Dùng ảnh trong một biểu đồ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể cải thiện biểu đồ bằng cách chèn ảnh (chẳng hạn như business logo) trong khu vực sơ đồ. Hoặc bạn có thể sử dụng tô ảnh để vẽ sự chú ý vào các thành phần biểu đồ cụ thể, chẳng hạn như biểu đồ vùng, vùng vẽ, đánh dấu dữ liệu (trong cột, thanh, khu vực, bong bóng, đường 3-D và biểu đồ radar đã điền), chú giải (trong biểu đồ 2-D và 3-D), hoặc Tường và nền biểu đồ 3-D biểu đồ.

Bạn cũng có thể sao chép ảnh vào biểu đồ hoặc thành phần biểu đồ chẳng hạn như đánh dấu dữ liệu trong biểu đồ 2-D đường, biểu đồ phân tán hoặc biểu đồ unfilled radar. Nếu một hình ảnh không còn cần thiết, bạn có thể loại bỏ nó.

Chèn ảnh trong một biểu đồ

 1. Bấm vào vùng biểu đồ của biểu đồ.

 2. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm ảnh.

  Hiển thị nút ảnh trong nhóm minh họa

 3. Định vị ảnh mà bạn muốn chèn, rồi bấm đúp vào đó.

  Mẹo: Để thêm nhiều ảnh, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào ảnh mà bạn muốn chèn, sau đó bấm chèn.

 4. Để thay đổi kích cỡ của ảnh, hãy kéo một núm điều khiển đổi cỡ ra khỏi hoặc hướng tâm ảnh trong khi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để giữ cho Trung tâm của hình ảnh vào vị trí, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để giữ nguyên tỷ lệ của ảnh, nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để giữ cùng một vị trí của Trung tâm ảnh lẫn giữ nguyên tỷ lệ của nó, nhấn giữ phím CTRL + SHIFT trong khi bạn kéo núm điều khiển đổi cỡ.

   Bạn cũng có thể đổi kích cỡ ảnh đến chính xác chiều cao và chiều rộng bằng cách chọn ảnh, rồi nhập kích cỡ bạn muốn trong các hộp Chiều cao hìnhChiều rộng hình (tabđịnh dạng , nhóm kích cỡ ).

 5. Để di chuyển hình ảnh, kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

Lưu ý: Ảnh mà bạn chèn trong biểu đồ được nhúng trong biểu đồ và do đó tăng kích cỡ tệp. Để giảm kích cỡ tệp, bạn có thể nối kết đến ảnh thay vì chèn nó. Trong hộp thoại Chèn ảnh , hãy bấm vào ảnh mà bạn muốn chèn, bấm mũi tên bên cạnh chèn, sau đó bấm nối kết đến tệp.

Đầu trang

Điền một thành phần biểu đồ với một hình ảnh

 1. Trên biểu đồ, hãy bấm khu vực biểu đồ, vùng vẽ, đánh dấu dữ liệu, chú giải, tường 3-D hoặc floor 3-D mà bạn muốn tô với hình ảnh.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Tô hình dạng Nút tô hình dạng trên tab định dạng .

 3. Bấm ảnh.

 4. Định vị ảnh mà bạn muốn chèn, rồi bấm đúp vào đó.

Đầu trang

Sao chép ảnh vào một biểu đồ hoặc thành phần biểu đồ

 1. Chọn ảnh mà bạn muốn sao chép và nhấn CTRL + C.

 2. Bấm để chọn khu vực biểu đồ hoặc thành phần biểu đồ mà bạn muốn dán ảnh.

 3. Nhấn CTRL + V để dán lựa chọn của bạn.

Đầu trang

Loại bỏ ảnh khỏi biểu đồ

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để loại bỏ một ảnh đã được chèn vào trong biểu đồ, bấm vào ảnh đó và sau đó nhấn phím DELETE.

