Dùng bộ đọc màn hình để thêm người vào liên hệ của bạn trong Skype for Business

Dùng bộ đọc màn hình để thêm người vào liên hệ của bạn trong Skype for Business

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng một bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để nhanh chóng thêm mọi người và nhóm vào danh sách liên hệ của bạn trong Skype for Business. Bạn có thể thêm người hoặc nhóm trong tổ chức của bạn, và thậm chí cả những người không nằm trong tổ chức của bạn, nếu bạn biết họ có một tài khoản Skype .

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, vào phần Phím tắt trong Skype for Business.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Thêm người hoặc nhóm thuộc tổ chức của bạn

 1. Để khởi động Skype for Business, hãy nhấn phím logo Windows, nhập Skype for Business, và nhấn Enter.

  Theo mặc định, Skype for Business sẽ mở ở dạng xem Liên hệ, với hộp tìm kiếm Tìm ai đó được chọn.

  Mẹo: Để mở dạng xem Liên hệ từ dạng xem khác trong Skype for Business (chẳng hạn tab Hội thoại hoặc tab Cuộc họp), hãy nhấn Ctrl+1.

 2. Trong hộp tìm kiếm Tìm ai đó, nhập tên, địa chỉ IM, số điện thoại, hoặc tên danh sách phân phối Exchange. Nếu tổ chức của bạn sử dụng Nhóm Office 365, bạn cũng có thể tìm tên nhóm. Khi bạn nhập, kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê, và tab Liên hệ của Tôi xuất hiện.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn, hai tab nữa có thể sẽ xuất hiện là Kỹ năngPhòng trò chuyện. Khi Liên hệ của Tôi được chọn, Skype for Business sẽ tìm trong sổ địa chỉ của tổ chức của bạn.

 3. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của người mà bạn muốn thêm.

 4. Nhấn Enter để mở một menu bật lên. Bạn nghe thấy: “Nút Gửi một IM”.

 5. Nhấn Tab cho đến khi bạn khi bạn nghe thấy “Nút Thêm Tùy chọn”, rồi nhấn Enter để mở menu.

  • Để thêm người hoặc nhóm vào nhóm Yêu thích trong danh sách liên hệ của bạn, hãy nhấn A.

  • Để thêm người hoặc nhóm vào một nhóm khác trong danh sách liên hệ của bạn, chẳng hạn Liên hệ khác, nhấn O, rồi sử dụng phím mũi tên Xuống để duyệt nhóm của bạn. Khi nghe thấy tên nhóm mà bạn muốn, hãy nhấn Enter.

Thêm người hoặc nhóm không thuộc tổ chức của bạn

Lưu ý: Người quản trị của bạn bật hoặc tắt tính năng tìm kiếm trong Danh bạ Skype theo chính sách tìm kiếm của tổ chức bạn. Nếu tab Danh bạ Skype không sẵn có, bạn sẽ không thể tìm kiếm người dùng Skype.

Nếu người hoặc nhóm mà bạn muốn thêm không thuộc tổ chức của bạn, nhưng bạn biết rằng họ có tài khoản Skype:

 1. Mở Skype for Business. Cửa sổ Skype for Business mở ra ở dạng xem Liên hệ, với hộp tìm kiếm Tìm ai đó được chọn.

 2. Trong hộp tìm kiếm Tìm ai đó, nhập tên, địa chỉ IM, hoặc số điện thoại. Khi bạn nhập, kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới tab Liên hệ của Tôi.

  Lưu ý: Nếu Danh bạ Skype được bật trong tổ chức của bạn, Skype for Business sẽ tìm kiếm hàng triệu người dùng Skype. Việc biết ID Skype và vị trí của người hoặc nhóm mà bạn muốn thêm sẽ giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc tài khoản Microsoft của họ, ví dụ như John@outlook.com.

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Tìm kiếm Liên hệ của Tôi, 1 trong 3”.

 4. Nhấn phím mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Tìm kiếm Danh bạ Skype, 2 trong 3,” rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: “Đã chọn”.

 5. Nhấn Tab hai lần để chuyển tiêu điểm sang kết quả tìm kiếm, rồi nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của người mà bạn muốn thêm.

 6. Nhấn Enter để mở menu bật lên. Bạn sẽ nghe thấy: “Nút Thêm vào nhóm”. Hãy nhấn Enter để mở menu.

  • Để thêm người vào danh sách Yêu thích của bạn, hãy nhấn A.

