Dán đặc biệt khi sao chép từ các chương trình khác với Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dùng hộp thoại Dán đặc biệt để sao chép phức tạp mục từ một chương trình khác với Excel và dán các mục vào một trang tính Excel.

Nguồn    Hiển thị tên của dữ liệu nguồn và vị trí của nó. Nếu bạn đã sao chép dữ liệu từ một chương trình đã không cung cấp dữ liệu nguồn và vị trí của nó vào bảng tạm, nguồn được xác định là "Không biết."

Dán    Chèn hoặc nhúng nội dung bảng tạm vào điểm chèn ở định dạng đã xác định trong hộp dưới dạng . Khi bạn chọn tùy chọn này, nội dung của bảng tạm được dán hoặc được nhúng dưới dạng một đối tượng, nhưng không có nối kết được tạo ra. Nếu dữ liệu được nhúng dưới dạng một đối tượng, chương trình nguồn được bắt đầu khi bạn bấm đúp vào dữ liệu trang tính, và bạn rồi dùng chương trình nguồn để sửa dữ liệu.

Dán nối kết    Tạo một nối kết từ dữ liệu được dán vào tệp nguồn của nó. Khi bạn chọn tùy chọn này, thay đổi được thực hiện đối với tệp nguồn sẽ được phản ánh trong trang tính.

As    Xác định loại dữ liệu mà bạn muốn dán từ bảng tạm.

Hiển thị dưới dạng biểu tượng    Hiển thị nội dung của bảng tạm dưới dạng một biểu tượng trong trang tính. Khi bạn chọn hộp kiểm này, một biểu tượng xuất hiện trong vùng đích mà bạn có thể bấm để xem dữ liệu được nhúng hoặc nối kết. Dùng tùy chọn này nếu bạn không muốn nhúng hoặc nối kết dữ liệu được hiển thị trong trang tính.

Kết quả    Mô tả các hiệu ứng trong các tùy chọn mà bạn chọn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×