 • Để loại bỏ một ảnh đã được điền vào một thành phần biểu đồ, chọn thành phần biểu đồ đó, và sau đó thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

  2. Trên trang tô & đường kẻ tab Màu tô & đường kẻ tab , bung rộng điền, sau đó chọn tự động.

   Mẹo: Để loại bỏ ảnh và bất kỳ hiệu ứng tô nào khác được áp dụng cho thành phần biểu đồ được chọn, hãy bấm Không tô.

Đầu trang

Chèn ảnh trong một biểu đồ

 1. Bấm vào vùng biểu đồ của biểu đồ.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm chèn , bấm ảnh.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Định vị ảnh mà bạn muốn chèn, rồi bấm đúp vào đó.

  Mẹo: Để thêm nhiều ảnh, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào ảnh mà bạn muốn chèn, sau đó bấm chèn.

 4. Để thay đổi kích cỡ của ảnh, hãy kéo một núm điều khiển đổi cỡ ra khỏi hoặc hướng tâm ảnh trong khi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để giữ cho Trung tâm của hình ảnh vào vị trí, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để giữ nguyên tỷ lệ của ảnh, nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để giữ cùng một vị trí của Trung tâm ảnh lẫn giữ nguyên tỷ lệ của nó, nhấn giữ phím CTRL + SHIFT trong khi bạn kéo núm điều khiển đổi cỡ.

   Bạn cũng có thể đổi kích cỡ ảnh đến chính xác chiều cao và chiều rộng bằng cách chọn ảnh, rồi nhập kích cỡ bạn muốn trong các hộp Chiều cao hìnhChiều rộng hình (tabđịnh dạng , nhóm kích cỡ ).

 5. Để di chuyển hình ảnh, kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

Lưu ý: Ảnh mà bạn chèn trong biểu đồ được nhúng trong biểu đồ và do đó tăng kích cỡ tệp. Để giảm kích cỡ tệp, bạn có thể nối kết đến ảnh thay vì chèn nó. Trong hộp thoại Chèn ảnh , hãy bấm vào ảnh mà bạn muốn chèn, bấm mũi tên bên cạnh chèn, sau đó bấm nối kết đến tệp.

Đầu trang

Điền một thành phần biểu đồ với một hình ảnh

 1. Trên biểu đồ, hãy bấm khu vực biểu đồ, vùng vẽ, đánh dấu dữ liệu, chú giải, tường 3-D hoặc floor 3-D mà bạn muốn tô với hình ảnh.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm Tô Hình dạng.

  Nhóm Kiểu Hình dạng trên Dải băng Excel

 3. Bấm ảnh.

 4. Định vị ảnh mà bạn muốn chèn, rồi bấm đúp vào đó.

Đầu trang

Sao chép ảnh vào một biểu đồ hoặc thành phần biểu đồ

 1. Trên trang tính hoặc biểu đồ, hãy chọn ảnh mà bạn muốn sao chép.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm sao chép Ảnh nút .

  Lối tắt bàn phím để sao chép một vùng chọn, nhấn CTRL + C.

 3. Bấm vào vùng biểu đồ hoặc thành phần biểu đồ mà bạn muốn dán ảnh.

 4. Trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm dán Hình ảnh nút .

  Lối tắt bàn phím để dán một vùng chọn, nhấn CTRL + V.

Đầu trang

Loại bỏ ảnh khỏi biểu đồ

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để loại bỏ một ảnh đã được chèn vào trong biểu đồ, bấm vào ảnh đó và sau đó nhấn phím DELETE.

 • Để loại bỏ một ảnh đã được điền vào một thành phần biểu đồ, chọn thành phần biểu đồ đó, và sau đó thực hiện các thao tác sau:

  1. Trên tab bố trí , trong nhóm Vùng chọn hiện tại , hãy bấm Định dạng vùng chọn.

   ảnh dải băng excel

  2. Bấm , sau đó bên dưới , bấm tự động.

   Mẹo: Để loại bỏ ảnh và bất kỳ hiệu ứng tô nào khác được áp dụng cho thành phần biểu đồ được chọn, hãy bấm Không tô.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×