Dùng bộ đọc màn hình để tải lên tài liệu và đặt các thuộc tính trên Docs.com

Bạn có thể sử dụng phím tắt và bộ đọc màn hình để tải tài liệu lên Docs.com, một công cụ tuyệt vời để hiển thị và khám phá tài liệu Office miễn phí.

Lưu ý: Khi bạn sử dụng Docs.com, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Internet Explorer làm trình duyệt của mình. Tìm hiểu thêm về các phím tắt của Internet Explorer.

Trong chủ đề này

Di chuyển đến trang Phát hành trên Docs.com

 1. Dẫn hướng đến Docs.com, rồi đăng nhập bằng tài khoản Office 365 của bạn. Hoặc đăng nhập vào tài khoản Office 365 của bạn, rồi mở ứng dụng Docs.com.

 2. Để bật dạng xem Trợ năng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Accessibility view, Link” (Liên kết Dạng xem Trợ năng). Nhấn Enter.

 3. Để di chuyển đến liên kết Phát hành, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Publish, Button” (Nút Phát hành). Nhấn Enter.

Tải lên tài liệu từ máy tính của bạn

 1. Di chuyển đến trang Phát hành trên Docs.com.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Import from computer, Button” (Nút Nhập từ máy tính). Nhấn Enter.

 3. Trong hộp thoại Chọn Tệp để Tải lên, thực hiện các thao tác sau:

  • Nhấn phím Tab cho đến khi tiêu điểm nằm trên các thư mục và tệp trong hộp thoại Chọn Tệp để Tải lên. Bạn sẽ nghe thấy tên của một trong các thư mục hoặc tệp.

  • Để di chuyển và chọn thư mục cũng như tệp, hãy sử dụng các phím mũi tên. Khi bạn chọn từng thư mục hoặc tệp, bạn sẽ nghe thấy tên của thư mục đó.

  • Khi bạn nghe thấy tên thư mục mình muốn mở, nhấn Enter. Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn thấy thư mục chứa tệp của mình.

  Lưu ý: Để lên một mức trong phân cấp thư mục, nhấn phím Backspace (xóa lùi).

 4. Để tải lên tệp của bạn từ thư mục đã chọn hiện tại, hãy sử dụng một trong hai phương pháp sau đây:

  • Tiếp tục chọn thư mục và tệp cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp của mình. Sau đó, nhấn Enter.

  • Nếu bạn biết tên tệp mình muốn tải lên, hãy nhấn F6 cho đến khi tiêu điểm nằm trong hộp tên Tệp, rồi bạn sẽ nghe thấy “File name” (Tên tệp). Sau đó, nhập tên tệp, rồi nhấn Enter.

 5. Khi Docs.com tải lên tài liệu, bạn sẽ nghe thấy “Publish” (Phát hành), theo sau là tên tài liệu.

 6. Đặt thuộc tính cho tài liệu ngay sau khi bạn tải tệp lên.

Tải lên tài liệu từ website

Bạn có thể tải lên tài liệu Word, bảng tính Excel, bản trình bày PowerPoint hoặc PDF từ website, rồi phát hành lên Docs.com.

 1. Di chuyển đến trang Phát hành trên Docs.com.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Enter or paste a URL” (Nhập hoặc dán URL).

 3. Nhập URL bạn muốn sử dụng. Nhấn Enter.

 4. Khi Docs.com tải lên tài liệu, bạn sẽ nghe thấy “Publish” (Phát hành), theo sau là tên tài liệu.

 5. Đặt thuộc tính cho tài liệu ngay sau khi bạn tải tệp lên.

Tải lên tài liệu từ Office Mix

 1. Di chuyển đến trang Phát hành trên Docs.com.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Import from Office Mix, Button” (Nút Nhập từ Office Mix). Nhấn Enter.

 3. Để chọn tài liệu Office Mix, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu mình muốn tải lên. Nhấn Enter.

 4. Khi Docs.com tải lên tài liệu, bạn sẽ nghe thấy “Publish” (Phát hành), theo sau là tên tài liệu.

 5. Đặt thuộc tính cho tài liệu ngay sau khi bạn tải tệp lên.

Tải lên tài liệu từ Sway

 1. Di chuyển đến trang Phát hành trên Docs.com.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Import from Sway, Button” (Nút Nhập từ Sway). Nhấn Enter.

