỳ giá trị âm), thay đổi loại biểu đồ thu nhỏ (đường, cột hoặc được/mất), áp dụng kiểu từ bộ sưu tập hay đặt riêng lẻ đặt tùy chọn, định dạng Các tùy chọn trên trục dọc, và điều khiển cách trống hoặc giá trị bằng không được hiển thị trong biểu đồ thu nhỏ.

Điều khiển điểm giá trị nào được hiển thị

Bạn có thể tô sáng đánh dấu dữ liệu cá nhân (giá trị) trong biểu đồ thu nhỏ dạng đường bằng cách hiển thị một số hay tất cả các đánh dấu.

Ví dụ về biểu đồ thu nhỏ trong ô cùng với văn bản

Trong biểu đồ thu nhỏ này, đánh dấu cao giá trị là màu xanh lá cây và đánh dấu các giá trị thấp là màu cam. Tất cả các đánh dấu khác được hiển thị màu đen.

 • Để hiện tất cả các giá trị, hãy chọn hộp kiểm Đánh dấu.

 • Để hiện giá trị âm, hãy chọn hộp kiểm Điểm Âm.

 • Để hiện giá trị cao nhất hoặc thấp nhất, chọn hộp kiểm Điểm Cao hoặc Điểm Thấp.

 • Để hiện giá trị đầu tiên hoặc cuối cùng, chọn hộp kiểm Điểm Đầu hoặc Điểm Cuối.

Thay đổi kiểu hoặc định dạng biểu đồ thu nhỏ

Sử dụng bộ sưu tập kiểu trên tab thiết kế trở nên sẵn dùng khi bạn chọn một ô có chứa biểu đồ thu nhỏ.

 1. Chọn biểu đồ thu nhỏ đơn lẻ hoặc một nhóm biểu đồ thu nhỏ.

 2. Để áp dụng kiểu đã xác định trước, trên tab thiết kế , trong nhóm kiểu , hãy bấm một kiểu hoặc bấm vào mũi tên ở góc dưới bên phải của hộp để xem các kiểu bổ sung.

  Bộ sưu tập Kiểu cho biểu đồ thu nhỏ

 3. Để áp dụng định dạng cụ thể vào biểu đồ thu nhỏ, sử dụng Biểu đồ thu nhỏ màu hoặc các lệnh Màu đánh dấu .

Hiện hoặc ẩn đánh dấu dữ liệu

Trên biểu đồ thu nhỏ có kiểu đường kẻ, bạn có thể hiện đánh dấu dữ liệu để bạn có thể tô sáng giá trị riêng lẻ.

 1. Chọn biểu đồ thu nhỏ.

 2. Trong nhóm Hiện/ẩn , trên tab thiết kế , hãy chọn bất kỳ hộp kiểm để hiện các đánh dấu riêng lẻ (chẳng hạn như cao, thấp, âm, đầu tiên hoặc cuối cùng), hoặc chọn đánh dấu hộp kiểm để hiện tất cả đánh dấu.

  Cách xóa hộp kiểm ẩn đánh dấu đã xác định hoặc đánh dấu.

Hiển thị và tùy chỉnh thiết đặt trục

Bạn có thể chọn Loại trục ngày (trong nhóm nhóm, hãy bấm trục) định dạng hình dạng của biểu đồ trong biểu đồ thu nhỏ để phản ánh bất kỳ khoảng thời gian bất thường trong cơ sở dữ liệu.

Loại Trục Ngày cho biểu đồ thu nhỏ

Trong biểu đồ thu nhỏ đường kẻ, áp dụng loại trục ngày tháng có thể thay đổi độ dốc của đường kẻ plotted và vị trí của các điểm dữ liệu tương ứng với nhau.

Trong biểu đồ thu nhỏ cột, áp dụng trục dữ liệu kiểu có thể thay đổi chiều rộng của và tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các cột, như minh họa trong hình sau đây.

Biểu đồ thu nhỏ cột với một loại trục Chung và một loại trục Ngày

Trong ví dụ sau đây, có hai cột biểu đồ thu nhỏ mà sử dụng dữ liệu từ cùng một phạm vi. Biểu đồ thu nhỏ với nhãn "Xu hướng" sử dụng loại trục chung và biểu đồ thu nhỏ với nhãn "Xu hướng (kiểu dữ liệu trục)" sử dụng loại trục ngày tháng. Trong mỗi biểu đồ thu nhỏ, các điểm dữ liệu hai đầu tiên được phân tách bằng hai tháng, thứ hai và thứ ba được phân tách bằng tháng bảy. Bằng cách áp dụng loại trục ngày tháng, khoảng cách giữa các thay đổi ba cột theo tỷ lệ để phản ánh các khoảng thời gian không thường xuyên.

Bạn cũng có thể dùng các tùy chọn trục để đặt giá trị tối thiểu và tối đa cho trục dọc của biểu đồ thu nhỏ hay nhóm biểu đồ thu nhỏ. Thiết đặt các giá trị này một cách rõ ràng giúp bạn kiểm soát tỉ lệ sao cho mối quan hệ giữa các giá trị được hiển thị theo cách có ý nghĩa hơn.

 1. Với biểu đồ thu nhỏ hoặc biểu đồ thu nhỏ nhóm được chọn, trong nhóm nhóm , hãy bấm trục.

 2. Bên dưới Tùy chọn giá trị tối thiểu trục dọc hoặc Tùy chọn giá trị tối đa trục dọc, hãy bấm Giá trị tùy chỉnh.

 3. Đặt tối thiểu hoặc giá trị tối đa bạn cảm thấy nhất sẽ làm nổi bật các giá trị trong biểu đồ thu nhỏ.

Bạn có thể tăng chiều cao của hàng có chứa biểu đồ thu nhỏ để nhấn mạnh hơn đáng kể sự khác biệt trong giá trị dữ liệu nếu một số rất nhỏ và một số rất lớn.

Bạn cũng có thể dùng các tùy chọn Vẽ dữ liệu bên phải-qua-trái để thay đổi hướng mà dữ liệu được vẽ trong biểu đồ thu nhỏ hay nhóm biểu đồ thu nhỏ.

Vẽ dữ liệu từ phải sang trái

Nếu có giá trị âm trong dữ liệu của bạn, bạn có thể nhấn mạnh này bằng cách hiện trục ngang trong biểu đồ thu nhỏ của bạn.

 1. Với biểu đồ thu nhỏ hoặc biểu đồ thu nhỏ nhóm được chọn, trong nhóm nhóm , hãy bấm trục.

 2. Bên dưới Tùy chọn trục ngang, bấm Hiển thị trục.
  Bất kỳ biểu đồ thu nhỏ có chứa dữ liệu âm sẽ hiển thị trục ngang tại 0.

  Biểu đồ thu nhỏ có một trục ngang

Xử lý ô trống hay giá trị không

Bạn có thể điều khiển cách biểu đồ thu nhỏ xử lý ô trống trong một phạm vi (và do đó cách hiển thị biểu đồ thu nhỏ) bằng cách dùng hộp thoại thiết đặt ô trống hoặc ẩn .

Hộp thoại Thiết đặt Ô Ẩn và Trống

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×