  • Nhấn phím mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy tên của nhóm bạn muốn thêm, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Khi bạn thêm một liên hệ Skype trong Skype for Business, một thông báo sẽ được gửi tới người bạn vừa thêm. Người đó phải chấp nhận yêu cầu của bạn trước khi bạn có thể gửi tin nhắn cho họ.

Xóa liên hệ khỏi danh sách của bạn

 1. Trong dạng xem Liên hệ, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của một liên hệ. Rồi nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của liên hệ mà bạn muốn xóa.

 2. Nhấn Enter để mở một menu bật lên. Bạn nghe thấy: “Nút Gửi một IM”.

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn khi bạn nghe thấy “Nút Thêm Tùy chọn”, rồi nhấn Enter để mở menu.

  • Để xóa một liên hệ khỏi nhóm hiện tại và chuyển họ vào nhóm Liên hệ khác, nhấn G.

  • Để xóa người hoặc nhóm khỏi danh sách Liên hệ của bạn, nhấn R.

 4. Một cửa sổ xác nhận mở ra. Bạn nghe thấy: “Nút Không”. Để xác nhận xóa, hãy nhấn Y.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Phím tắt trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Skype for Business bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, thêm người vào liên hệ hoặc danh sách yêu thích trong Skype for Businesscủa bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ

Người quản trị của tổ chức cho phép hoặc sẽ vô hiệu hóa tính năng tìm kiếm thư mục Skype theo chính sách tìm kiếm của tổ chức. Nếu tổ chức khác cho phép điều này, bạn có thể thêm tài khoản Skype của một người từ một tổ chức khác.

 1. Mở Skype for Business và đăng nhập nếu cần thiết. Màn hình bắt đầu của bạn xuất hiện, có chứa hộp tìm kiếm cho các liên hệ trong danh bạ công ty, cuộc hẹn sắp tới và hội thoại gần đây của bạn.

  Mẹo: Nếu bạn không phải đã đăng xuất khỏi Skype for Business lần cuối bạn đã sử dụng nó, ứng dụng sẽ mở mà không cần nhắc bạn đăng nhập. Để được trợ giúp đăng nhập, tham chiếu đến các tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Skype for Business.

 2. Di chuyển tiêu điểm vào hộp Tìm kiếm liên hệ . Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Tìm kiếm liên hệ, tìm kiếm trường." Để tìm kiếm một liên hệ, gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Trường tìm kiếm, đang sửa." Nhập tên hoặc bí danh của người hoặc nhóm bạn muốn tìm bằng cách dùng của bạn trên màn hình bàn phím. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe một khóa bàn phím. Để đóng bàn phím và đi đến kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để duyệt tìm kiếm kết quả, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe liên hệ bạn muốn. Khi bạn di chuyển, VoiceOver sẽ thông báo tên liên hệ (người hoặc nhóm), tiêu đề (nếu có), và trạng thái của họ. Khi vào liên hệ đó có thẻ liên hệ bạn muốn mở, gõ đúp vào màn hình. Hội thoại sẽ mở ra để chọn các liên hệ, và bạn nghe: "Sao nút".

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "< tên liên hệ > nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu thả xuống cho liên hệ mở ra. Để mở thẻ liên hệ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xem thẻ liên hệ nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Mở thẻ liên hệ, và bạn nghe: "Loại bỏ nút."

 5. Để duyệt tùy chọn thẻ liên hệ hoặc thông tin, trượt nhanh sang phải hoặc trái. VoiceOver đọc mục thẻ liên hệ khi bạn di chuyển. Trong thẻ liên hệ, bạn có thể tìm thấy người dùng sau đây thành phần giao diện (UI):

  • Nút Bỏ qua, tên liên hệ, nút Yêu thích và nút Thêm liên hệ

  • Tiêu đề liên hệ

  • Nút Cuộc gọi video, nút Gọi, nút Gửi tin nhắn

  • Địa chỉ email của người liên hệ

  • Tên công ty người liên hệ làm việc

  • Số văn phòng

  • Số điện thoại nơi làm việc

Thêm người vào danh sách liên hệ của bạn

 1. Mở thẻ liên hệ của người hoặc nhóm bạn muốn thêm vào danh sách liên hệ của bạn. Để tìm hiểu cách để tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, tham chiếu đến Tìm một liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ.

 2. Trong thẻ liên hệ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm liên hệ, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách nhóm liên hệ của bạn.

 3. Để duyệt nhóm liên hệ, trượt nhanh sang phải hoặc bên trái của bạn cho đến khi bạn nghe tên nhóm mà bạn muốn thêm vào liên hệ. VoiceOver sẽ thông báo tên nhóm khi bạn di chuyển. Khi vào Nhóm bạn muốn, hãy gõ đúp vào màn hình.

