Dãn cách đơn cho các dòng trong một tài liệu

Dãn cách đơn cho các dòng trong một tài liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dãn cách đơn toàn bộ hoặc một phần của tài liệu.

Nhanh chóng dãn cách đơn toàn bộ tài liệu của bạn bằng cách dùng nút Dãn cách đoạn trên tab thiết kế .

Dãn cách đơn cho tài liệu của bạn

 1. Chọn Thiết kế > Giãn cách Đoạn.

 2. Chọn không dãn cách đoạn.

Điều này sẽ ghi đè các thiết đặt của tập kiểu mà bạn hiện đang dùng. Nếu bạn quyết định sau này bạn muốn trở về thiết đặt ban đầu, bấm thiết kế > Dãn cách đoạn lại và chọn tùy chọn bên dưới Tập kiểu. Tùy chọn có thể mặc định, như minh họa ở trên, hoặc nó sẽ hiển thị tên của tập kiểu mà bạn hiện đang dùng.

Dãn cách đơn một phần của tài liệu

Để dãn cách đơn chỉ một phần của tài liệu:

 1. Hãy chọn những đoạn văn bản mà bạn muốn đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, hãy bấm nút Dãn cách Dòng và Đoạn.

 3. Chọn 1.0

Lưu ý: Chuyển đổi phông có thể ảnh hưởng đến dãn cách giữa các dòng và đoạn văn.

Dãn cách đơn toàn bộ tài liệu

Cách dễ nhất để dãn cách đơn toàn bộ tài liệu là áp dụng tập Word 2003 nhanh kiểu. Đặt Word 2003 nhanh kiểu single-spaces dòng với không thêm khoảng cách giữa các đoạn văn bản và không có thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn. Lưu ý rằng dãn cách này sẽ giúp bạn khó phân biệt một đoạn văn bản từ khác. Một cách để khắc phục vấn đề này là để thêm dòng trống giữa các đoạn văn.

Mẹo: Nếu bạn muốn không thêm khoảng cách giữa các đoạn văn, hãy thử sử dụng tập kiểu nhanh truyền thống, thụt lề dòng đầu tiên của mỗi đoạn văn bản.

Sử dụng single-spacing với không thêm khoảng cách giữa các đoạn văn

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm Đổi kiểu.

 2. Trỏ vào Tập kiểu, và bấm Word 2003.

 3. Nếu bạn muốn tất cả các tài liệu mới để được dãn cách dòng theo cách này, bấm Thay đổi kiểu lần nữa, sau đó bấm đặt làm mặc định.

Sử dụng dãn cách đơn với một dòng trống giữa các đoạn văn

Nếu bạn muốn giãn cách đơn đường với một dòng trống giữa các đoạn văn, bạn có thể tránh phải nhấn ENTER hai lần sau mỗi đoạn văn bản bằng cách thay đổi kiểu đoạn văn chuẩn.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm chuột phải vào thông thường, và sau đó bấm sửa đổi.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Bên dưới định dạng, bấm Dãn cách đơn.

  Dãn cách dòng đơn cho tài liệu

  Định dạng phần

  Nút Dãn cách đơn

  Nếu bạn muốn tất cả các tài liệu mới để được dãn cách dòng theo cách này, hãy bấm tài liệu mới dựa trên mẫu này, gần phía dưới cùng của hộp thoại

 3. Bấm OK.

  Lưu ý: Nếu bạn tìm cách chuyển đổi giữa các tập kiểu nhanh trong tài liệu của bạn và sau đó muốn chuyển trở lại single-spacing với một dòng trống giữa các đoạn văn, bấm đặt lại về kiểu nhanh từ mẫu (trong nhóm kiểu , bấm Thay đổi kiểu, hãy trỏ Tập kiểuvà sau đó bấm đặt lại kiểu nhanh từ mẫu).

Dãn cách đơn đoạn đã chọn

 1. Chọn đoạn văn bạn muốn thay đổi.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn, bấm đường kẻ và dãn cách đoạn văn (Dãn cách dòng trong Word 2007).

  Ảnh ribbon
 3. Bấm 1.0.

Loại bỏ dung lượng bổ sung trên hoặc dưới đoạn đã chọn

 1. Chọn đoạn văn có thêm khoảng cách trên hoặc dưới.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên bên cạnh Giãn cách Trước hoặc Giãn cách Sau, rồi nhập khoảng trắng bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Word

Dãn cách đơn cho địa chỉ

Nếu bạn gõ địa chỉ, cách dễ nhất để làm cho chúng giãn cách đơn là để kết thúc mỗi dòng với dấu ngắt dòng thay vì dấu ngắt đoạn văn. Phương pháp này thực hiện mỗi địa chỉ nhiều hàng trong đoạn văn riêng của nó. Sau đó, bạn có thể áp dụng kiểu dãn cách đoạn văn bản bạn muốn mà không thêm khoảng trống giữa các dòng địa chỉ.

Nếu các địa chỉ đã được nhập với mỗi dòng với đoạn văn của chính nó, hoặc nếu các địa chỉ từ một phối thư, bạn có thể dùng một tập kiểu nhanh mà loại bỏ thêm khoảng cách giữa các đoạn văn. Bạn cũng có thể chọn các dòng địa chỉ và loại bỏ thêm khoảng cách giữa chúng.

Nhập địa chỉ giãn cách đơn

 1. Nhập địa chỉ. Ở cuối mỗi dòng, nhấn SHIFT + ENTER, và ở đầu dòng địa chỉ, cuối cùng, nhấn ENTER.

 2. Bấm vào một nơi nào đó trong địa chỉ mà bạn vừa nhập.

 3. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm đường kẻ và dãn cách đoạn văn (Dãn cách dòng trong Word 2007).

 4. Bấm 1.0.

 5. Bấm chuột phải vào các địa chỉ và trỏ đến kiểu.

 6. Bấm lưu lựa chọn theo kiểu nhanh mới.

 7. Nhập tên cho kiểu, chẳng hạn như địa chỉ.

 8. Khi bạn nhập nhiều địa chỉ, áp dụng kiểu mới của bạn để chúng (trên tab nhà , trong nhóm kiểu , bấm vào kiểu mà bạn đã tạo).

Định dạng đoạn văn địa chỉ để loại bỏ thêm khoảng cách

 • Nếu toàn bộ tài liệu là địa chỉ (chẳng hạn như trang nhãn địa chỉ), hãy đặt Word 2003 nhanh kiểu.

  1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm Đổi kiểu.

  2. Trỏ vào Tập kiểu, và bấm Word 2003.

 • Nếu các địa chỉ trong tài liệu với dãn cách khác nhau, và bạn muốn thay đổi chỉ dãn cách địa chỉ, hãy làm như sau:

  1. Chọn các đoạn văn địa chỉ.

  2. Trên tab Bố trí trang , bấm mũi tên bên cạnh Dãn cách trước hoặc Sau khi dãn cách và nhập giá trị khoảng cách mà bạn muốn.

Xem thêm

Dãn cách kép các dòng trong một tài liệu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×