Dùng AutoSum để tính tổng các số

Nếu cần tính tổng các số trên một cột hay một hàng, hãy để Excel Online làm phép toán cho bạn. Chọn ô bên cạnh các số mà bạn muốn tính tổng, bấm AutoSum trên tab Trang đầu, nhấn Enter, và bạn đã hoàn thành.

Bấm AutoSum trong nhóm Sửa để tính tổng các số

Khi bạn bấm AutoSum, Excel Online tự động nhập công thức (dùng hàm SUM) để tính tổng các số.

Đây là ví dụ. Để cộng các số của tháng Một trong ngân sách Giải trí này, hãy chọn ô B7, ô ngay dưới cột số. Rồi bấm AutoSum. Công thức xuất hiện trong ô B7.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả (95,94) trong ô B7. Bạn có thể thấy công thức trên thanh công thức.

kết quả hiển thị ví dụ AutoSum

Lưu ý: 

  • Để tính tổng các số trong một cột, hãy chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột đó. Để tính tổng các số trong một hàng, hãy chọn ô ngay bên phải.

  • Khi tạo công thức, bạn có thể sao chép công thức này cho các ô khác thay vì gõ lại nhiều lần. Ví dụ, nếu bạn sao chép công thức trong ô B7 sang ô C7, công thức trong ô B7 tự động điều chỉnh sang vị trí mới và tính các số trong C3:C6.

  • Bạn cũng có thể dùng AutoSum cùng lúc trên nhiều ô. Ví dụ, bạn có thể tô sáng cả ô B7 và C7, bấm AutoSumvà tính tổng cả hai cột cùng một lúc.

  • Bạn cũng có thể tính tổng các số bằng cách tạo công thức đơn giản.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×