Dùng bàn phím để trả lời hoặc chuyển tiếp thư trong thư dành cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thư dành cho Windows 10 giúp bạn trả lời thông điệp email nhanh chóng. Với chỉ một lối tắt bàn phím, bạn đã sẵn sàng để trả lời, trả lời tất cả người gửi, hoặc chuyển tiếp thư đến một người khác.

Để trả lời hoặc chuyển tiếp thư

Bạn có thể chọn để chỉ trả lời người gửi, trả lời cho tất cả người nhận, hoặc chuyển tiếp thư từ ngăn đọc.

  1. Tùy thuộc vào việc bạn muốn trả lời hoặc chuyển tiếp thông điệp email, hãy làm như sau:

    • Để chỉ trả lời người gửi, hãy nhấn Ctrl + R để mở một thư được gửi đến người gửi, với con trỏ nằm trong nội dung thư đã sẵn sàng để soạn phúc đáp.

    • Để trả lời tất cả mọi người, hãy nhấn Ctrl + Shift + R để mở một thư được gửi cho mọi người trên các tớiCc địa chỉ đường, với con trỏ nằm trong nội dung thư đã sẵn sàng để soạn phúc đáp.

    • Để chuyển tiếp thư, hãy nhấn Ctrl + F để mở thư đã sẵn sàng cho nhập dữ liệu của bạn, với con trỏ trên để dòng địa chỉ để bạn có thể nhập tên của người nhận.

  2. Sau khi bạn địa chỉ thư, nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp thư và soạn thư của bạn.

  3. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn Alt + S để gửi thư.

Thông tin khác

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm phần đính kèm vào thông điệp email trong thư dành cho Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình với thư dành cho Windows 10

Lối tắt bàn phím trong ứng dụng Thư và Lịch dành cho Windows 10

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×