Dùng AutoSum để tính tổng các số

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu cần tính tổng cho phần nội dung của một cột hay một hàng, hãy để Excel thực hiện phép toán cho bạn.

 1. Để tính tổng một cột số, gõ nhẹ để chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột.

  Chọn cột để tự động tính tổng

 2. Trên tab công thức , chạm tự động tính tổng .

  Tab công thức

 3. Gõ nhẹ vào tổng và sau đó gõ nhẹ vào trả về.

  Menu chức năng tự động tính tổng

  Bạn đã thực hiện xong!

  Tổng số tự động tính tổng

 1. Gõ nhẹ để chọn ô ngay dưới số cuối cùng trong cột.

  Chọn ô

 2. Gõ nhẹ vào nút ribbon Menu Truy nhập ribbon trong Excel cho Android .

 3. Gõ nhẹ vào công thức.

  Tab công thức

 4. Gõ nhẹ vào tự động tính tổng.

  Chọn tự động tính tổng

 5. Gõ nhẹ vào tổng.

  Chọn tính tổng

 6. Gõ nhẹ vào dấu kiểm.

  Dấu kiểm

  Bạn đã thực hiện xong!

  Tính tổng hoàn thành

 1. Trong trang tính, hãy gõ nhẹ vào ô trống đầu tiên sau khi một phạm vi ô có số, hoặc gõ nhẹ và kéo để chọn phạm vi ô bạn muốn tính toán.

  Máy tính bảng Android Excel tự động tính tổng

 2. Gõ nhẹ vào tự động tính tổng.

  Máy tính bảng Android Excel tự động tính tổng

 3. Gõ nhẹ vào tổng.

  Máy tính bảng Android Excel tính tổng

 4. Gõ nhẹ vào dấu kiểm.

  Dấu kiểm

  Bạn đã thực hiện xong!

  Tính tổng hoàn thành

 1. Trong trang tính, hãy gõ nhẹ vào ô trống đầu tiên sau khi một phạm vi ô có số, hoặc gõ nhẹ và kéo để chọn phạm vi ô bạn muốn tính toán.

  Máy tính bảng Windows Excel tự động tính tổng

 2. Gõ nhẹ vào tự động tính tổng.

  Máy tính bảng Windows Excel tự động tính tổng

 3. Gõ nhẹ vào tổng.

  Máy tính bảng Windows Excel tính tổng

 4. Gõ nhẹ vào dấu kiểm.

  Dấu kiểm

  Bạn đã thực hiện xong!

  Tính tổng hoàn thành

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×