 3. Để chọn tài liệu Sway, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu mình muốn tải lên. Nhấn Enter.

 4. Khi Docs.com tải lên tài liệu, bạn sẽ nghe thấy “Publish” (Phát hành), theo sau là tên tài liệu.

 5. Đặt thuộc tính cho tài liệu ngay sau khi bạn tải tệp lên.

Tải lên tài liệu từ OneNote

 1. Di chuyển đến trang Phát hành trên Docs.com.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Import from OneNote, Button” (Nút Nhập từ OneNote). Nhấn Enter.

 3. Để chọn tài liệu OneNote, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu mình muốn tải lên. Nhấn Enter.

 4. Khi Docs.com tải lên tài liệu, bạn sẽ nghe thấy “Publish” (Phát hành), theo sau là tên tài liệu.

 5. Đặt thuộc tính cho tài liệu ngay sau khi bạn tải tệp lên.

Đặt thuộc tính cho tài liệu ngay sau khi bạn tải tệp lên

 1. Để đặt nhiều thuộc tính khác nhau cho tài liệu ngay sau khi bạn đã tải lên, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy từng nội dung sau đây:

  • “Title” (Tiêu đề). Nhập tiêu đề tài liệu.

  • “Author” (Tác giả). Nhập tên tác giả của tài liệu.

  • “Description” (Mô tả). Nhập mô tả cho tài liệu.

  • “Background image” (Hình ảnh nền). Nhấn các phím mũi tên để chọn mục Từ tài liệu này, mặc định hoặc tùy chỉnh. Để chèn hình ảnh từ máy tính của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Choose image” (Chọn hình ảnh), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy “Computer, Button” (Nút Máy tính). Nhấn Enter. Trong hộp thoại Chọn Tệp để Tải lên, dẫn hướng đến hình ảnh, rồi chèn ảnh đó.

  • “Visibility” (Khả năng hiển thị). Nhấn Phím cách. Nhấn các phím mũi tên để chọn mục Tổ chức, Công khai, Riêng tư hoặc Giới hạn. Nhấn Phím cách.

   Mẹo: Thuộc tính khả năng hiển thị thay đổi theo loại tài khoản Office 365.

  • “Allow comments about your document” (Cho phép nhận xét về tài liệu của bạn). Nếu hộp kiểm cho thuộc tính này được chọn, bạn sẽ nghe thấy “Checked” (Đã chọn). Nếu không, bạn sẽ nghe thấy “Unchecked” (Đã bỏ chọn). Để chuyển đổi giữa Đã chọnĐã bỏ chọn, nhấn Phím cách.

  • “Allow others to download your document” (Cho phép người khác tải xuống tài liệu của bạn). Nếu hộp kiểm cho thuộc tính này được chọn, bạn sẽ nghe thấy “Checked” (Đã chọn). Nếu không, bạn sẽ nghe thấy “Unchecked” (Đã bỏ chọn). Để chuyển đổi giữa Đã chọnĐã bỏ chọn, nhấn Phím cách.

  • “Creative Commons Attribution – CC BY license” (Giấy phép Creative Commons Attribution – CC BY). Nếu hộp kiểm cho thuộc tính này được chọn, bạn sẽ nghe thấy “Checked” (Đã chọn). Nếu không, bạn sẽ nghe thấy “Unchecked” (Đã bỏ chọn). Để chuyển đổi giữa Đã chọnĐã bỏ chọn, nhấn Phím cách.

  • “License” (Giấy phép). Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tên giấy phép mình muốn chọn.

  • “Tags” (Thẻ). Nhập thẻ (được phân tách bởi dấu phẩy) cho tài liệu.

  • “Language” (Ngôn ngữ). Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy ngôn ngữ mình muốn chọn.

 2. Để lưu thuộc tính tài liệu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save, Button" (Nút Lưu). Nhấn Enter.

 3. Nếu bạn đã không chọn giấy phép, bạn sẽ nghe thấy “Choose a license” (Chọn giấy phép). Nhấn Enter nếu bạn muốn sử dụng giấy phép Creative Commons Attribution – CC BY. Nếu không, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Not now” (Không phải bây giờ). Nhấn Enter.

 4. Khi bạn di chuyển đến trang chủ của Docs.com, bạn sẽ nghe thấy “Docs.com.”

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về từng thuộc tính tài liệu, hãy tham khảo mục Tác vụ cơ bản trên Docs.com.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×