Dòng công việc SharePoint 2013 không sẵn dùng đối với chính sách IRM trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server tại cơ sở

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Bạn tạo một dòng công việc Microsoft SharePoint 2013 bằng cách dùng kiểu nội dung nền tảng dòng công việc SharePoint 2013 trên một danh sách hoặc thư viện trong SharePoint Server 2013 tại cơ sở hoặc SharePoint Online. Tuy nhiên, dòng công việc không hiển thị trong chính sách duy trì quản lý quyền thông tin (IRM).

Giải pháp

Để tránh vấn đề này, sử dụng kiểu nội dung SharePoint 2010 nền tảng dòng công việc khi bạn tạo dòng công việc.

Xem thêm thông tin

Liên kết dòng công việc SharePoint 2010 là loại dòng công việc bề mặt bằng chính sách duy trì IRM, duy nhất. Lớp học SPWorkflowAssociation là lớp được liệt kê ở mức độ kiểu danh sách hoặc nội dung được hiển thị trên menu thả xuống dòng công việc.

Để biết thêm thông tin về IRM trong SharePoint Online, hãy xem thiết lập quyền thông tin quản lý (IRM) trong Trung tâm quản trị SharePoint.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×