Dùng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Dùng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để đọc và trả lời yêu cầu trong Outlook 2016cuộc họp. Bạn có thể gửi phản hồi nhanh thẳng từ danh sách thư Outlook hộp thư đến, hoặc mở yêu cầu cho tùy chọn khác, chẳng hạn như đề xuất thời gian cuộc họp mới.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến Phím tắt cho Outlook.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Trả lời yêu cầu cuộc họp từ danh sách hộp thư đến thư

Khi yêu cầu họp đến thư mục hộp thư đến Outlook của bạn, bạn có thể nhanh chóng chấp nhận, tạm chấp nhận hoặc từ chối cuộc họp ngay tại đó mà không cần phải mở yêu cầu đó.

 1. Trong Outlook, dẫn hướng đến hộp thư đến để tìm yêu cầu họp. Bạn có thể, ví dụ, nhấn Ctrl + Shift + tôi để đi đến hộp thư đếncủa bạn, và sau đó dùng lên và xuống phím mũi tên để đặt tiêu điểm trên yêu cầu cuộc họp.

  Nếu bạn muốn nghe nội dung của yêu cầu họp, hãy nhấn F6. Tiêu điểm di chuyển ngăn đọc. Để chuyển qua thư, hãy dùng các phím mũi tên. Để di chuyển trở lại yêu cầu họp trong hộp thư đến, hãy nhấn Shift + F6.

 2. Nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra, và tường thuật viên sẽ thông báo: "ngữ cảnh menu, menu." Trong JAWS bạn nghe: "Menu." Để trả lời yêu cầu, hãy dùng các lối tắt sau đây:

  • Để chấp nhận, hãy nhấn C, C, và Enter.

  • Để chấp nhận tạm thời, nhấn N, Enter.

  • Để từ chối, nhấn E.

 3. Một hộp thoại Microsoft Outlook sẽ mở ra với tiêu điểm lên nút OK .

  • Để sửa phản hồi trước khi gửi, nhấn E, Enter. Một thông điệp email Phản hồi cuộc họp mở ra và tiêu điểm nằm trong trường văn bản thư mà bạn có thể nhập câu trả lời. Khi thực hiện xong, hãy nhấn Alt + S để gửi.

  • Để gửi phản hồi mà không cần sửa, nhấn S, Enter.

  • Để chọn không gửi trả lời, hãy nhấn D, Enter.

  Thực hiện hành động đã chọn, thư mời cuộc họp sẽ bị xóa và nếu chấp nhận, cuộc họp sẽ được thêm vào lịch của bạn.

Mở và trả lời yêu cầu họp

Để truy nhập trả lời tất cả tùy chọn, chẳng hạn như đề xuất thời gian cuộc họp mới, hãy mở yêu cầu cuộc họp.

 1. Trong Outlook, đi tới hộp thư đến và dẫn hướng đến yêu cầu cuộc họp. Để mở hộp thư đến, nhấn, ví dụ, Ctrl + Shift + I, và sau đó dùng lên và xuống phím mũi tên để dẫn hướng các mục hộp thư đến. Khi trên yêu cầu họp, hãy nhấn Enter để mở nó.

 2. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo tiêu đề của yêu cầu cuộc họp. Nhấn Alt + H để đi đến tab cuộc họp .

 3. Để chấp nhận hoặc từ chối, hãy dùng các lối tắt sau đây:

  • Để chấp nhận, hãy nhấn C.

  • Để chấp nhận tạm, hãy nhấn J.

  • Để từ chối, nhấn N.

 4. Khi bạn nghe "Menu, sửa câu trả lời trước khi gửi", sử dụng các phím lối tắt thao tác sau để chọn phản hồi của bạn:

  • Để sửa phản hồi trước khi gửi, nhấn E.

  • Để gửi phản hồi mà không cần chỉnh sửa, nhấn S.

  • Để chọn không gửi câu trả lời, nhấn D.

  Thực hiện hành động đã chọn, thư mời cuộc họp sẽ bị xóa và nếu chấp nhận, cuộc họp sẽ được thêm vào lịch của bạn.

Đề xuất thời gian cuộc họp mới

 1. Với yêu cầu cuộc họp mở trong Outlook, hãy nhấn Alt + H để đi đến tab cuộc họp .

 2. Để chấp nhận tạm và đề xuất thời gian mới, hãy nhấn P, T, T.

  Để từ chối và đề xuất thời gian mới, hãy nhấn P, T, D.

 3. Một hộp thoại Đề xuất thời gian mới mở ra. Để đặt ngày và thời gian bạn muốn đề xuất, nhấn phím Tab cho đến khi bộ đọc màn hình sẽ thông báo vào trường có liên quan, chẳng hạn như "Ngày bắt đầu cuộc họp" hoặc "Thời gian, bắt đầu cuộc họp" và nhập ngày tháng mới hoặc thời gian (ví dụ, "25 17 tháng mười" hoặc "1230 ch"). Khi thực hiện xong, hãy nhấn Alt + O.

 4. Hộp thoại đóng và một thông điệp email Đề xuất thời gian mới mở ra. Thời gian cuộc họp hiện tại và thời gian mới bạn đề xuất được hiển thị bên dưới trường chủ đề của thư. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản nội dung thư mà bạn có thể nhập bất kỳ trả lời bổ sung. Khi sẵn sàng để gửi, hãy nhấn Alt + S. Email được gửi đi, và bạn trở về hộp thư đến.

Kiểm tra xem người được mời vào cuộc họp

Sau khi bạn đã chấp nhận yêu cầu họp, bạn có thể xem ai khác đã được mời.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl + 2 để đi đến lịch.

 2. Tiêu điểm nằm trên hôm nay. Để di chuyển giữa các sự kiện, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab. Khi cuộc họp bạn muốn, nhấn Ctrl + O để mở nó.

 3. Để đi tới Trợ lý lập lịch biểu trên tab cuộc họp , hãy nhấn Alt + H, U.

 4. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Tất cả người dự, < tên của tổ chức cuộc họp >." Trong JAWS bạn nghe: "hộp danh sách, < tên của tổ chức cuộc họp >." Để nghe mời khác, hãy nhấn phím mũi tên xuống.

Giữ yêu cầu cuộc họp trong hộp thư đến

Sau khi chấp nhận hoặc từ chối, yêu cầu cuộc họp sẽ được tự động di chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa. Nếu bạn muốn giữ yêu cầu họp email trong hộp thư đến của bạn, bạn có thể thay đổi Outlook thiết đặt.

 1. Trong Outlook, nhấn Alt + F, T để mở cửa sổ Tùy chọn Outlook .

 2. Để đi đến tùy chọn cho thư, hãy nhấn M.

 3. Nhấn Alt + D hai lần. Trong tường thuật viên của bạn nghe: "Gửi thông điệp, kiểm tra, hãy xóa yêu cầu họp và thông báo từ hộp thư đến sau khi trả lời, hộp kiểm." Trong JAWS bạn nghe: "Xóa yêu cầu họp và thông báo từ hộp thư đến sau khi trả lời, hộp kiểm kiểm tra."

 4. Để loại bỏ vùng chọn, nhấn phím cách. Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Unchecked." Trong JAWS bạn nghe: "Không kiểm nhập." Nhấn phím Enter để lưu thiết đặt, sau đó đóng hộp thoại. Bạn trở lại Outlook.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch cuộc họp trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Outlook bằng các tính năng dễ truy nhập

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×