Dùng bút để di chuyển hoặc đổi kích cỡ đối tượng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ngày càng người dùng đang làm việc với thiết bị hỗ trợ bút như Microsoft Bề mặt khi chỉnh sửa tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày. Truyền thống làm việc với đối tượng như ảnh hoặc biểu đồ có nghĩa là không cần dùng chuột hoặc bàn di chuột, nhưng bây giờ Office 365 cho phép bạn dùng bút để di chuyển, đổi kích cỡ hoặc xoay các đối tượng.

Khi bạn có một đối tượng được chọn trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày của bạn, chỉ cần di chuột qua đó với bút kỹ thuật số để thực hiện các núm điều khiển đối tượng xuất hiện. Núm điều khiển là vòng tròn nhỏ ở các cạnh và góc:

Để đổi kích cỡ đối tượng   

Bút di chuột qua một điều khiển góc, rồi gõ nhẹ và kéo hoặc ra để thực hiện đối tượng theo tỷ lệ nhỏ hơn hoặc lớn hơn.

Bút di chuột qua một núm điều khiển trên cùng hoặc bên, sau đó gõ nhẹ và kéo để thay đổi chỉ chiều cao hoặc chiều rộng.

Để di chuyển đối tượng   

Di chuột bút lên ở giữa của đối tượng, và sau đó gõ nhẹ và kéo núm điều khiển di chuyển xuất hiện.

Để xoay đối tượng   

Gõ nhẹ vào mũi tên cong ở trên đầu của đối tượng và kéo đối tượng xung quanh để xoay nó như bạn muốn.

Sử dụng các núm điều khiển trên một đối tượng đã chọn để di chuyển, đổi kích cỡ hoặc xoay đối tượng đó

Yêu cầu

Nhiệm vụ, danh sách kiểm tra, lập kế hoạch ký hiệu

Trên máy tính để bàn và máy tính xách tay máy tính, đây là một tính năng Office 365 người đăng ký chỉ. Trên thiết bị máy tính bảng, nó sẵn dùng cho mọi người.

 Áp dụng cho:

Word dành cho Office 365, Excel dành cho Office 365và PowerPoint dành cho Office 365 trên Windows
hàng tháng kênh: Phiên bản 1701
 kênh bán hàng năm: Phiên bản 1705
 Tìm phiên bản Office của bạn

Word Mobile, Excel Mobilevà PowerPoint Mobile 
hàng tháng kênh: xây dựng 16.7766

Xem thêm

Chúng tôi luôn lắng nghe

Nếu bạn tìm thấy bài viết này cung cấp cho bạn thông tin hữu ích và đặc biệt là nếu bạn không, vui lòng bấm điều khiển phản hồi bên dưới và để chúng tôi một số chú thích xây dựng để chúng tôi có thể tiếp tục cải. Cảm ơn!

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×