Cuộc họp nhóm trong nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cuộc họp nhóm được tổ chức trực tuyến trong một kênh, vì vậy bạn có thể đến từ một hội thoại cuộc họp bằng cách bấm nút. Nhóm cuộc họp là cuộc họp mở, để bất kỳ ai trong nhóm có thể gia nhập.

Cuộc họp nhóm bao gồm chia sẻ âm thanh, video, và trên máy tính. Và vì họ đang trực tuyến, bạn sẽ luôn có một không gian cuộc họp và không bao giờ cần phòng hoặc chiếu.

Để bắt đầu một cuộc họp nhóm, hãy bấm gặp ngay Đáp ứng nút ngay bên dưới hộp soạn trong hội thoại mới:

Bung rộng, chọn tệp, Emoji Giphy, nhãn dính, và họp bây giờ các nút trong hộp soạn

Hoặc theo ngữ cảnh của hội thoại và hiển thị trong mục mọi người bạn đang nói chuyện với bằng cách bấm gặp ngay Đáp ứng nút ngay bên dưới hộp soạn trong hội thoại hiện có:

Bung rộng, chọn tệp, Emoji Giphy, nhãn dính, và họp bây giờ các nút trong hộp soạn cho thư

Khi bạn bắt đầu một cuộc họp trong một kênh cụ thể, cả nhóm có thể thấy cuộc họp đang xảy ra và gia nhập từ kênh đó.

Gia nhập cuộc họp từ một hội thoại

Cuộc họp nhóm được tổ chức trực tuyến trong một kênh, vì vậy bạn có thể đến từ một hội thoại cuộc họp bằng cách bấm nút. Nhóm cuộc họp là cuộc họp mở, để bất kỳ ai trong nhóm có thể gia nhập.

Cuộc họp nhóm bao gồm chia sẻ âm thanh, video, và trên máy tính. Và vì họ đang trực tuyến, bạn sẽ luôn có một không gian cuộc họp và không bao giờ cần phòng hoặc chiếu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×