 4. Liên hệ được thêm vào nhóm đã chọn và bạn nghe: "Được thêm vào nhóm." Để trở về thẻ liên hệ, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Bỏ nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Thêm người vào danh sách Yêu thích của bạn

 1. Mở thẻ liên hệ của người hoặc nhóm bạn muốn thêm vào danh sách yêu thích của bạn. Để tìm hiểu cách để tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, tham chiếu đến Tìm một liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ.

  Mẹo: Nếu liên hệ mà bạn muốn thêm vào yêu thích của bạn đã có trong liên hệcủa bạn, bạn có thể tìm kiếm chúng trong dạng xem liên hệ . Để đến dạng xem liên hệ , từ màn hình bắt đầu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "liên hệ với nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Dạng xem liên hệ mở ra.

 2. Để thêm liên hệ của bạn yêu thích danh sách trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút thêm vào yêu thích", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Liên hệ được thêm vào danh sách yêu thích của bạn, và bạn nghe: "< tên liên hệ > hiện đang được thêm vào yêu thích."

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Skype for Business bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, với Skype for Business for Android, thêm người vào liên hệ hoặc danh sách yêu thích trong Skype for Businesscủa bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ

Người quản trị của tổ chức cho phép hoặc sẽ vô hiệu hóa tính năng tìm kiếm thư mục Skype theo chính sách tìm kiếm của tổ chức. Nếu tổ chức khác cho phép điều này, bạn có thể thêm tài khoản Skype của một người từ một tổ chức khác.

 1. Mở Skype for Business for Android và đăng nhập nếu cần thiết. Màn hình bắt đầu của bạn xuất hiện, có chứa hộp tìm kiếm cho các liên hệ trong danh bạ công ty, cuộc hẹn sắp tới và hội thoại gần đây của bạn.

  Mẹo: Nếu bạn không phải đã đăng xuất khỏi Skype for Business for Android lần cuối bạn đã sử dụng nó, ứng dụng sẽ mở mà không cần nhắc bạn đăng nhập. Để được trợ giúp đăng nhập, tham chiếu đến các tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Skype for Business.

 2. Di chuyển tiêu điểm vào hộp Tìm kiếm trong thư mục công ty . Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Tìm kiếm trong thư mục công ty". Để tìm kiếm một liên hệ, gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "tìm kiếm người, hộp sửa." Nhập tên hoặc bí danh của người hoặc nhóm bạn muốn tìm bằng cách dùng của bạn trên màn hình bàn phím.

  Lưu ý: Để đi đến bàn phím, đặt một ngón tay trên màn hình và kéo xung quanh cho đến khi bạn nghe một thành phần bàn phím.

 3. Để duyệt tìm kiếm kết quả, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe liên hệ bạn muốn. Khi bạn di chuyển, TalkBack sẽ thông báo tên liên hệ (người hoặc nhóm), và trạng thái của họ. Khi vào liên hệ đó có thẻ liên hệ bạn muốn mở, gõ đúp vào màn hình. Mở thẻ liên hệ, và bạn nghe: "Thẻ liên hệ."

 4. Để duyệt tùy chọn thẻ liên hệ hoặc thông tin, trượt nhanh sang phải hoặc trái. TalkBack đọc mục thẻ liên hệ khi bạn di chuyển. Trong thẻ liên hệ, bạn có thể tìm thấy người dùng sau đây thành phần giao diện (UI):

  • Nút quay lại , tên của liên hệ, nút yêu thích và nút Thêm tùy chọn

  • Tiêu đề liên hệ

  • Nút cuộc gọi video , nút cuộc gọi âm thanh , nút trò chuyện

  • Địa chỉ email của người liên hệ

  • Số văn phòng

  • Số điện thoại nơi làm việc

  • Tên công ty người liên hệ làm việc

Thêm người vào danh sách liên hệ của bạn

 1. Mở thẻ liên hệ của người hoặc nhóm bạn muốn thêm vào danh sách liên hệ của bạn. Để tìm hiểu cách để tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, tham chiếu đến Tìm một liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ.

 2. Trong thẻ liên hệ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm liên hệ, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách nhómliên hệ của bạn.

 3. Để duyệt vuốt nhóm liên hệ của bạn phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe tên nhóm mà bạn muốn thêm vào liên hệ. TalkBack sẽ thông báo tên nhóm khi bạn di chuyển. Khi vào Nhóm bạn muốn, hãy gõ đúp vào màn hình.

 4. Liên hệ được thêm vào nhóm đã chọn và bạn nghe: "Liên hệ sẽ được thêm vào < tên Nhóm >." Để trở về thẻ liên hệ, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Dẫn hướng lên nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Thêm người vào danh sách Yêu thích của bạn

 1. Mở thẻ liên hệ của người hoặc nhóm bạn muốn thêm vào danh sách yêu thích của bạn. Để tìm hiểu cách để tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, tham chiếu đến Tìm một liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ.

  Mẹo: Nếu liên hệ mà bạn muốn thêm vào yêu thích của bạn đã có trong liên hệcủa bạn, bạn có thể tìm kiếm chúng trong dạng xem liên hệ . Để đi đến dạng xem liên hệ , từ màn hình bắt đầu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "dạng xem liên hệ và màn hình quản lý liên hệ", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Dạng xem liên hệ mở ra.

 2. Để thêm liên hệ của bạn yêu thích danh sách trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút thêm vào yêu thích", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Liên hệ được thêm vào danh sách yêu thích của bạn, và bạn nghe: "Liên hệ sẽ được thêm vào yêu thích."

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Skype for Business bằng các tính năng trợ năng

Bạn có thể dùng Skype for Business trong Outlook trên web với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thêm một liên hệ từ tổ chức của bạn vào danh sách liên hệ cá nhân của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Skype for Business trong Outlook trên web, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web. Bởi vì Skype for Business trong Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt khác với phím tắt trong chương trình máy tính để bàn. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

Thêm liên hệ

 1. Mở Outlook trên web trong trình duyệt của bạn, và nếu cần thiết, hãy đăng nhập.

  Mẹo: Để được trợ giúp đăng nhập, tham chiếu đến các tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Skype for Business.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Dùng mũi tên xuống để sử dụng ngăn hội thoại Skype for Business" , sau đó nhấn phím mũi tên xuống. Ngăn Skype for Business hội thoại sẽ mở ra với tiêu điểm trên danh sách liên hệ , và bạn nghe: "Nhóm liên hệ."

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm hội thoại, nhập tên liên hệ," và sau đó nhập tên hoặc bí danh của người hoặc nhóm bạn muốn tìm. Bạn nghe: "Tìm kiếm Cập Nhật và < X > result(s) được tìm thấy trong liên hệ của bạn."

 4. Để di chuyển đến danh sách, nhấn phím Tab hai lần. Bạn nghe: "Mọi người" và tên của liên hệ đầu tiên và trạng thái.

 5. Để duyệt các kết quả, sử dụng lên hoặc xuống phím mũi tên. Khi bạn di chuyển, tường thuật viên đọc các liên hệ cho bạn.

 6. Khi bạn nghe thấy tên của liên hệ bạn muốn, nhấn Enter. Cửa sổ hội thoại sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

 7. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Mở < tên liên hệ > hồ sơ", và sau đó nhấn Enter. Thẻ liên hệ mở ra.

 8. Để thêm liên hệ, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút thêm vào liên hệ", sau đó nhấn Enter. Liên hệ được thêm vào danh sách liên hệ của bạn, và bạn nghe: "< tên liên hệ > là ngay bây giờ liên hệ."

 9. Để trở lại danh sách liên hệ của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Liên hệ menu mục", sau đó nhấn Enter. Để đóng ngăn Skype for Business hội thoại , hãy nhấn Esc.

Xóa liên hệ

 1. Trong danh sách liên hệ của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe tên liên hệ, và sau đó dùng lên hoặc xuống phím mũi tên để duyệt liên hệ của bạn. Tường thuật viên đọc các tên liên hệ khi bạn di chuyển.

 2. Khi liên hệ bạn muốn xóa, hãy nhấn Enter. Cửa sổ hội thoại sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

 3. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Mở < tên liên hệ > hồ sơ", và sau đó nhấn Enter. Thẻ liên hệ mở ra.

 4. Để xóa bỏ liên hệ, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút Xóa liên hệ", sau đó nhấn Enter. Một cửa sổ thông báo sẽ mở ra và bạn nghe: "thoại xóa bỏ liên hệ, tập trung vào các nút Xóa." Để xác nhận và đóng cửa sổ thông báo, hãy nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm liên hệ trong Skype for Business tại Outlook trên web

Sử dụng bộ đọc màn hình để gửi Tin nhắn Tức thời trong Skype for Business

Phím tắt trong Outlook trên web

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Skype for Business bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×